Message to the Polish candidates invited to the Assessment Center (EPSO/AD/230-31/12 – Administrators (AD5/AD7)

Information /informacja

Permanent Representation of Poland to the European Union organizes training for participants in subsequent stages of the EPSO exams (Interview and Assessment Centre).

Expected date – at the second half of September or beginning of October 2012.

Confirmation of interest in participating in training and any questions , please send by  e-mail at the address:      Urszula.Drozdz@msz.gov.pl

Stałe Przedstawicielstwo RP przy Unii Europejskiej organizuje szkolenie dla uczestników kolejnych etapów egzaminów EPSO  (interwiu  i Assessment Centre), prowadzone 

Przewidywany termin   –  druga  połowa września  lub początek października 2012 r. 

Potwierdzenie zainteresowania uczestnictwem w szkoleniu oraz  wszelkie pytania, proszę wysłać na adres:  Urszula.Drozdz@msz.gov.pl