Eesti neiu Susann Kõomägi läheb Euroopat avastama

juuni 20th, 2018

Eesti neiu Susann Kõomägi valiti osalema Road Trip projektis, mis viib ta juba 23 juunil Euroopat avastama. Road Trip projekt on põnev reisi kogemus, mis viib 8 noort inimest avastama nelja erinevat marsruuti Euroopas. Neli paari sõidab väikebussiga läbi Euroopa. Nad kohtuvad kohalikega ja tutvuvad kohalike Euroopa Liidu projektidega. Read the full entry

EUROOPA HORISONT – kõigi aegade mahukaim ELi teadus- ja innovatsiooniprogramm aastateks 2021–2027

juuni 14th, 2018

Signe Ratso, Euroopa Komisjoni teaduse ja innovatsiooni peadirektoraadi asepeadirektor

7. juunil tegi Euroopa Komisjon ettepaneku teadus- ja innovatsiooniprogrammi kohta ELi järgmiseks eelarveperioodiks 2021–2027. Esimest korda ületab selle eelarve 100 miljardi euro piiri. Programm „Euroopa Horisont“ on Euroopa investeering tulevikku, sest investeering teaduse ja tehnoloogia arengusse ning innovatsiooni on ainus viis, kuidas tagada Euroopa pikaajaline konkurentsivõime, kvaliteetsed töökohad ning inimeste heaolu kasv. Read the full entry

Euroopa kalender (4.06–8.06): Nurgakivi Balti riikide energiasüsteemide eraldatuse lõpetamisele

juuni 8th, 2018

Euroopa Komisjoni esinduse juhi Keit Kasemetsa nädala ülevaade

Täna pannakse Soomes Inkoos nurgakivi gaasijuhtmele Balticconnector, mis valmimisel lõpetab Soome turu eraldatuse ELi maagaasi siseturust ja suurendab varustuskindlust Balti riikides. Balticconnectoril on väga suur roll ka Eesti gaasituru konkurentsile avamisel. Gaasijuhet rahastatakse 75% ulatuses Euroopa ühendamise rahastust (Connecting Europe Facility, CEF). Üleeile tegi Euroopa Komisjoni ettepaneku CEFi uue rahastamisperioodi (2021–2027) kohta, mis näeb muuhulgas ette 8,65 miljardit eurot energiainvesteeringuteks ja tagab eeldused Balti suurima transpordiprojekti Rail Balticu rahastamiseks. Read the full entry

Euroopa kalender 28.05–01.05 – Eesti osa komisjoni ühtekuuluvuspoliitika ettepanekus on 3,28 miljardit eurot

mai 30th, 2018

Euroopa Komisjoni esinduse juhi Keit Kasemetsa nädala ettevaade

Euroopa Liidu selle nädala põhiteema on raha, sest Euroopa Komisjon on alustanud ELi järgmist eelarveperioodi (2021–2027) puudutavate täpsemate rahastamisettepanekute avaldamisega eri poliitikavaldkondades. Raha kütab alati kirgi, mitte ainult meil, vaid ka mujal. Eile avaldatud ettepanek ühtekuuluvuspoliitika rahastamise fondide kohta on vahest üks tundlikumaid, kuna raha hulk väheneb ja neid, kes tunnevad, et saavad vähem, on palju. Täna esitab komisjon ettepanekud nende fondide kohta, mille kaudu rahastatakse investeeringuid inimestesse (sotsiaalfond, programmid „Erasmus“, ja „Loov Euroopa“). Homme avaldatakse majandus- ja rahaliidu rahastamise ettepanekud ning reedel ka Eestile väga oluline ühise põllumajanduspoliitika (ÜPP) rahastamise ettepanek. Read the full entry

Euroopa Komisjoni majanduspoliitika soovitused Eestile

mai 23rd, 2018

Foto © Euroopa Komisjoni Eesti esindus

Katrin Höövelson, Euroopa Komisjoni Eesti esinduse majandusnõunik

Euroopa Komisjon avaldas täna kõigile liikmesriikidele majanduspoliitika soovitused. Soovitused toovad välja iga riigi kitsaskohad, millega on vaja tegeleda, et luua paremad võimalused majanduskasvuks,  suurendada inimeste heaolu ning tõsta seeläbi riigi konkurentsivõimet. Praegune soodne majanduskeskkond loob head võimalused vajalike majandusreformide läbiviimiseks. Samas on oluline järgida vastutustundlikku eelarvepoliitikat, mistõttu sisaldab tänane pakett soovitusi ka riikide eelarvepoliitika kohta.

Read the full entry