- Blog de Ferran Tarradellas - https://blogs.ec.europa.eu/barcelona -

Un IVA més eficaç, una fiscalitat més justa

170.000 milions d’euros és la quantitat que deixen d’ingressar els Estats membres i la UE cada any en concepte d’IVA ja sigui per frau, evasió fiscal, mala planificació o d’altres deficiències del sistema. Això és més que tot el pressupost anual de la UE, que aquest 2016 és d’uns 140.000 milions. Són diners que s’haurien d’haver invertit a crear benestar i creixement per a tothom, en serveis públics, en escoles i hospitals, en seguretat i competitivitat. Els sistemes fiscals són els pilars de la nostra economia però perquè funcionin han de ser justos, transparents i eficients; i els ciutadans i les empreses els han de percebre com a tals.

L’actual sistema de l’IVA es va crear l’any 1993, als inicis del mercat únic. Tot i que ha demostrat ser un bon instrument durant més de 20 anys (els Estats membres recapten més de 1.000 milions d’euros l’any, un 7% de la riquesa de la UE) ha arribat el moment de posar-lo al dia. Per això, la Comissió Europea ha presentat un pla per modernitzar aquest impost i ho ha fet amb tres objectius: evitar el frau, simplificar unes normes que resulten especialment feixugues per a les PIMES i les empreses en línia, i promoure el mercat únic digital.

Sistema d’IVA únic europeu
Per fer-ho possible, la proposta de la Comissió estableix els principis fonamentals per a un futur sistema d’IVA únic a la UE; una mesura que ajudaria a evitar el frau en el comerç transfronterer i permetria simplificar els mecanismes de recaptació tant per a les empreses com per als Estats membres.

Lluita contra el frau
L’altra branca de la proposta de la Comissió consisteix a adoptar mesures immediates contra el frau de l’IVA transfronterer de manera que aquest es redueixi en 40.000 milions (un 80%). La Comissió presentarà aquest mateix any propostes concretes per reforçar les eines de les quals ja disposem en la lluita contra el frau, com ara l’intercanvi d’informació entre els Estats membres.

Ajuda al comerç electrònic i les PIME
L’actual sistema d’IVA del comerç electrònic transfronterer és car i complex, tant pels Estats membres com per les empreses. Les empreses europees estan en una situació de desavantatge competitiu perquè hi ha companyies de fora de la UE que poden importar mercaderies amb exempció de l’IVA. La complexitat del sistema també fa que als Estats membres els sigui difícil garantir-ne el compliment. Per tot això, abans de final d’any la Comissió presentarà una proposta per modernitzar i simplificar l’IVA del comerç transfronterer, en el marc de l’estratègia del mercat únic digital. Una de les coses que permetrà la reforma és que les publicacions electròniques es puguin beneficiar dels mateixos tipus reduïts d’IVA que les publicacions físiques. A més, el 2017 la Comissió presentarà un paquet de simplificació de l’IVA pensat específicament per a les PIMES, amb l’objectiu de donar suport al creixement de les petites i mitjanes empreses i facilitar-los el comerç transfronterer.

Més autonomia pels Estats membres
Actualment els països de la UE han d’ajustar-se a una llista predefinida de béns i serveis que poden beneficiar-se d’un tipus nul o reduït d’IVA. La Comissió vol revisar aquest marc i donar més flexibilitat als Estats membres a l’hora de triar a què s’aplica l’IVA reduït. Per això proposa dues opcions: la primera consistiria a mantenir el tipus normal mínim del 15% i revisar periòdicament, en consulta amb els Estats membres, la llista de béns i serveis que es poden acollir als tipus reduïts. L’altra opció consistiria a eliminar la llista i deixar la tria en mans dels Estats, introduint salvaguardes que permetin evitar el frau i la competència fiscal deslleial al mercat únic. En tots dos casos, la proposta preveu mantenir els tipus nul i reduït d’IVA que s’apliquen actualment.

“Com a comissari europeu tinc una missió: lluitar per una fiscalitat més justa i més efica per a les empreses, els consumidors i els Estats membres”. Són les paraules del comissari d’Economia i Fiscalitat, Pierre Moscovisci, en presentar aquesta proposta de modernització de l’IVA. [1]Una proposta que marca l’inici d’un camí en el qual hem demanat que ens acompanyin la resta d’institucions de la UE, els Estats membres i òrgans consultius com ara el Comitè Econòmic i Social. El que hem fet és posar unes bases, donar el tret de sortida i assenyalar la meta on hem d’arribar, però aquesta no serà una cursa en solitari sinó que necessitarem treballar plegats. El trofeu s’ho val perquè amb un sistema d’IVA més transparent, millor orientat per a les empreses i menys vulnerable al frau, tots hi guanyarem.

Aquest article ha estat publicat al diari Via Empresa [2].