Navigation path

Left navigation

Additional tools

Tag ‘Medi ambient’

Respostes creatives i eficients per millorar el medi ambient

Wednesday, Novembre 25th, 2015

I si les depuradores d’aigua de les ciutats poguessin generar energia en comptes de consumir-ne? I si els taps de suro usats es reutilitzessin per tractar les aigües residuals de la indústria del vi o fins i tot per generar gas? I si aprofitéssim els residus de les foneries de ferro per fer rajoles ceràmiques? Les bones respostes sorgeixen quan ens sabem plantejar les preguntes adequades i això és el que han fet els responsables dels projectes ambientals que es posaran en marxa a Catalunya gràcies al programa LIFE de la UE. Cinc equips científics miraran de donar la millor resposta a aquestes i d’altres qüestions que afecten el medi ambient i els recursos naturals i que, per tant, ens afecten a tots.

El programa LIFE de la UE finança des de fa més de vint anys iniciatives de millora ambiental, protecció de la biodiversitat, eficiència energètica i lluita contra el canvi climàtic. Es busquen, sobretot, projectes innovadors que puguin marcar noves pautes i aconseguir un impacte a nivell europeu. Respostes creatives i eficients a preguntes agosarades i pertinents.

 

Idea tree graphic over countryside

Aquest és el cas dels cinc nous projectes que es duran a terme a Catalunya amb el suport del programa LIFE. En total, el finançament que hi destinarem des de la UE supera els 4,3 milions d’euros i la inversió que representen els 5 projectes junts és de més de 7 milions. A nivell europeu s’han aprovat 96 projectes LIFE, amb un pressupost total de 264,8 milions d’euros. Però més enllà de les dades econòmiques, el que resulta interessant és comprovar el potencial d’aquests projectes, que a la coneguda premissa ambiental de reciclar, reutilitzar i reduir, hi han afegit el component de la innovació.

Així, la Universitat Autònoma de Barcelona, desenvoluparà el projecte LIFE SAVING-E, que consisteix en el disseny d’una depuradora d’aigües residuals urbanes que generi més energia de la que consumeix. Per fer possible aquest projecte es construirà una instal·lació pilot a Rubí, on s’assajarà un procés de tractament biològic i d’eliminació de nitrogen de manera que la majoria de la matèria orgànica es pugui destinar a la producció de biogàs. D’aquesta manera, a més de millorar l’eficiència energètica de les plantes, es reduiran els vessaments de nitrogen i les emissions de gas d’efecte hivernacles.

Un altre exemple de projecte aprovat recentment és el que durà a terme la Universitat Politècnica de Catalunya (LIFE ECORWASTE), que s’ha proposat demostrar que el suro usat de les ampolles de vi es pot reutilitzar com a material absorbent per al tractament de les aigües residuals de la indústria vinícola, i també com a substrat per a la producció de gas de síntesi. En aquest cas  també es construirà un centre pilot de gasificació en el qual s’espera poder tractar fins a 10kg de residus al dia i recuperar l’energia gràcies al procés de producció de gas.

També es basa en la recuperació i reutilització de residus el projecte que coordinarà la Fundació CTM Centre Tecnològic de Manresa, que es proposa fer servir els residus de les forneries de ferro per a la producció de ceràmica. D’aquesta manera, s’aconseguiria millorar la competitivitat dels dos sectors (foneries fèrries i ceràmica) i es reduiria l’impacte ambiental. Els responsables del projecte, anomenat LIFE FOUNDRYTILE, calculen que amb aquest sistema, la indústria ceràmica europea podria absorbir més del 70% dels residus que es generen en el sector de la foneria fèrrica.

Hi ha més exemples de projectes, tant a Catalunya com arreu de la UE, i us convido a conèixer-los a través d’aquest enllaç i de la pàgina del programa LIFE. Hi trobareu solucions innovadores de les quals tots ens en beneficiem o ens en podrem beneficiar algun dia. Per això des d’aquí vull donar les gràcies a aquells que saben fer-se les preguntes adients i estan disposats a afrontar els reptes per obtenir la millor resposta.