Kuidas valitakse Euroopa Komisjonile uut juhti?

juuni 19th, 2019

Sellel neljapäeval ja reedel (20.-21. juuni) kogunevad ELi riigipead Brüsselis Euroopa Ülemkogu istungile, et leida sobiv järglane senisele Euroopa Komisjoni presidendile Jean-Claude Junckerile ja neljale teisele ELi institutsiooni juhile. Huvi komisjoni presidendi ametikoha vastu on suur ning panused kõrged. Aga kuidas ikkagi leitakse see ELi võtmeisik?

Read the full entry

Euroopa Liit sellel nädalal: 17. – 23. juuni 2019

juuni 17th, 2019

Nädala olulisimaks kohtumiseks on Euroopa Ülemkogu kohtumine 20.-21. juunil, kus EL riigijuhid plaanivad heaks kiita ELi järgmise viie aasta strateegilise tegevuskava, mille alusel koostatakse teiste ELi institutsioonide tööprogrammid, ning otsustada, kellest saavad järgmiseks viieks aastaks ELi institutsioonide juhid. 

Read the full entry

Euroopa Liit sellel nädalal: 10. – 16. juuni 2019

juuni 10th, 2019

Sellel nädalal plaanib Eesti esitada oma kandidaadi Euroopa Komisjoni voliniku ametikohale järgmiseks viieks aastaks. 6. juunil kinnitas valitsus voliniku kandidaadiks Kadri Simsoni, kes tutvustab oma nägemust volinikutööst 12. juunil Riigikogus. Uued volinikud ja nende portfellid kinnitab Euroopa Parlament tuginedes Euroopa Komisjoni presidendi kandidaadi ettepanekule. Tutvu volinike ametissenimetamise korraga siin.

Kõigil soovijatel on võimalik aidata valida „Aasta eurooplane“. Auhinnaga tunnustatakse isiku panust Euroopa ideaalide ja Eesti rolli edendamisel ELis. Tutvu kandidaatidega ja vali oma lemmik siin.

Read the full entry

Euroopa Liit sellel nädalal 3. – 9. juuni 2019

juuni 3rd, 2019

Sellel nädalal avalikustab Euroopa Komisjon oma iga-aastased poliitikasoovitused liikmesriikidele. Soovitused hõlmavad nii eelarveseisu, sotsiaal- kui majanduspoliitikat. Lisaks külastavad Eestit kaks Euroopa Komisjoni peadirektorit – kliimameetmete peadirektoraadi peadirektor Petriccione ja struktuurireformi tugiteenistuse peadirektor Verwey.

Üritused Eestis

4. juunil on Eestis visiidil Euroopa Komisjoni kliimameetmete peadirektoraadi peadirektor Raffaele Mauro Petriccione, kes arutab erinevate huvigruppidega Euroopa pikaajalist kliimastrateegiat.

6. juunil külastab Eestit Euroopa Komisjoni struktuurireformi tugiteenistuse peadirektor Maarten Verwey, et tutvustada Eesti riigisektorile komisjoni võimalusi toetada erinevaid reforme.

8.-9. juunil on Euroopa Komisjoni Eesti esindus kohal Rakveres Kreisilaadal.

Euroopa Liidu institutsioonid

Euroopa Komisjon

5. juunil avalikustab komisjon iga-aastased poliitilised soovitused Eestile ja teistele liikmesriikidele riigi konkurentsivõime tõstmiseks ja majanduse turgutamiseks.

6. juunil avaldab komisjon oma hinnangu Eesti ja teiste liikmesriikide suplusvee kvaliteedile.

Euroopa Liidu Nõukogu

Euroopa Parlamendi VIII koosseis on oma töö lõpetanud. Uue koosseisu esimene istung toimub 2. juulil.

EL ja Eesti

Riigikogu XIV täiskogu töönädala info leiate siit.

4. juunil kohtub Euroopa Komisjoni kliimameetmete peadirektoraadi peadirektor Raffaele Mauro Petriccione Riigikogu keskkonnakomisjoni, Euroopa Liidu asjade komisjoni, sotsiaalkomisjoni ja majanduskomisjoni liikmetega, et arutada Euroopa pikaajalist kliimastrateegiat.

7. juunil tutvustab Euroopa Komisjoni Eesti esinduse asejuht Katrin Höövelson Euroopa Liidu asjade komisjonis Euroopa Komisjoni riigipõhiseid soovitusi Eestile. Komisjon arutab ka Brexiti hetkeseisu.

9.-10. juunil kohtub Euroopa Liidu asjade komisjoni esimees Anneli Ott Varssavis oma Läti, Leedu ja Poola kolleegidega.

Vabariigi Valitsuse detailse nädalakava leiate siit.

Euroopa Liit sellel nädalal 27. mai – 2. juuni 2019

mai 27th, 2019

Sellel nädalal kohtuvad Brüsselis ELi liikmesriikide riigipead ja valitsusjuhid, et hinnata Euroopa Parlamendi valimiste tulemusi ning arutada, kellest võiksid saada ELi institutsioonide järgmised juhid. Pühapäeval kulmineerunud valimiste tulemusi kommenteerib Euroopa Komisjoni Eesti esinduse juht Keit Kasemets esinduse blogis.

Üritused Eestis

28. mail kell 12.30–16.30 toimub Tallinnas Energia Avastuskeskuses seminar „Kuidas investeerida innovatsiooni?“. Euroopa Innovatsiooninõukogu rahastusvõimalusi aastatel 2019-2020 tutvustab ettevõtjatele Euroopa Komisjoni teaduse ja innovatsiooni peadirektoraadi asepeadirektor Signe Ratso.

29. mail algusega kell 9.00 toimub TalTech Mektory Innovatsiooni- ja ettevõtluskeskuses rahvusvaheline konverents „Industry 4.0 In Practice“, mis sellel aastal keskendub tehisintellekti ja masinõppe rollile tööstuses. Tööstusinnovatsiooni toetamisest räägib Euroopa Komisjoni teaduse ja innovatsiooni peadirektoraadi asepeadirektor Signe Ratso.

29.–31. maini on Eestis visiidil Euroopa Komisjoni liikuvuse ja transpordi peadirektoraadi peadirektor Henrik Hololei.

Euroopa Liidu institutsioonid

Euroopa Komisjon

28. mail kohtub Brüsselis Euroopa Komisjoni president Jean-Claude Juncker peaminister Jüri Ratasega, arutades muu hulgas Eesti uue valitsuse plaane ning päevakajalisi teemasid ELis. Samuti tulevad arutlusele ELi järgmise viie aasta olulised sihid ning liidu järgmine eelarvekava.

29. mail jõustuvad ELis uued normid, millega lihtsustakse ametkondade ligipääsu isikustamata andmetele teises ELi riigis. Reform toetab andmepõhise majanduse arengut ning ettevõtlust – enam ei ole vahet, kus ELis oma andmeid talletatakse ja töödeldakse.

Euroopa Liidu Nõukogu

  • 27.-28. mail toimub konkurentsivõime nõukogu istung, kus eeldatavasti võetakse vastu järeldused ELi turismisektori konkurentsivõime, ühtse turu ja tööstuspoliitika tuleviku kohta ning arutatakse teadusuuringute ja innovatsiooni mõju ELi konkurentsivõimele. Lisaks arutatakse, milline on ELi roll ülemaailmses kosmosepoliitikas.
  • 27. mail arutab välisasjade nõukogu kaubandusküsimustes Maailma Kaubandusorganisatsiooni (WTO) reformi, kaubandussuhteid USAga ning teeb ettevalmistusi ELi ja Vietnami kaubanduslepingute allkirjastamiseks.
  • 28. mail arutavad ELi liikmesriikide riigipead ja valitsusjuhid mitteametlikul Euroopa Ülemkogu istungil Euroopa Parlamendi valimiste tulemusi ja alustavad ELi institutsioonide juhtide ametisse nimetamise protsessi.

Euroopa Parlamendi VIII koosseis on oma töö lõpetanud. Uue koosseisu esimene instung toimub 2. juulil.

EL ja Eesti

Vabariigi Valitsus

27.-28. mailviibib peaminister Brüsselis, kus osaleb mitteametlikul Euroopa Ülemkogu istungil. Lisaks kohtub peaminister Euroopa Komisjoni presidendi Jean-Claude Junckeriga, Euroopa Ülemkogu eesistuja Donald Tuskiga ning NATO peasekretäri Jens Stoltenbergiga.

Riigikogu XIV täiskogu töönädala info leiate siit.