- Blog de Ferran Tarradellas - https://blogs.ec.europa.eu/barcelona -

Protegim els infants, cuidem el futur

La qualitat ètica d’una societat es pot mesurar per la manera com tracta les persones més vulnerables. L’atenció als infants, la protecció i garantia dels seus drets, és un imperatiu moral, però també un signe d’intel·ligència col·lectiva. Cuidant els infants estem tenint cura del nostre futur.

Avui celebrem el 25è aniversari de l’adopció de la convenció internacional sobre els Drets dels Infants per part de l’ONU, uns drets que la Unió Europea també ha inclòs en la seva Carta dels Drets Fonamentals, que reconeix explícitament els infants com a ciutadans amb els seus propis drets.

 

461214699 [1]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tot i això, encara hi ha molt camí per recórrer quan es tracta de protegir els infants, que representen una cinquena part de la població de la Unió Europea. Algunes xifres són alarmants i demostren que s’ha de seguir treballant. Per exemple, el 2011 un 27,1% dels infants estaven en risc de pobresa o d’exclusió social, un percentatge més alt que el del total de la població, que és del 24%.

A més a més, malauradament, cada dia hi ha infants que pateixen discriminació a l’hora d’accedir a l’escola o a serveis de sanitat; que són víctimes d’abusos sexuals o que estan desprotegits davant de situacions injustes.

Tenint en compte que tots els infants tenen el dret de ser protegits de qualsevol forma de violència, abús, negligència i explotació; les institucions de la Unió Europea i els Estats membres treballen per promoure i garantir els drets dels infants. Actualment, l’acció de la UE posa l’accent en els camps on els infants estan més exposats a situacions de risc, com per exemple en el tràfic d’éssers humans, la protecció de nens amb discapacitat o el desenvolupament d’una justícia que tingui més en compte les particularitats dels infants.

Així, algunes de les mesures que ha adoptat recentment la Unió Europea s’adrecen a la lluita contra la violència cap als menors (fent especial èmfasis a les noves formes de violència com ara el bullying o el cyberbullying); la protecció dels infants que es troben en situacions de vulnerabilitat tant a dins com a fora de la UE, com els infants refugiats o desplaçats (fa pocs mesos que s’ha aprovat la nova normativa europea sobre l’asil que protegeix especialment els nens i els adolescents); i la lluita contra la pobresa infantil, un fenomen que està creixent a un ritme alarmant a Europa a causa de l’actual crisi econòmica i que afecta especialment a fills de pares a l’atur, de famílies nombroses o de col·lectius minoritaris.

A més a més, des de les institucions de la Unió Europea som molt conscients que, cada vegada més, els infants estan exposats a noves situacions de risc lligades a l’ús d’internet i les xarxes socials. De fet, són la gent jove i els infants els grups que més fan servir aquestes noves tecnologies a Europa. Per protegir-los contra conductes o continguts perillosos o il·legals, s’ha desenvolupat el programa ‘Safer Internet’ (Internet Segura) que finança projectes destinats a crear un ambient on-line més segur per a la gent jove i els infants. Alhora, s’han creat centres en 30 països europeus, entre els quals hi ha Espanya, que organitzen sessions informatives per a pares, infants i professors.

Conscient de la importància de promoure i protegir els menors, la UE destina una part considerable del seu pressupost a àrees relacionades amb els drets i el benestar dels infants. A més a més, tenint en compte que es tracta d’un tema transversal que afecta diversos àmbits, la Direcció General de Justícia coordina les accions que es duen a terme des de la resta de direccions implicades: Afers Socials i Inclusió, Educació i Cultura, Salut i Consumidors, Desenvolupament i Cooperació, Informació i Xarxes Socials, Serveis Exteriors, etc.

Tots els recursos que destinem a protegir els infants són ben emprats, és inversió per al futur; i tots els esforços que hi dediquem seran pocs. Treballem, i ho seguirem fent, perquè aquest col·lectiu vulnerable, en alguns casos invisible i molt exposat a diferents tipus de riscos, compti amb la garantia d’uns drets que permetin exercir plenament la seva ciutadania.