Euroopa kalender 16.10–22.10 – Lisahoog digituru väljakujundamisele

oktoober 16th, 2017

Euroopa Komisjoni esinduse juhi Keit Kasemetsa nädala ettevaade

Sel nädalal vormuvad konkreetseteks järeldusteks septembri lõpus Tallinnas toimunud valitsusjuhtide arutelud digiteemadel. See on Eesti jaoks eesistujana ehk olulisim teema. Lisaks saab neljapäeval ja reedel Brüsselis toimuval ülemkogul selgepiirilisema vormi Tallinna tippkohtumise õhtusöögil hoogu saanud ELi tulevikku käsitlev arutelu. Ja siis muidugi Brexit, mille puhul tuleb otsustada, kas seni saavutatust piisab läbirääkimiste teise, ELi ja Ühendkuningriigi tulevikusuhteid käsitleva etapi alustamiseks. Nädala esimeses pooles toimuvad ministrite kohtumised valmistavad valitsusjuhtide arutelu ette. Ülemkogu arutelu juhib küll president Donald Tusk, aga Eestist kui eesistujast sõltub ettevalmistuste käigus väga palju. Selle nädala arutelud annavad suuna ja ambitsiooni ka Eesti eesistumise teisele poolele, eriti digiasjades, kus nii komisjoni president Juncker kui ka paljud riigipead tahaksid näha kiiremaid kokkuleppeid ja ettepanekute edasiliikumist. Read the full entry

Vabatahtlikke ja nende tööd on kõrvaltvaatajatel raske mõista, parima kogemuse osaliseks saame vaid ise avastades ja midagi uut õppides. Getteri lugu

oktoober 12th, 2017

Tere! Minu nimi on Getter. Olen 20-aastane Tallinna Ülikooli riigiteaduste tudeng ning osalen praegu Euroopa vabatahtliku teenistuse (ingl European Voluntary Service – EVS) projektis Rumeenias Brasovis.

Vabatahtliku töö vastu hakkasin huvi tundma juba põhikoolis, kui mu lähedane peretuttav veetis vabatahtlikuna aasta Brasiilias. Minu jaoks paistis see alati võrdlemisi suure väljakutsena, milleks igaüks ilmselt valmis ei ole, kuid teadsin, et soovin selle kindlasti elus järele proovida. EVS-i avastasin enda jaoks mõni aasta tagasi vabatahtlikule tööle pühendatud messil. Selle aasta kevadel otsustasin, et nüüd on õige aeg ka ennast proovile panna. Read the full entry

Euroopa kalender 9.10–15.10 – Euroopa peab rännet paremini haldama

oktoober 9th, 2017

Euroopa Komisjoni esinduse juhi Keit Kasemetsa nädala ettevaade

I Eesistuja Eesti ja Euroopa Liidu masinavärk

Sise- ja justiitsministrid arutavad rännet, sh komisjoni uusi ettepanekuid rände paremaks haldamiseks

Ränne on alates 2015. aastast olnud Euroopa Liidu riikide jaoks üks keerulisemaid teemasid. Kahe aasta jooksul, kui ELi rändepoliitikat sisuliselt alles asuti üles ehitama ja siseturvalisust suurendama, on saavutatud palju, aga mitte piisavalt. Seepärast on ränne ja siseturvalisus ka eesistuja Eesti prioriteedid. Järjekordne arutelu Eesti juhtimisel toimub 12.–13. oktoobril sise- ja justiitsministrite kohtumisel Luksemburgis. Read the full entry

Vabatahtlik töö laiendab silmaringi ja annab hindamatu kogemuse. Kristina lugu

oktoober 3rd, 2017

Noorsootöötaja Kristina Aleksejeva viibib vabatahtlikuna Poolas organisatsioonis „Institute of Eastern Initiatives“. Ta soovitab kõigile proovida vabatahtlikuna töötamist välismaal, sest sellised projektid avavad lõputult võimalusi, pakuvad kohtumisi inspireerivate inimestega ning unustamatuid emotsioone.

Kristina on ennast registreerinud Euroopa solidaarsuskorpuse andmebaasis ja kavatseb ka tulevikus vabatahtlikus tegevuses osalemist jätkata. Read the full entry

Euroopa kalender 2.10–8.10 – digitaalne esimeseks eelistuseks

oktoober 2nd, 2017

Euroopa Komisjoni esinduse juhi Keit Kasemetsa nädala ettevaade

I Eesistuja Eesti ja Euroopa Liidu masinavärk

E-valitsemise deklaratsioon, idapartnerluse digikohtumine ja e-maksundus

Sel nädalal jätkab Eesti eesistujana sealt, kus eelmisel nädalal pooleli jäi – digituru teemadega. Algselt oligi oktoobri esimene nädal plaanitud digikõrghetkeks, sest toimub nn IKT nädal, mis on täis erinevaid digiteemalisi kõrgetasemelisi üritusi. Digitippkohtumise lisandumisega kandus raskuspunkt nädala võrra ettepoole, lükates samal ajal detailsematele aruteludele hoogu juurde. Read the full entry