Navigation path

Left navigation

Additional tools

Un pressupost europeu per invertir en les persones

Tal com vaig prometre en el meu primer post sobre la proposta de pressupost a llarg termini que ha fet la Comissió Europea per a la UE, cada setmana explicaré amb detall alguns aspectes el pressupost que em semblen especialment interessants. I no podia començar per cap altre tema que no fos el pilar social. Perquè tenim molt clar que per respondre als reptes globals, millorar la competitivitat europea i sobretot, mantenir la justícia social, cal invertir en les persones i en el desenvolupament de les seves habilitats i coneixements.

El novembre del 2017, els líders europees reunits a Göteborg van acordar aprofundir en la dimensió social de la Unió Europea. Això vol dir assegurar la igualtat d’oportunitats i d’accés al mercat laboral. Vol dir garantir unes condicions de treball justes i un alt nivell de protecció i inclusió social. A Göteborg, doncs, es va fer una declaració d’intencions. Ara, amb el pressupost a llarg termini de la UE, volem destinar recursos per a posar-les en pràctica .

En la proposta de pressupost de la Comissió Europea pel 2021-2027 hi ha un capítol anomenat “Invertint en persones, cohesió social i valors” dotat amb 139.500 milions d’euros. Dins d’aquest capítol s’hi inclou un nou instrument global que agruparà fons com el Fons Social Europeu, la Garantia Juvenil o el Fons europeu per als més desafavorits. Aquests fons, que ja existeixen actualment, han fet possible projectes reeixits a Catalunya, com la creació de la Xarxa Empren que compta amb Fons Social Europeu i ha assessorat més de 35.000 persones que volien començar un negoci; o el programa “noves oportunitats” que ha dut a terme la Generalitat de Catalunya en el marc del programa de la Garantia Juvenil amb l’objectiu donar una oportunitat a aquells joves que per motius diversos van abandonar l’ESO i ara volen reincorporar-se al sistema educatiu o entrar al mercat de treball. Després de la darrera edició d’aquest programa 861 joves que hi van participar van continuar formant-se i 263 van aconseguir una inserció laboral superior als sis mesos.

Precisament és en els joves on la Comissió vol posar el seu principal focus d’atenció. Per això proposa doblar el pressupost destinat al programa Erasmus+ fins a arribar als 30.000 milions d’euros o el del Cos Europeu de Solidaritat amb l’objectiu de donar-los més oportunitats i fomentar la mobilitat juvenil arreu de al UE ja sigui per treballar, formar-se, estudiar o fer tasques de voluntariat, que els permeti adquirir capacitats útils pel seu futur professional. L’èxit del programa Erasmus és ben conegut, i més enllà dels testimonis dels milions de participants, un estudi d’impacte publicat per la Comissió Europea demostra que els joves que l’han fet tenen la meitat de possibilitats de patir atur de llarga durada.

Tot i que la política social és una competència fonamentalment dels estats membres, creiem que des d’Europa també podem contribuir en aspectes concrets d’aquesta política i per tant es veu reflectida de manera transversal en totes les partides pressupostàries de la proposta de la Comissió. Perquè invertir en les persones no és només l’opció política d’una Comissió que treballa per la igualtat d’oportunitats i la justícia social, és una obligació si volem que Europa sigui competitiva i capaç de donar resposta als reptes actuals i de futur.

Leave a Reply