- Blog de Ferran Tarradellas - https://blogs.ec.europa.eu/barcelona -

Un pressupost per al futur d’Europa

Aquesta setmana la Comissió ha presentat la seva proposta per al pressupost de la Unió Europea del 2021 al 2027. A diferència del que passa als estats, la UE funciona amb uns pressupostos a set anys vista que garanteixen una disciplina pressupostària a mig termini i ofereixen seguretat als beneficiaris de la UE com poden ser les pimes, els estudiants, les regions europees, els investigadors o els agricultors.

Conegut com a “Marc Financer Plurianual”, aquest pressupost és la traducció financera de les prioritats polítiques de la Comissió, i és per això que ens trobem en un moment clau per al futur d’Europa. Són els primers pressupostos després del Brexit i estan pensats per fer front als reptes que tindrà la UE d’ara endavant.

Molta gent pensa que el pressupost comunitari és molt gran, i en termes absoluts pot semblar-ho. En canvi, el pressupost de la UE només és del voltant de l’1% del PIB europeu. Amb aquesta quantitat relativament petita de diners s’han aconseguit grans objectius. Per exemple, des del 2014 fins avui més de 150 pimes catalanes han rebut fons europeus per dur a terme projectes innovadors que van des d’una APP perquè els malalts de diabetis puguin dur un control des de casa fins a un dron per eliminar les mines antipersona. A més a més, un gran nombre d’investigadors que estan fent recerca en universitats catalanes han rebut una beca del Consell Europeu de Recerca. És el cas de l’Eduard Batlle, el científic que juntament amb el seu equip ha descobert recentment un nou tractament pel càncer de còlon avançat.

A partir d’ara, faré un post al blog de manera regular per explicar amb detall alguns dels aspectes més rellevants de la proposta de pressupost del 2021 al 2027, però primer m’agradaria fer un esment als principals canvis que presenta respecte al Marc Financer Plurianual del septenni que deixarem enrere el 2020.

El pressupost per al nou període vol reforçar aquells aspectes en què la UE té un clar valor afegit, és a dir àmbits on l’actuació conjunta de tots els estats és molt més eficient que la individual de cada un com pot ser la seguretat, la política migratòria o la recerca. També es multiplicarà per dos la despesa destinada als programes per fomentar la mobilitat entre els joves com l’Erasmus Plus o el Cos Europeu de solidaritat. Per altra banda, es retallarà un 5% la despesa de la Política Agrària Comuna (PAC) i del fons de Cohesió que compten amb una gran dotació pressupostària.

Un dels canvis rellevants d’aquesta proposta és la introducció d’un mecanisme que permeti reduir o fins i tot suspendre l’accés als fons europeus d’aquells estats membres que no respectin plenament les normes de l’estat de dret, un dels valors fonamentals de la UE.

El pressupost 2021-2027 és doncs la traducció pràctica de les prioritats polítiques de la Comissió i ens ha de servir per afrontar els nous reptes comuns i donar resposta a les necessitats dels ciutadans, institucions i empreses europees.