Navigation path

Left navigation

Additional tools

Un pla per assolir, produir i distribuir ràpid una vacuna contra la Covid-19

El desenvolupament i distribució d’una vacuna eficaç i segura contra el coronavirus representa l’única solució duradora a la pandèmia. Mentre no hi hagi vacuna, haurem de seguir extremant les mesures de seguretat i higiene i estar preparats per un possible rebrot.

El problema és que no hi ha cap garantia de poder trobar-la immediatament. El desenvolupament de la vacuna és un procediment molt complex i solen passar al voltant de deu anys abans de tenir un producte disponible.

La Comissió ha presentat avui un pla per mirar d’aconseguir-ho en un termini de 12 a 18 mesos, si no abans i sense comprometre la seva seguretat, qualitat o eficàcia.

Això vol dir fer front a dos grans reptes: en primer lloc calen inversions ràpides i a gran escala en capacitats de producció. Per poder protegir a tota la població caldrà produir centenars de milions de dosis. A més, caldran grans quantitats de matèries primeres per tal que la producció comenci tan bon punt es finalitzen assajos clínics o fins i tot abans. Volem avançar-nos perquè tot estigui preparat per a la producció un cop la vacuna hagi superat tots els assaigs clínics i s’hagi certificat la seva seguretat i la seva eficiència.

Com ho farem? En primer lloc, la Comissió subscriurà acords de compra avançada d’una vacuna individual amb els productors
en nom dels estats membres. A canvi del dret a comprar un nombre determinat de dosis de vacuna en un període de temps i a un preu determinats, la Comissió finançarà una part dels costos inicials a què s’enfronten els productors de vacunes de l’Instrument de suport d’emergència.

Aquest finançament es considerarà com un abonament de les vacunes que realment adquiriran els Estats membres quan ja estigui certificada i llesta per la producció. El finançament provindrà d’una part significativa del Instrument financer de suport a emergències, que compta amb 2.700 milions d’euros. A més, els productor poden obtenir suport addicional mitjançant préstecs del Banc Europeu d’Inversions. Les empreses amb un candidat a vacuna prometedor, que ja estiguin o estiguin a prop d’iniciar assajos clínics, són convidades a contactar amb la Comissió.

En segon lloc, la Comissió vol adaptar les normes de la UE a la urgència actual per accelerar el desenvolupament, l’autorització i la disponibilitat de vacunes, mantenint els estàndards de qualitat, seguretat i eficàcia de la vacuna.

Finalment, l’enfocament comunitari proposat per assegurar les vacunes als europeus complementa els esforços de resposta global per aconseguir l’accés universal a la vacuna. El suport a les empreses amb assaigs clínics i amb les capacitats de producció en expansió beneficiarà la població mundial. Garantir l’accés puntual a una vacuna per a tots els estats membres permetrà també que l’activitat econòmica i social es reiniciï a les fronteres i protegirà els ciutadans d’un nou rebrot de la pandèmia.


La Comissió està disposada a explorar amb els socis internacionals si un nombre significatiu de països d’ingressos alts acceptaria reunir recursos per reservar vacunes dels productors. Això no ho farien només per ells mateixos, sinó també per als països de renda baixa i mitjana. Perquè una cosa està clara: Europa només estarà protegida contra la pandèmia si el món també ho està.

Leave a Reply