Corrigendum in the Lithuanian version of the notice of competition – EPSO/AD/293/14

Competition Lawyers, Corporate Finance experts and Economists (m/f).

KLAIDŲ IŠTAISYMAS

Viešo konkurso EPSO/AD/293/14 – Administratoriai (AD 7) – šiose srityse:

  1. Konkurencijos teisė
  2. Įmonių finansai
  3. Finansų ekonomika
  4. Pramonės ekonomika
  5. Makroekonomika

(2014 m. spalio 23 d. Europos Sąjungos oficialusis leidinys C 376 A)

6 puslapis, VI antraštinės dalies 4 punkto b papunktyje

vietoj:

……….

b) žodinis mąstymas: 0–10 balų

……….

turi būti:

……….

b) matematinis mąstymas: 0–10 balų

……….