Navigation path

Left navigation

Additional tools

Tag ‘koulutus’

Triestestä Luxemburgiin… pandemian aikana

tiistai, kesäkuu 1st, 2021

Tekstin on kirjoittanut Jasmine Mazzarello, Blue Book -harjoittelija, valmistunut Triesten yliopiston (Italia) erikoisalojen käännösviestinnän ja konferenssitulkkauksen maisteriohjelmasta

Teksti on käännetty Turun yliopiston Monikielisen käännösviestinnän tutkinto-ohjelman Monikielinen käännöstyöpaja I -kurssilla.

Vuosi 2020 ei ehkä ollut paras mahdollinen vuosi valmistua ja siirtyä työelämään. Jo joulukuussa 2019, kun valmistuin Triesten yliopistosta, olin huolissani vähäisistä nuorille ja erityisesti humanistisen koulutuksen saaneille sopivista työpaikoista. Vaikka pandemia on epäilemättä lisännyt epävarmuutta koko Euroopassa, on oma kokemukseni kuitenkin tähän mennessä ollut positiivinen ja toivonkin rohkaisevani niitä, jotka ovat käännösopintojensa loppusuoralla ja koettavat löytää oman polkunsa näissä alati muuttuvissa olosuhteissa.

Suoritin Triesten yliopistossa ensin soveltavan kieltenvälisen viestinnän kandidaatintutkinnon ja sen jälkeen erikoisalojen käännösviestinnän ja konferenssitulkkauksen maisterin tutkinnon. Koulutuksen aikana opin kääntäjän tarvitsemia erikoisalojen käännösviestintään liittyviä taitoja, ja kielituntemukseni vahvistui niin äidinkieleni italian kuin työkielteni englannin, saksan ja ranskan osalta. Erikoisalojen käännöskursseilla pääsin kääntämään sellaisia tekstejä, joita käännetään myös työelämässä. Säännöllisesti saamani palautteen ja ryhmätyöskentelyn ansiosta pystyin kehittämään itseäni, hallitsemaan käytännön projekteja ja syventämään aiemmin opittua teoriaa.

Viimeisen opiskeluvuoden aikana sain myös mahdollisuuden suorittaa kaksoistutkinto-ohjelman puitteissa opintoja Monashin yliopistossa Melbournessa, Australiassa. Melbournessa pääsin hiomaan erilaisia taitojani, mutta erityisesti kykyä työskennellä monikulttuurisissa ympäristöissä. Kaupungin monikulttuurisuus on vaikuttanut vahvasti valtaväestön ja vähemmistöjen saatavilla oleviin kielipalveluihin, ja konkreettista kieliapua saa käytännössä kaikkialla julkisen sektorin palveluissa. Yliopistot tarjoavatkin lukuisia kursseja asioimistulkkauksesta (toisin kuin Triestessä, missä keskitytään konferenssitulkkaukseen) terveyden ja oikeuden alalla sekä asioimistulkkaukseen liittyviä työharjoitteluja ja työmahdollisuuksia.

Omalla tavallaan myös Trieste on kulttuurien kohtaamispaikka, ehkä jopa Italian monikulttuurisin kaupunki – joskin eri tavalla kuin Melbourne. Minulle Trieste ja Melbourne edustivat ihanteellisia paikkoja oppia rakentamaan siltoja ihmisten ja yhteisöjen välille. Pääsin myös vertaamaan kahta keskenään hyvin erilaista järjestelmää ja ottamaan molemmista kaiken irti.

Palattuani Triesteen ja viimeisteltyäni pro gradu -tutkielmani halusin jatkaa käännöstaitojeni kehittämistä eurooppalaisessa kontekstissa. Päätin siis hakea Euroopan komission Blue Book -harjoitteluun. Sain harjoittelupaikan käännöstoimen pääosaston italian kielen yksiköstä Luxemburgissa.

Heinäkuussa 2020 päättynyt Blue Book -harjoittelu oli erittäin opettavainen kokemus. Harjoittelu kruunasi koulutukseni, sillä pääsin soveltamaan käytännössä Triesten opiskeluvuosien aikana hankittuja tietoja ja taitoja. Opin hallitsemaan eri tekstilajeja, tekemään tehokasta tiedonhakutyötä ja ratkaisemaan käännökseen liittyviä ongelmia sekä perustelemaan valintani. Lisäksi harjoittelu vahvisti kielitaitoani ja digitaalista osaamistani – taitoja, jotka ovat kääntäjän työn kannalta olennaisia tänä päivänä. Harjoittelun aikana kasvoin paljon ammattilaisena: vastasin käännösprojekteista ja kollegoiden tekemien kielentarkistusten ansiosta opin kiinnittämään tarkasti huomiota yksityiskohtiin, minkä lisäksi pääsin kurkistamaan Euroopan komission käännöstoimen pääosaston kulissien taakse.  Se, että olin osa (vaikkakin vain viiden kuukauden ajan) maailman suurinta käännöspalvelua, lisäsi motivaatiotani jatkaa kielimuurien purkamista ja antaa panokseni Euroopan unionille, joka kääntäjien ansiosta toimii jokaisella unionin 24 virallisella kielellä.

Puhutaan kuitenkin hetki pandemiasta.

Koronan leviäminen vaikutti väistämättä harjoitteluuni komissiossa. Pandemian vuoksi työskentelin paikan päällä vain kaksi viikkoa, joiden aikana tutustuin kollegoihin ja sain tärkeimmät työskentelyohjeet. Loppuajan, eli neljä ja puoli kuukautta, työskentelin etänä huoneestani Luxemburgissa, mikä oli kokemuksena sekä ennennäkemätön ja stressaava että rakentava ja innostava. En olisi uskonut, että muutan uuteen maahan ja suoritan EU-harjoitteluni kotoa käsin pandemian vuoksi!

Niin hullulta kuin se kuulostaakin, pandemialla oli myös myönteinen vaikutus harjoitteluun: Pääsin seuraamaan sisältäpäin, miten Euroopan komissio, ja ennen kaikkea käännöstoimen pääosasto ja yksikköni, reagoivat kriisiin.  Käännettävät tekstit muuttuivat vähitellen ja alkoivat yhä enemmän keskittyä koronaan ja sen aiheuttaman pandemian taloudellisiin, sosiaalisiin ja työllisyyteen liittyviin vaikutuksiin ja digitalisaation välittömään tarpeeseen. Useassa tekstissä käytettiin termejä, joita ei aikaisemmin ollut käytetty, itse taudin nimestä lähtien. Termit oli käännettävä ja niitä oli käytettävä yhdenmukaisesti eri toimielinten välillä. Prosessin seuraaminen oli erittäin mielenkiintoista, ja opin sen ansiosta ymmärtämään pääosaston toimintaa paremmin. Pääsin myös syventymään yleisempiin terminologisiin näkökohtiin ja EU:n kiireellisempiin asioihin, kuten vihreään ja digitaaliseen siirtymään.

Ammatillisten neuvojen antaminen on luonnollisesti erittäin monimutkaista tällaisena haastavana aikana. Olen kuitenkin varma, että sukupolveni pystyy muun muassa EU:n avulla vastaamaan pandemian luomiin haasteisiin ja tekemään kaikkensa jatkaakseen kouluttautumista ja hankkiakseen uusia ammatillisia kokemuksia sekä Italiassa että muualla Euroopassa. Maailmanlaajuisen kriisin aikana Euroopan unionin ja ammattilaisten yhteistyön vastuulla on se, että tarvittava tieto on saatavilla laajamittaisesti tietyllä kohdekielellä. Myös laadukkaat kielipalvelut ovat ratkaisevan tärkeitä. Ne taataan huippuoppilaitosten, kuten Triesten yliopiston ja kaikkien EMT-verkostoon kuuluvien yliopistojen tarjoamilla koulutuksilla. Palveluiden avulla pysymme yhtenäisinä ja voimme yhdessä kohdata kaikkein monimutkaisimmat ja odottamattomimmat haasteet, kuten sen, joka koettelee meitä tälläkin hetkellä.

Aiheet

EMT map 2019-2024