Navigation path

Left navigation

Additional tools

Ponts per connectar illes energètiques

Un dels primers posts que vaig publicar en aquest blog es titulava ‘Illes dins del riu de l’energia“. Parafrasejant Tomeu Penya, feia referència al fet que l’aïllament energètic de la península ibèrica (i també dels països bàltics) respecte de les xarxes centrals de la UE, és un problema econòmic, ambiental i social. Econòmic, perquè es perd el potencial que podria tenir un mercat energètic connectat, on s’aprofités tota la capacitat de generació instal·lada; i perquè amb una major integració els consumidors i les empreses tindrien més opcions a l’hora d’optar per proveïdors energètics, i això faria baixar els preus. Ambiental, perquè la interconnexió de xarxes permetria treure tot el rendiment a l’energia de les fonts renovables, de manera que quan hi hagués un excedent en, posem per cas, la producció d’energia solar, o eòlica a la península ibèrica, aquesta es podria exportar a la resta del continent; i viceversa. I social, perquè un sistema connectat és molt més robust davant de possibles fallides178880518 i redueix el risc de talls de subministrament, ja sigui per saturació de les línies, per avaries o accidents.

Recupero ara aquestes reflexions arran d’un estudi que s’acaba de publicar i que posa negre sobre blanc els costos i els beneficis de fer noves interconnexions elèctriques entre la península ibèrica i la resta d’Europa. Es tracta d’un estudi rigorós realitzat per la consultora especialitzada en temes energètics Tractebel Engie per encàrrec de la Comissió Europea (el trobareu en aquest enllaç). Són 124 pàgines que, malgrat tocar un tema relativament tècnic, exposen amb claredat els pros i contres de fins a 12 alternatives per a futurs projectes d’interconnexió, tenint en compte les diferències de capacitat i traçat. L’anàlisi, com no pot ser d’una altra manera, inclou també els costos ambientals en funció dels diferents traçats i tècniques: soterrament de fils, connexions submarines o traçats aeris.

Les conclusions són clares: desenvolupar noves connexions elèctriques entre Espanya i França representaria beneficis socio-econòmics importants, amb un cost d’inversió que es recuperaria en un termini de temps relativament curt. L’opció més eficient des del punt de vista cost-benefici és el projecte d’interconnexió a través del golf de Biscaia. Mentre el cost estimat d’aquest projecte és de 1.900 milions d’euros, els beneficis anuals se situarien en entre 250 i 290 milions, la qual cosa vol dir que en nou anys s’hauria amortitzat la inversió. De fet, aquesta interconnexió ja va ser identificada per la Comissió Europea com un dels 195 projectes clau en infraestructura energètica a la UE (els anomenats Projectes d’Interès Comú, PIC); i per això els estudis tècnics que hi ha en marxa han rebut finançament de la UE, a través de l’instrument Connectar Europa. L’estudi també analitza d’altres opcions de connexió a través dels Pirineus i dóna preferència a les connexions dels Pirineus occidentals i centrals. Pel que fa a la nova interconnexió elèctrica entre França i Espanya que es va inaugurar el 2015, reconeix la importància que ha tingut per millorar la capacitat d’interconnexió i reduir l’aïllament energètic de la península.

Tornant a Tomeu Penya i les seves ‘Illes dins un riu’ (o a l’orginal “Islands in the Stream” que cantaven Kenny Rogers i Dolly Paton) aquests interconnectors són els ponts que ens han de permetre “recolzar-nos l’un en l’altre” i aconseguir, així, una xarxa elèctrica més eficient, més segura i més sostenible a tota la UE.

One Response to “Ponts per connectar illes energètiques”

  1. Jesús says:

    No tinc cap dubte que una millor conexió pot estalviar prou diners Però em sembla que el futur de la energia pasa per l’autoproducció. Centrals energétiques no tan grans i més diseminades. També els consumidors poden tindre els seus sistemes de producció energética.

Leave a Reply