Archive for september, 2017

President Junckeri sõnul peavad liikmesriigid digitaalse ühtse turu arendamisel tempot tõstma

Reede, september 29th, 2017

Jean-Claude Junckeri sõnavõtt digitaalvaldkonna tippkohtumisel Tallinnas “Digitaalse ühtse turu olukord”.

Komisjon on alates oma ametiaja algusest teinud ettepaneku 43 algatuse kohta, mille abil digitaalse ühtse turu loomine lõpule viia. Neist algatustest 24 on seadusandlikud. Samal ajal oleme isekeskis korduvalt arutanud vajadust digitaalse ühtse turu järele ning digitaalse ühtse turu loomise lõpuleviimises on oldud ühte meelt kümnel eri tippkohtumisel. Read the full entry

Euroopa kalender 25.09–1.10 – Eesti küpsuseksam

Esmaspäev, september 25th, 2017

 

Euroopa Komisjoni esinduse juhi Keit Kasemetsa nädala ettevaade

I Eesistuja Eesti ja Euroopa Liidu masinavärk

Digitippkohtumine ja arutelu Euroopa Liidu tulevikust

Sel nädalal seisab Eestil nii korralduslikult kui sisuliselt ees küpsuseksam – 29. septembril Tallinnas toimuv digitippkohtumine ja sellele eelnev arutelu ELi tuleviku teemal 28. septembri hilisõhtul. Kahtlemata on see eesistumise suurim protokolliline ja logistiline ülesanne, aga pole kahtlust, et pärast kahekuist aktiivset harjutamist ministrite mitteametlike kohtumistega saab eesistumise meeskond kõigega suurepäraselt hakkama. Palju olulisem on sisulised tulemused. Read the full entry

Energiavolinik: uus turukorraldus peaks pakkuma tarbijatele õiglast hinda

Teisipäev, september 19th, 2017

Selle nädala teisipäevast neljapäevani Eestis viibiv Euroopa Komisjoni asepresident ja energialiidu volinik Maroš Šefčovič avaldas lootust, et komisjoni ettepanekute pakett „Puhas energia kõikidele eurooplastele“ aitab pakkuda tarbijatele õiglast hinda ja toota senisest rohkem taastuvenergiat.

– Millised on teie peamised ootused seoses energeetika- ja transpordiministrite mitteametliku kohtumisega (TTE)?

Minu arvates on eriti oluline aruteluteema Euroopa Liidu tuleviku elektriturg. Selles arutelus on põhirõhk riiklikel energia- ja kliimakavadel, mis on Euroopa energialiidu juhtimises kesksel kohal. Kavatsen kuulata liikmesriikide seisukohti ja usun, et meie arutelu võib anda oluline poliitiline tõuke edasiliikumiseks. Komisjoni hinnangul on riiklikel tegevuskavadel kaks olulist rolli. Esiteks saab nende abil kontrollida, et liigume kõik koos õiges suunas, ja teiseks annavad need investoritele tugeva signaali. Energialiidu eesmärk on ajakohastada Euroopa majandust ja seetõttu on vaja, et investorid paigutaksid oma raha siia, Euroopasse. Sellepärast on meil riiklikke kavasid vaja järgmisel aastal võimalikult kiiresti. Read the full entry

Euroopa kalender (18.–24.09) – Ühendusteta pole ühtset turgu

Esmaspäev, september 18th, 2017

Euroopa Komisjoni esinduse juhi Keit Kasemetsa nädala ettevaade

I Eesistuja Eesti ja Euroopa Liidu masinavärk

Energia- ja transpordiministrid räägivad Tallinnas ühenduste parandamisest

Balti riigid said Euroopa Liiduga liitudes ühtse turu osaks. Selle võimalusi ei saanud me aga täielikult ära kasutada, sest vajalikku taristut polnud. Olime hoopis energiasaar, millel ühendused ELi elektri- ja gaasituruga puudusid. Transpordi osas oli seis parem, aga ainult veidi. Puudusid nii korralikud teed, kui ka raudtee- ja lennuühendused. Avatud majandusele, nagu Eesti, on ühendused aga asendamatud. Tänaseks on olukord muutunud: ELi abiga on meil kaks elektrikaablit Soome, leedukatel Poola; alanud on Eestit ja Soomet ühendava gaasitoru ehitus; palju ELi taristuraha on investeeritud Via Balticasse, lennujaama arendamisse, veidi ka raudteesse. Aga kindlasti ei ole meie ühendused veel sellised, mis lubaksid ettevõtetel ja kodanikel ELi ühise turu potentsiaali täielikult ära kasutada. Read the full entry

Majandusvolinik: ELi liikmeriigid kaotavad käibemaksupettuse tõttu 50 miljardit eurot aastas

Reede, september 15th, 2017

Rahandusminister Toomas Tõniste ja Euroopa Komisjoni majandusvolinik Pierre Moscovici majandus- ja rahandusministrite kohtumisel Tallinnas. Foto: Raul Mee (EU2017EE)

Pierre Moscovici sõnul toimub majandus- ja rahandusministrite kohtumine Tallinnas väga õigel ajal, sest vaja on arutada mitmete ettepanekute üle, mis aitavad teha lõpu piiriülesele maksupettusele ja maksudega trikitamisele Euroopa Liidus. Read the full entry