- Blog de Ferran Tarradellas - https://blogs.ec.europa.eu/barcelona -

El mateix sou per la mateixa feina a tota la UE

A Europa hi ha més de dos milions de treballadors desplaçats, són treballadors contractats per una empresa d’un estat i enviats a treballar temporalment a un altre estat membre de la Unió Europea. En molts casos, malgrat que en els països on són enviats el nivell  i el cost de vida siguin més alts, continuen tenint el sou i les condicions del seu país d’origen.

Això suposa un perjudici tant pels treballadors desplaçats com pels treballadors i empreses locals que han de competir amb salaris més baixos. Per això, la Comissió Europea va proposar una revisió de les normes sobre els treballadors desplaçats que acaba amb aquestes situacions injustes. I la setmana passada el Consell va arribar a un acord polític que ha de permetre tirar endavant la modificació.

Els estats membres han subscrit el principi de la Comissió que estableix que els treballadors desplaçats es beneficiïn de les mateixes condicions salarials i laborals que els treballadors locals. Perquè, tal com va afirmar el president de la Comissió Europea, Jean-Claude Juncker durant el seu  Discurs sobre l’estat de la Unió [1] del 13 de setembre de 2017, “en una unió d’iguals, no hi pot haver treballadors de segona classe. Els treballadors han de cobrar el mateix sou per fer la mateixa feina en el mateix lloc.”

Establir condicions equitatives de treball dins de la UE és un pas molt importat per avançar cap a una Europa més social i unida, no tan sols en un sentit monetari sinó també laboral. Des de l’inici del seu mandat, el president Juncker ha apostat per enfortir el pilar social de la Unió amb tres objectius molt clars: garantir la igualtat d’oportunitats al mercat laboral, unes condicions de treball justes i la inclusió social. El darrer pas fet en aquesta direcció ha esta l’acord del Consell per reformar la directiva sobre els treballadors desplaçats, que ara haurà de debatre el Parlament Europeu.

Però cal seguir treballant per avançar en el camí social i per això, i tal com també va anunciar el president en el seu discurs sobre l’Estat de la Unió, a finals de 2018 la Comissió posarà en marxa l’Autoritat Laboral Europea, un nou organisme d’inspecció i control que vetllarà per l’aplicació de les normes de la UE sobre mobilitat laboral i garantirà la igualtat del mercat laboral únic. Perquè, tal com va dir el president: “és absurd disposar d’una autoritat bancària per vigilar la normativa bancària i, en canvi, no tenir cap autoritat laboral que garanteixi la igualtat del nostre mercat únic”.