Euroopa Liit sellel nädalal: 19.–25. aprill

aprill 19th, 2021

Täna lõunal avaneb Euroopa tuleviku konverentsi veebiplatvorm, kus igaüks saab kaasa rääkida ELi tuleviku teemadel. Homme, 20 aprillil plaanivad Euroopa Parlamendi ja Euroopa Nõukogu läbirääkijad kokku leppida ELi kliimaseaduses, mis muudaks 2050. aasta kliimaneutraalsuse eesmärgi õiguslikult siduvaks. Samuti tuleb Euroopa Komisjon välja algatustega paremaks rahaliste vahendite suunamiseks Euroopa rohelisse kokkuleppesse ning tehisintellekti arendamiseks ELis.

Read the full entry

Euroopa Liit sellel nädalal: 12.–18. aprill

aprill 12th, 2021

Sel nädalal tuleb välja Euroopa Komisjoni teatis taasterahastu „NextGenerationEU“ finantseerimise kohta. Lisaks avaldatakse uuendatud strateegiad võitluseks organiseeritud kuritegevuse ja inimkaubanduse vastu. Euroopa Parlamendi kodanikuvabaduste komisjon arutab Euroopa Komisjoniga rohelise digitõendi ettepanekut (13. aprill). Euroopa Liidu Nõukogu kohtumiste fookuses on finants- ja majandusküsimused.

Read the full entry

Euroopa Liit sellel nädalal: 5. aprill–11. aprill

aprill 5th, 2021

Sel nädalal esitleb Euroopa Komisjon 123 miljoni eurost uute viirusetüüpide uurimiseks loodud teadusrahastut ning uut kestlikku vesiviljeluspoliitikat.

Read the full entry

Euroopa Liit sellel nädalal: 22.–28. märts

märts 22nd, 2021

Neljapäeval ja reedel, 25.–26. märtsil toimub Euroopa Ülemkogu kohtumine, kus peateemad on COVID-19 pandeemia, vaktsineerimine ning digipööre. Euroopa Komisjonis esitletakse laste õiguste strateegiat ja mahepõllunduse arendamise tegevuskava. Euroopa Parlament hääletab ELi omavahendite üle.

Read the full entry

Euroopa Liit sellel nädalal: 15.–21. märts

märts 15th, 2021

Sel nädalal esitleb Euroopa Komisjon oma ettepanekut COVID-19 rohelise digitõendi kasutuselevõtuks Euroopas ning pakub välja regulaarsete reoveeuuringute korraldamise kogu ELis, et täpsemini tuvastada SARS-CoV-2 viiruse levikut. Täna, 15. märtsil toimuval välis- ja siseministrite mitteametlikul ühisistungil vahetatakse mõtteid ELi rändepoliitika välisaspektide üle.

Euroopa Liidu institutsioonid

Euroopa Parlament

Euroopa Parlamendis on komisjonide nädal. Täna, 15. märtsil on keskkonna, rahvatervise ja toiduohutuse komisjonis arutelu COVID-19 uute tüvede ja vaktsiinide tõhususe üle. Euroopa Komisjon esitleb saadikutele COVID-19 uute tüvedega võitlemiseks loodud programmi HERA. Teisipäeval on majandus- ja rahanduskomisjonis Euroopa Keskpanga president Christine Lagarde, et arutada saadikutega eurotsooni seisu ning rahapoliitika tulevikku. Rohkem infot parlamendi töönädala kohta leiab siit.

Euroopa Komisjon

Sel nädalal esitleb komisjon oma uut teatist COVID-19 kohta, teeb ettepaneku rohelise digitõendi kasutuselevõtuks ELis ning regulaarsete reoveeuuringute korraldamiseks, et tuvastada SARS-CoV-2 levikut Euroopas. Teisipäeval, 16. märtsil osaleb asepresident Margarethe Vestager Põhjamaade Ministrite Nõukogu virtuaalsel kohtumisel.

Euroopa Liidu Nõukogu

Täna, 15. märtsil arutatakse eurorühma videokonverentsil COVID-19 mõju erinevatele tegevusvaldkondadele ning majanduse tugimeetmeid. Tööhõive, sotsiaalpoliitika, tervise- ja tarbijakaitseküsimuste nõukogus räägitakse Euroopa sotsiaalõiguste samba tegevuskavast aastani 2030. Samuti kohtuvad välis- ja siseministrid mõttevahetuseks ELi rändepoliitika välisaspektide üle.

Teisipäeval, 16. märtsil arutab majandus- ja rahandusnõukogu digitaalmajanduse maksustamise ja majanduse taastumise küsimusi. Neljapäevase (18. märts) tervishoiuministrite kohtumise päevakorras on vähktõvevastase võitluse kava ja edasine tegevus seoses COVID-19 pandeemiaga. Samal päeval kogunevad keskkonnaministrid oma mitteametlikule koosolekule, et vahetada arvamusi ELi kliimamuutustega kohanemise strateegia üle.

EL ja Eesti

Eesti Riigikogu Täna, 15. märtsil arutatakse Euroopa Liidu asjade komisjonis Eesti seisukohti ELi sise- ja välisministrite kohtumiseks ning Euroopa Liidu keskkonnanõukogu istungiks. Reedel, 19. märtsil kinnitatakse seisukohad konkurentsivõime, põllumajandus- ja kalandusnõukogu ning üldasjade nõukogu istungiteks. Lisaks kinnitatakse Eesti seisukoht Euroopa transpordivaldkonna strateegia „Säästev ja arukas liikuvus“ kohta.