Blog

Winners of the Young voices against poverty video contest announced

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 1.0/5 (1 vote cast)

Tulkojumu latviski skatiet zemāk

You may remember a recent post about the ‘Young Voices Against Poverty’ video contest, launched in the context of the European Development Days 2013,  which will take place this month (26-27 November) in Brussels. Well, we finally have the winners from amongst all the people aged 13 – 24 from all around the world who dared to raise their voice and express in a less than 2 minute video how they would fight poverty.

The winners of this contest, chosen by public vote on Facebook, are:  Andre (from Brazil), Nina (from Croatia), Evelina (from Russia) and Anastasija (from Latvia). I was very touched by their videos, no one should miss them! Andre thinks that the key is to ‘teach people how to live in society’, and provide them with the knowledge to develop better economic practices, while Nina believes in generosity, saying that the rich are not the ones who have a lot, but the ones who give a lot. Evelina calls on us to open our eyes to those in need and insists on the notion of sharing.  Anastasija comes from my home country, Latvia, and her video has made me proud of my origins. Great to see a young person stressing the importance of access to free medicine, education and employment to help eradicate poverty!

All four of the winners will then get a chance to attend the European Development Days. I sincerely congratulate all winners but also all the other participants from so many different nationalities, they should all consider themselves as winners. It shows that young people are aware of global challenges and are pro-actively acting to share their views with us. The future is in the hands of younger generations; it is in good hands.

Paziņoti video konkursa “Jauniešu balsis pret nabadzību” uzvarētāji

Iespējams, ka atceraties neseno ziņu par  video konkursu “Jauniešu balsis pret nabadzību”. To izsludinājām Eiropas Attīstības dienu 2013 ietvaros, kas norisināsies šomēnes Briselē no 26. līdz 27. novembrim. Mums beidzot ir uzvarētāji starp dalībniekiem no visas pasaules vecumā no 13 līdz 24 gadiem, kuri uzdrīkstējās izteikt savu viedokli līdz divām minūtēm garā video par to, kā viņi cīnītos ar nabadzību.

Šī konkursa uzvarētājus palīdzēja izvēlēties publisks Facebook balsojums. Labākie ir Andre no Brazīlijas, Nina no Horvātijas, Evelina no Krievijas un Anastasija no Latvijas. Šie video mani patiešām saviļņoja, iesaku noskatīties arī jums! Andre uzskata, ka būtiski ir cilvēkiem mācīt “dzīvot sabiedrībā” un sniegt zināšanas par labāku ekonomisko prakšu attīstīšanu. Savukārt Nina tic devīgumam un atgādina, ka bagāts ir nevis tas, kuram ir daudz, bet gan tas, kurš daudz dod. Evelina mūs aicina pamanīt tos, kuri ir trūkumā, un uzsver spēju dalīties. Anastasija ir no manas dzimtenes, Latvijas, un viņas video lika man lepoties ar manu izcelsmi. Brīnišķīgi redzēt jaunu cilvēku, kurš uzsver piekļuves bezmaksas medicīnai, izglītībai un nodarbinātībai nozīmi cīņā pret nabadzību.

Visi četri uzvarētāji ir ieguvuši iespēju apmeklēt Eiropas Attīstības dienas. Es no sirds apsveicu visus uzvarētājus, kā arī pārējos dalībniekus no dažādajām valstīm. Viņiem visiem sevi jāuzskata par uzvarētājiem. Šī aktivitāte parāda, ka jauni cilvēki pievērš uzmanību globālajiem izaicinājumiem un ir proaktīvi, daloties savos uzskatos ar mums. Nākotne ir jaunāku paaudžu rokās, tā ir labās rokās.

Winners of the Young voices against poverty video contest announced, 1.0 out of 5 based on 1 rating

Add Comment Register

Leave a Reply