Archive for jaanuar 15th, 2018

Euroopa kalender 15.–22.1 – Eesti panus ELi rändepoliitikasse on tõsiseltvõetav

Esmaspäev, jaanuar 15th, 2018

Euroopa Komisjoni esinduse juhi Keit Kasemetsa nädala ettevaade

Eeldatavalt sel reedel jätkab Riigikogu ELi asjade komisjon arutelu selle üle, kas Eesti vabatahtlik otsus asustada kahe aasta jooksul Türgi pagulaslaagritest Eestisse ümber 80 inimest on piisavalt või liiga ambitsioonikas. Eelmisel reedel alanud arutelu jätkamine on teatud mõttes asjaolude kokkulangemine. Ühelt poolt on selge, et tegemist on poliitilise teemaga (nagu tegelikult enamiku Euroopa Liidu teemade puhul) ja on igati asjakohane, et parlamendiliikmetega arutavad võimalikke valikuid ja kohustusi valitsuse liikmed, mitte ametnikud. Seda enam, et pagulaskriisi harjal täiendati välismaalaste seadust sättega, mis kohustab valitsust ümberpaigutamise ja ümberasustamise otsused ELi asjade komisjoniga kooskõlastama. Ent olukorras, kus siseminister oli puhkusel ja alalised komisjonid, millelt ka arvamust küsiti, valitsuse seisukohta toetasid, ei olnud see konkreetne number ka ilmtingimata peaministri tasemel arutamist vajav küsimus. Olulisem on vaadata tervikut. Read the full entry