- Blog de Ferran Tarradellas - https://blogs.ec.europa.eu/barcelona -

Una oportunitat que no se’ns pot escapar

Us proposo un exercici d’imaginació: suposeu que, en el context actual, un govern tingués l’oportunitat de llançar un pla d’estímul econòmic de gran abast, amb potencial per augmentar un 0,5% el PIB anual del país, oferir noves oportunitats a les seves empreses i crear centenars de milers de llocs de treball. Feu un esforç més i poseu que aquest pla sortís pràcticament gratis al contribuent. Difícil d’imaginar? Doncs això és exactament el que pretén la UE amb l’acord de lliure comerç que està negociant amb els Estats Units, l’anomenat TTIP.

Vegem-ne les xifres. Un estudi del  Centre for Economic Policy Research de Londres fixa en mig punt del PIB el benefici anual que el TTIP reportaria a l’economia europea. A Espanya, per a la qual les exportacions als EUA representen l’11% del comerç extra-europeu, l’acord obrirà noves oportunitats en tots els sectors, però especialment en l’automòbil, el tèxtil i l’alimentació, tots ells amb un pes important a Catalunya.

L’objectiu d’aquest acord és crear un àrea de lliure comerç on no només desapareguin els drets de duana (en general baixos, però que en alguns productes, com ara conserves alimentàries, poden arribar al 25%) sinó també d’altres barreres no aranzelàries que  posen traves al comerç a una i altra banda de l’Atlàntic. S’ha criticat que el TTIP obligarà a fer concessions en qüestions que per a la UE són innegociables, com ara la protecció del medi ambient, la salut o la protecció de dades. No és així. La carn tractada amb hormones, per posar-ne un cas, està prohibida a Europa i això no ho canviarà cap acord comercial.

Però hi ha molts altres àmbits en els quals tots hi podem guanyar. En el sector de l’automòbil, per exemple, les normes de seguretat de la UE i els EUA són equiparables i el resultat és que tan segurs ens sentim conduint un cotxe aquí com a Maryland. Tot i això, la diferència de reglamentació fa que un vehicle homologat a Europa no es pugui vendre als EUA i viceversa. Si aconseguim posar-nos d’acord, els cotxes seguiran essent igual de segurs i les empreses tindran accés a nous mercats. Això beneficiarà no només els grans fabricants, sinó els subministradors de components i la indústria associada. I el que val per a l’automòbil val per a molts d’altres sectors. El que pretenem és simplificar tràmits i eliminar procediments innecessaris o duplicats (la qual cosa beneficia sobretot les petites i mitjanes empreses, que veuen molt reduïda la seva capacitat d’exportar per aquesta mena de traves) mantenint els nivells de protecció.

Una altra de les crítiques que s’ha fet al TTIP és que es basa en unes negociacions poc clares, fetes d’esquenes als ciutadans. De nou la realitat és molt diferent. La Comissió Europea negocia  amb un mandat clar dels 28 Estats membres de la UE que, precisament, s’ha fet públic aquests dies (aquí podeu consultar el document [1]) i informa regularment dels seus progressos. S’han organitzat reunions en tots els Estats membres amb representants dels diferents sectors econòmics, però també ONG i diferents entitats, per tal d’informar-los sobre aquest acord i recollir opinions i aportacions. I tothom pot consultar la pàgina web sobre el TTIP de la Comissió [2] que s’actualitza regularment amb tota la informació sobre les diferents fases de la negociació. Finalment, si hi ha un acord, aquest haurà de ser aprovat pels 28 Estats membres i pel Parlament Europeu.

Davant d’una situació com l’actual, amb un creixement anèmic i 23 milions d’aturats, la UE està obligada a aprofitar qualsevol oportunitat per a reactivar el creixement i la ocupació. El TTIP és una ocasió única de la qual ens en podem beneficiar tots. Una oportunitat que no podem deixar escapar.

 

BzqBcz-CYAAybEG (1)