Navigation path

Left navigation

Additional tools

Els boscos, un recurs a protegir a Europa i arreu del món

El 21 de març vam celebrar el Dia Internacional dels Boscos. Una bona ocasió per recordar el paper de vital importància que tenen els boscos, les amenaces a què s’enfronten i les diferents mesures que pren la UE per protegir-los.

Els boscos representen el 80% de la biodiversitat terrestre mundial i tenen un paper essencial en la regulació del clima i la protecció del subministrament d’aigua. També prevenen la desertificació i l’erosió del sòl. En definitiva, els boscos són un recurs que no ens podem permetre el luxe de perdre.

Segons l’Organització de les Nacions Unides per a l’Alimentació i l’Agricultura, la taxa global de desforestació es va reduir a la meitat entre l’any 2000 i el 2015. Tanmateix, el 2015 es van perdre més de 3,3 milions d’hectàrees de boscos, amb el consegüent increment en les emissions de carboni i el seus efectes en el canvi climàtic.

La principal causa de desforestació és la conversió il·legal de boscos en terra agrícola per produir béns com oli de palma o soja. El comerç il·legal de fusta continua essent un gran repte. Salvaguardar els boscos és crucial per complir els Objectius de Desenvolupament Sostenible i per implementar l’Acord de Paris sobre Canvi Climàtic, dues grans prioritats de la UE i la Comissió, tal i com descriu el Consens Europeu sobre Desenvolupament.

La Unió Europea va posar en marxa, el 2003, un pla d’acció per combatre el transport i la compra o venda il·legal de fusta. Es tracta del Pla d’Acció sobre l’aplicació de les lleis, la governança i el comerç forestal, EU-FLEGT en les sigles en anglès. La implementació d’aquest pla es fa, entre d’altres, a través de l’EU FLEGT Facility (instrument per a l’EU FLEGT), que té la seu a Barcelona.

A través de FLEGT s’estan assolint veritables avenços en la governança forestal. La demanda il·legal de fusta s’ha reduït a la UE. La protecció dels boscos és una tasca tan complexa com necessària. La Comissió Europea hi està compromesa i estem convençuts que, amb mesures adients i la voluntat política necessària, es pot marcar la diferència.

Leave a Reply