Euroopa Liit sellel nädalal: 26. oktoober – 1. november

oktoober 26th, 2020

Selle nädala keskmes on Euroopa Ülemkogu erakorraline videokohtumine, et arutada COVID-19 vastaseid meetmeid (29. oktoober). Jätkuvad ka parlamendi ja nõukogu läbirääkimised mitmeaastase finantsraamistiku kokkuleppimiseks. Euroopa Komisjon plaanib esitada oma soovitused miinimumpalga kohta. Reedel, 30. oktoobril toimub Eestis XXIV Avatud Ühiskonna Foorum teemal “Õigusriik Euroopa Liidus: paljude vabadus, väheste kohustus?“

Read the full entry

Euroopa Liit sellel nädalal: 19.–25. oktoober

oktoober 19th, 2020

Sel nädalal võtab Euroopa  Komisjon vastu 2021. aasta tööprogrammi, mis sisaldab mitmeid algatusi rohepöörde elluviimiseks. Euroopa Parlamendi täiskogu koguneb arutamaks EL’i majandusliku ja sotsiaalse taastumisega seotud küsimusi; põllumajandus-poliitika jätkusuutlikkust ja digiteenuste haldamist. Samuti selgub selleaastane Sahharovi mõttevabaduse auhinna võitja. Eesti korraldab Kolme Mere virtuaalse tippkohtumise ja veebifoorumi, kus osaleb ka Euroopa Komisjoni asepresident Margrethe Vestager.

Read the full entry

1 KÜSIMUS

oktoober 16th, 2020

Klen Jäärats, Riigikantselei Euroopa Liidu asjade direktor

Miks peab iga ELi liikmesriik alates 2021. aastast maksma ringlusse võtmata pakendi igalt kilogrammilt Euroopa Liidu eelarvesse 80 eurosenti?

Esmalt kõige olulisemast ja nimelt sellest, et plastpakendite maht Euroopas üha kasvab ning üha suurem osa plastpakenditest satub prügilasse või loodusesse. Eurostati andmetel tekitab iga ELi elanik aastas keskmiselt 31 kg plastpakendijäätmeid, millest ringlusse võetakse alla poole (Eestis umbes 40 protsenti).

Read the full entry

Kuidas seostub Eesti hoonete renoveerimine kliima soojenemisega?

oktoober 16th, 2020
© Euroopa Liit

Kuuldes väljendit «kliima soojenemine» kerkivad inimeste silme ette troopilistes piirkondades üha sagedamini märatsevad orkaanid ning poolustel sulava jää tõttu ähvardavalt. Asja ei muuda palju omasemaks ka väljend «Euroopa uus kliimapoliitika», mis seostub esmalt teleuudistest tuttavate Euroopa Komisjoni ja Euroopa Parlamendi hiigelhoonetega Brüsselis. Uudisvoog on loomuldasa tekitanud arusaama, et kuigi Euroopa Liidu uus kliimapoliitika on väga ambitsioonikas ja rahamahukas ettevõtmine, siis Eestit see esialgu otseselt ei puuduta. Kui ehk välja arvata põlevkivitööstuse hääbumine Ida-Virumaal, sellega kaasnevad probleemid ning Euroopa toetusraha eest piirkonnas uute võimaluste otsimine.

Read the full entry

Euroopa Liidu uus eelarve vastab kriisile ja vaatab tulevikku

oktoober 16th, 2020

© Euroopa Nõukogu

Intervjuu peaminister Jüri Ratasega

Palun selgitage, millised on olulisemad muutused praeguse ja uue Euroopa Liidu pikaajalise eelarve vahel?

Kõige olulisem on ikkagi see, et Euroopa reageerib uue pikaajalise eelarve ja taaskäivitamise kavaga kriisile jõuliselt, ühtselt ja kiiresti ning vaatab ühtlasi ka kaugemale tulevikku. 2021. aastal algav eelarveperiood on aga ka Euroopa taaskäivitamise kava ning praeguse lõppeva perioodi kriisiks kohandatud abimeetmed aitavad elavdada pandeemia tõttu kannatada saanud ELi majandust. See aitab ka tugevdada ühist siseturgu, kasvatada konkurentsivõimet uue tehnoloogia juurutamise ja raiskamise vähendamisega, luua inimestele töökohti, samal ajal ühiskondlikke väljakutseid lahendades.

Read the full entry