Navigation path

Left navigation

Additional tools

«Vai jūs mani redzat? Vai jūs mani dzirdat?» Jaunā mācību vide un jaunais “normāli”

This post is also available in: Nederlands (Dutch) English Suomi (Finnish) Français (French)

Filoloģijas zinātņu doktore Begonja Rodrigesa de Sespedesa (Dr Begoña Rodríguez de Céspedes), vecākā lektore tulkošanas studijās un Tulkošanas maģistra studiju programmas vadītāja Portsmutas Universitātē, Apvienotajā Karalistē.

No angļu valodas tulkojusi Katrīna Kelija Krapauska, Latvijas Universitātes Profesionālās maģistra studiju programmas “Rakstiskā tulkošana” studente; rediģējusi Agnese Filipe, Latvijas Universitātes Profesionālās maģistra studiju programmas “Rakstiskā tulkošana” studente

Ir 2006. gads un Portsmutas Universitātes tulkošanas komanda noskurinās, iedomājoties par nepieciešamību sagatavot tiešsaistes materiālus nākamajam akadēmiskajam gadam… «Kāpēc? Cik ilgs laiks mums būs nepieciešams, lai tos sagatavotu? Kas mūs atbalstīs? Kādu tiešsaistes vidi izmantot? Kā sazināsimies ar studentiem? Kā mācīsim?!»

Esmu pārliecināta, ka visi šie jautājumi ienāca prātā daudziem arī 2020. gada pavasarī, kad mums bija jāatstāj mācību telpas, jāizolējas mājās un jāsāk mācīt, izmantojot dažādas tirgū pieejamās konferenču platformas un tiešsaistes rīkus. Ļoti īsā laikā esam kļuvuši par tiešsaistes komunikācijas un tehnoloģiju speciālistiem ļoti dažādās situācijās, sākot no mūsu studentu mācīšanas, līdz virtuālām darba sapulcēm un ārstu vizītēm, ģimenes viktorīnām, vebināriem, konferencēm un pat vingrošanas nodarbībām un a cappella kora mēģinājumiem tiešsaistē!

Jau 2006. gadā tā šķita laba ideja pielāgot virtuālajai videi materiālus, ko izmantojām mācībām klātienē, lai varētu nodrošināt iespēju mācīties tiem studentiem, kas nevar ierasties Portsmutā finansiālu apsvērumu, ģimenes vai darba saistību dēļ. Tie šķita pamatoti iemesli,  lai piedāvātu tulkošanas tālmācības kursu, tā uzlabojot studentu iespējas tikt pieņemtiem darbā. Piemēram, 2014. gadā vien vairāk nekā 300 studentu tika reģistrēti MA Tulkošanas studijām attālināti, kamēr studentu skaits universitātes pilsētiņā bija daudz mazāks.

Tālāk seko 2020. gada rudens, kad daudzām universitātēm pirmo reizi bija  pilnīgi vai daļēji jāpārceļ mācības tiešsaistē. Apmulsums par jauno mācīšanās un mācīšanas vidi, un skats uz to ir tiešām ļoti atšķirīgs, atkarībā no apstākļiem un resursiem. Neklātienes mācības darbojas jau minētajos gadījumos un ir risinājums, kamēr samazinām infekcijas risku universitātes teritorijā un gaidām, kad pandēmija norims. Bet varbūt šādas mācības ir uz palikšanu?

Rīkojot tiešsaistes nodarbības, jāapsver daudzi svarīgi faktori, piemēram, klases lielums (studentu skaits vienā modulī/priekšmetā) vai sinhronā (tiešsaistes) un asinhronā mācību procesa līdzsvarošana. Mans ieteikums ir sākt izmantot sinhronās nodarbības mācību atbalstam, motivācijai un grupu saliedēšanai, bet pašām mācībām izmanot sinhronās un asinhronās mācīšanas kombināciju. Lai nezaudētu savu veselo saprātu un labsajūtu, mēs nevaram un nedrīkstam būt tiešsaistē visu laiku. Tā vietā, ja mācāt neklātienē, varat ieplānot noteiktas tiešsaistes tikšanās, īpaši svarīgos posmos mācību procesa gaitā. Ja jums jāvada lekcijas tiešsaistē pirmo reizi, tad, visticamāk, to darīsiet sinhroni un informācijai par to jāparādās gan jūsu, gan studentu grafikā. Tomēr esiet gatavi jebkurai situācijai. Padomājiet par plānu B, ja jūsu virtuālās mācību vides (VMV) vai interneta savienojums pārtrūkst. Nodarbības iepriekšēja ierakstīšana var būt risinājums, taču padariet to interaktīvu – stundu garas prezentācijas lasīšana nav saistoša. Saīsiniet nodarbību garumu, taču iekļaujiet aktivitātes, kas veicina diskusiju vai grupu darbu, vai atvēliet laiku sadarbības veicināšanai starp dažādām darba grupām.  Svarīgākais – dažādojiet un esiet radoši!

Diskusiju forumi ir īpaši piemēroti asinhronām mācībām, piemēram, savā VMV varat izveidot dažādus forumus (akadēmiskus un sociālus), lai ieviestu saziņas kanālus un attīstītu kopības sajūtu, kamēr nav klātienes tikšanos.

Atcerieties:

1. Mācīšana tiešsaistē var aizņemt daudz laika, tāpēc būtiska nozīme ir laika pārvaldībai un skaidri sniegtiem norādījumiem.

2. Nosakiet skaidrus termiņus un informējiet studentus par laiku, kad tie saņems atgriezenisko saiti par paveikto.

3. Lai izvairītos no pārpratumiem un vēlākas kritikas, jau no sākuma apzinieties, ko sagaidāt no studentiem.

4. Saziņai jābūt efektīvai un kodolīgai, norādījumiem jābūt skaidriem, un jūsu uzdotajam darbam ir jābūt paveicamam (esiet iejūtīgs).

5. Praktizējiet «aktīvās jauktā tipa mācības» (studenti mācās līdzdarbojoties), izveidojot aktivitātes pirms reāllaika nodarbības, kurās studenti piešķir nozīmi tam, kas tiks veikts; un pēc nodarbības aktivitātes, kurā studenti nostiprina zināšanas un reflektē par padarīto.

Ja mācāt attālināti, apsveriet arī to, kādi ir izglītojamie, kas apgūst šo kursu – kāds atbalsts viņiem nepieciešams? Vai studenti ir spējīgi mācīties patstāvīgi? Vai prot apieties ar datoru? Lai pārliecinātos, ka ikviens zina par mūsu VMV, galvenajā kursa vietnē ir ievietoti materiāli, kas iepazīstina ar tiešsaistes bibliotēku, pieejamo atbalstu studentiem un pieejamajiem videomateriāliem par moduļiem un citu svarīgu informāciju.

Kopumā pašreizējā situācijā ieguvumi var kompensēt trūkumus, kas rodas, mācībām notiekot tiešsaistē, gan studentiem, gan darbiniekiem. Mēs mācām un mācāmies jebkurā vietā un laikā, un šī var būt arī iespēja pārskatīt mācīšanas un mācīšanās paradumus. Pielāgojoties jaunajiem apstākļiem, būs izaicinājumi, bet galvenais ir spēt piemēroties un būt pacietīgam.

Šajā pasaulē, kur digitalizācija un tiešsaistes vide ietekmē gan mūsu darba, gan personīgo dzīvi, man jāatzīst, ka alkstu atgriezties pie parastā darba klātienē, bet var gadīties, ka daži kursi tā vairs nenotiks … tikai laiks to rādīs. 

Tags: , , , ,

Comments are closed.