Navigation path

Left navigation

Additional tools

Van Triëst naar Luxemburg … tijdens een pandemie

This post is also available in: English (Engels) Suomi (Fins) Français (Frans) Italiano (Italiaans)

Door Jasmine Mazzarello, stagiaire bij Blue Book, voormalig studente in Gespecialiseerd Vertalen en Conferentietolken aan de Universiteit van Triëst (Italië).

Vertaald vanuit het Engels door Kimberly Casier en gereviseerd door Nicolas Goossens in het kader van Vertaalbureausimulatie, Master of Arts in het Vertalen, Vrije Universiteit Brussel

2020 is waarschijnlijk niet het beste jaar om af te studeren en op zoek te gaan naar werk. Toen ik in december 2019 afstudeerde aan de universiteit van Triëst, maakte ik me al zorgen over het gebrek aan werkvooruitzichten voor jonge mensen, vooral met een achtergrond in geesteswetenschappen. Hoewel de pandemie de onzekerheid in Europa zeker heeft verergerd, heb ik tot nog toe positieve ervaringen opgedaan. Ik hoop dat deze bemoedigend kunnen zijn voor degenen die hun vertaalstudies afronden en worstelen om hun weg te vinden in deze steeds veranderende omstandigheden.

Ik ben afgestudeerd in Triëst met een Bachelor in Toegepaste Interlinguïstische Communicatie en een Master in Gespecialiseerd Vertalen en Conferentietolken. Tijdens deze periode heb ik specifieke vertaalvaardigheden opgedaan in verschillende sectoren, alsook een sterke taalkundige kennis, waarbij ik mij focuste op het Italiaans (mijn moedertaal) en mijn drie werktalen: Engels, Duits en Frans. Dankzij de structuur van de vertaalcursussen kon ik vanaf het begin met teksten werken die lijken op die van een echte werkomgeving. Bovendien hebben de regelmatige feedback en het groepswerk me geholpen om beter te worden in praktische projecten, na het bestuderen van de theoretische aspecten.

In mijn laatste jaar kreeg ik de kans om deel te nemen aan het Double Degree-project met de Monash University in Melbourne, Australië. Daar heb ik verschillende vaardigheden kunnen perfectioneren. Ik heb in het bijzonder gewerkt aan mijn vermogen om in zeer multiculturele omgevingen te werken. De diversiteit van Melbourne draagt sterk bij tot de vormgeving van de taalkundige diensten die beschikbaar zijn voor de bevolking en voor etnische minderheden, die tegenwoordig in bijna alle openbare diensten gebruik kunnen maken van vertalers en tolken. Het aanbod van de universiteiten kan niet anders dan deze realiteit weerspiegelen met verschillende opleidingen voor gemeenschapstolken (terwijl in Triëst de nadruk eerder ligt op conferentietolken) in de gezondheidszorg en in de juridische sector, met stages en werkaanbiedingen die bij deze opleidingstrajecten passen.

Hoewel Triëst op zijn eigen manier ook een kruispunt voor culturen is en misschien zelfs de meest multiculturele stad van Italië, Melbourne en Triëst waren voor mij de ideale plaatsen om te leren hoe mensen en gemeenschappen met elkaar verbonden kunnen worden, aangezien ik de kans kreeg om twee verschillende systemen te vergelijken en het beste uit elk systeem te halen.

Nadat ik naar Triëst teruggekeerd was om af te studeren, wilde ik mijn vertaalvaardigheden in een Europese context blijven aanscherpen. Ik heb dus gesolliciteerd voor het Blue Bookstage-programma van de Europese Commissie, die mij na selectie de mogelijkheid aanbood om te gaan werken bij de Italiaanse eenheid van het directoraat-generaal Vertaling, gevestigd in Luxemburg.

Het Blue Bookstage-programma, dat ik in juli voltooid heb, was een zeer leerrijke ervaring die mijn opleiding verrijkte en mij in staat heeft gesteld de vaardigheden die ik in Triëst had opgedaan op de proef te stellen.  Ik heb geleerd hoe ik verschillende tekstsoorten moet benaderen, efficiënt onderzoek moet verrichten en vertaalproblemen kan oplossen door mijn keuzes te verantwoorden. Het versterkte ook mijn taal- en digitale vaardigheden, die belangrijk zijn voor vertalers in de 21e eeuw. In de afgelopen maanden ben ik als professional aanzienlijk gegroeid, kreeg ik de verantwoordelijkheid voor vertaalprojecten, leerde ik voortdurend bij door de feedback van collega’s, ontwikkelde ik een detailgerichte aanpak en nam ik een kijkje achter de schermen van het directoraat-generaal Vertaling van de Europese Commissie. Hoewel het maar 5 maanden duurde, heeft mijn deelname aan de grootste vertaaldienst ter wereld mijn verlangen aangewakkerd om taalbarrières te blijven reduceren en bij te dragen aan het Europese project – dat dankzij vertalers en taaldienstverleners alle 24 officiële EU-talen spreekt.

Maar laten we niet vergeten dat er een pandemie gaande is …

De corona-uitbraak had onvermijdelijk gevolgen voor mijn stage bij de Commissie. Door de pandemie kon ik alleen de eerste twee weken op kantoor werken, daarna werd telewerken de norm. Nadat ik een paar collega’s leerde kennen en de belangrijkste instructies voor mijn taken had ontvangen, heb ik vier en een halve maand vanuit mijn gehuurde slaapkamer in Luxemburg gewerkt, wat een ongekende, stressvolle, uitdagende maar opbeurende ervaring bleek te zijn! Verhuizen naar een nieuw land en thuiswerken terwijl er een pandemie gaande is: zo had ik niet verwacht dat mijn EU-stage zou lopen.

Hoe absurd het ook lijkt, was er ook een positief gevolg van mijn stage. Ik heb namelijk de kans gekregen om van binnenuit mee te maken hoe de Commissie heeft gereageerd en vooral hoe het directoraat-generaal Vertaling en mijn eenheid zich aan de crisis hebben aangepast. De teksten die werden vertaald veranderden geleidelijk aan van onderwerp en gingen meer en meer over de pandemie, corona, de economische, sociale en werkgelegenheidsgevolgen en de onmiddellijke behoeften aan digitalisering. Om over dit alles te schrijven, werden nieuwe woorden gebruikt (bijvoorbeeld de naam van de ziekte zelf); de uitdaging bestond erin deze op consistente wijze te vertalen en te gebruiken in de Commissie en in de andere EU-instellingen. Naast het feit dat het buitengewoon interessant was om dit proces te observeren, heb ik de workflow binnen het DG en ook algemene EU-kwesties, zoals de groene en digitale overgangen, beter kunnen leren begrijpen.

Om voor de hand liggende redenen is het geven van enig professioneel advies nu uiterst ingewikkeld geworden. Ik ben er echter van overtuigd dat mijn generatie erin zal slagen de uitdagingen van de crisis in de gezondheidszorg aan te gaan, mede dankzij de EU, en alles in het werk zal stellen om in heel Europa kwaliteitsonderwijs en nieuwe beroepservaring te blijven voorzien. Tijdens een wereldcrisis als deze is het van cruciaal belang de rol te benadrukken van de Unie en van de samenwerking tussen professionals die informatie in de desbetreffende doeltaal op grote schaal beschikbaar maken. Evenzo is een kwaliteitsopleiding voor het verlenen van taaldiensten van cruciaal belang, zoals die wordt aangeboden aan de prestigieuze universiteit van Triëst en aan alle EMT-universiteiten. Net die universiteiten stellen ons in staat verenigd te blijven en zelfs de meest complexe en ongekende uitdagingen aan te gaan, zoals de uitdaging die ons nu voorgeschoteld wordt.

Tags: , , , ,

Comments are closed.

Categories

EMT map 2019-2024