Navigation path

Left navigation

Additional tools

Corona en EMT – crisis of kairos?

This post is also available in: English (Engels)

Door Konrad Fuhrmann, Directoraat-generaal Vertaling van de Europese Commissie, EMT-Team

(Vertaald vanuit het Engels door Alex Anna Dechilly en gereviseerd door Loran Van Eenaeme in het kader van Vertaalbureausimulatie, Master of Arts in het Vertalen, Vrije Universiteit Brussel)

Alle cultuur is het antwoord op een crisis – dat is in algemene termen hoe de historicus Arnold Toynbee historische evolutie beschreef. Het onmiddellijke antwoord van het EMT-netwerk op de uitdagingen van de Covid-crisis was een soort Corona-cultuur voor het onderwijzen van vertalingen onder de nieuwe bijzondere omstandigheden, waar niemand ooit aan kon denken.

In een eerste moment leken alle inspanningen die sinds oktober 2019 door het pas verkozen netwerk werden geleverd – het opzetten van de nieuwe raad van bestuur, het vaststellen van prioriteiten, het plannen van de volgende netwerkvergaderingen – te worden gedwarsboomd of op zijn minst zwaar te worden verhinderd door het verraderlijke virus en de maatregelen die werden genomen om het te bestrijden.  Geen fysieke vergaderingen meer, geen rechtstreeks netwerken, geen spontane ideeën over toekomstige samenwerking tijdens de koffiepauzes … Corona heeft het hart van EMT geraakt!

Na de eerste schok echter, na een kort verblijf in het bed van de intensieve zorg, herstelde EMT figuurlijk gezien onmiddellijk weer tot volle kracht en gebruikte zijn netwerkmiddelen om het isolement van de lockdown en andere beperkingen te doorbreken. Weliswaar moest de netwerkbijeenkomst in maart zonder discussie worden afgelast, maar de “afgelastingscultuur” eindigde onmiddellijk en maakte plaats voor een zeer creatief debat: methoden van afstandsonderwijs, gebruik van digitale hulpmiddelen en internetbronnen, waarover het netwerk al als secundair onderwerp had gesproken, kwamen van de ene op de andere dag in het middelpunt van de belangstelling te staan. Een Coronagroep voor afstandsonderwijs en evaluatie in Yammer is begonnen met een intensieve uitwisseling van de beste praktijken, trucs en aanbevelingen om een pakket aan noodhulpmaatregelen samen te stellen. In reactie op de crisis veranderde het netwerk in een vangnet om om te gaan met de uitdagingen van de crisis. Het virus heeft een algemene tendens versterkt om meer gebruik te maken van afstandsonderwijs en om nieuwe digitale tools voor onderwijs en beoordeling toe te passen. Een van de deelnemers aan de Coronagroep drukte het zo uit: de pandemie heeft de crisis in het talenonderwijs en de taalevaluatie simpelweg bespoedigd en antwoorden opgeleverd, die op een dag mainstream zullen worden.

Er zijn zes werkgroepen opgericht, die zich bezighouden met de zichtbaarheid en het bereik van de EMT, technologische competentie, L2-vertaling, audiovisuele vertaling (AVT), CATO en PSIT, en die regelmatig online vergaderen. In tegenstelling tot alle pessimistische verwachtingen heeft de on-line coördinatie zeer goed gewerkt.

Wat komt er nu? In deze periode van uiterste onzekerheid zijn gedetailleerde plannen B natuurlijk onmisbaar. Voorlopig is het duidelijk dat de volgende netwerkbijeenkomst 29-30 oktober virtueel zal worden georganiseerd en dat alleen de sprekers naar Brussel zullen komen. Het programma omvat verslaggeving over de resultaten van de werkgroepen en andere EMT-activiteiten, alsook break-outsessies: virtuele vergaderingen met DGT-hoofden van taalafdelingen en debatten over toekomstige onderwerpen. Technisch gezien zal dit een grote uitdaging zijn voor het EMT-team, dat met verschillende nieuwe tools te maken krijgt om virtuele plenaire zittingen met on-line tolken en break-outsessies met een andere tool te organiseren. Dit zal ook een soort generale repetitie zijn voor plan B-oplossingen in de toekomst. Wij hopen nog steeds dat de netwerkbijeenkomst in maart 2021 in Leipzig min of meer normaal kan worden georganiseerd, maar dat is allesbehalve zeker. Het is duidelijk dat zelfs de beste virtuele oplossingen de levendigheid en spontaniteit van fysieke vergaderingen, en de toevallige gesprekken in de koffiepauzes, niet kunnen vervangen. De huidige crisis is echter een goede gelegenheid om onze plannen B uit te voeren, om te oefenen met nieuwe tools, om beter voorbereid te zijn op toekomstige epidemieën, vulkaanuitbarstingen en andere rampen, die invloed kunnen hebben op het werk van EMT. Laten we de uitdaging aangaan en de Corona-cultuur van EMT volledig ontwikkelen!

Tags: , ,

Comments are closed.

Categories

EMT map 2019-2024