Archive for juuni, 2018

Euroopa Liidu uus eelarvekava vastab hästi Eesti ootustele

Kolmapäev, juuni 27th, 2018

Andrus Ansip, Euroopa Komisjoni asepresident

Raha jaotamine, sealhulgas eelarvearutelud, on alati üks ütlemata tänamatu töö: raha pole kunagi piisavalt palju ja enamasti saavad kõik osalised ühisest rahapajast vähem, kui loodeti.

Sellele vaatamata ületab Euroopa Liidu pikaajaline eelarvekava aastateks 2021–2027 ootusi. Seda eriti Eesti vaatevinklist, arvestades, et vahepeal oleme riigina rikkamaks saanud, Brexit lööb märgatava augu ELi eelarvesse ning raha tuleb leida ka uutele valdkondadele.

Rõõmustamiseks on rohkelt põhjust nii digiteemade osakaalu vaadates kui ka Eesti toetusi silmas pidades. Read the full entry

Eesti neiu Susann Kõomägi läheb Euroopat avastama

Kolmapäev, juuni 20th, 2018

Eesti neiu Susann Kõomägi valiti osalema Road Trip projektis, mis viib ta juba 23 juunil Euroopat avastama. Road Trip projekt on põnev reisi kogemus, mis viib 8 noort inimest avastama nelja erinevat marsruuti Euroopas. Neli paari sõidab väikebussiga läbi Euroopa. Nad kohtuvad kohalikega ja tutvuvad kohalike Euroopa Liidu projektidega. Read the full entry

EUROOPA HORISONT – kõigi aegade mahukaim ELi teadus- ja innovatsiooniprogramm aastateks 2021–2027

Neljapäev, juuni 14th, 2018

Signe Ratso, Euroopa Komisjoni teaduse ja innovatsiooni peadirektoraadi asepeadirektor

7. juunil tegi Euroopa Komisjon ettepaneku teadus- ja innovatsiooniprogrammi kohta ELi järgmiseks eelarveperioodiks 2021–2027. Esimest korda ületab selle eelarve 100 miljardi euro piiri. Programm „Euroopa Horisont“ on Euroopa investeering tulevikku, sest investeering teaduse ja tehnoloogia arengusse ning innovatsiooni on ainus viis, kuidas tagada Euroopa pikaajaline konkurentsivõime, kvaliteetsed töökohad ning inimeste heaolu kasv. Read the full entry

Euroopa kalender (4.06–8.06): Nurgakivi Balti riikide energiasüsteemide eraldatuse lõpetamisele

Reede, juuni 8th, 2018

Euroopa Komisjoni esinduse juhi Keit Kasemetsa nädala ülevaade

Täna pannakse Soomes Inkoos nurgakivi gaasijuhtmele Balticconnector, mis valmimisel lõpetab Soome turu eraldatuse ELi maagaasi siseturust ja suurendab varustuskindlust Balti riikides. Balticconnectoril on väga suur roll ka Eesti gaasituru konkurentsile avamisel. Gaasijuhet rahastatakse 75% ulatuses Euroopa ühendamise rahastust (Connecting Europe Facility, CEF). Üleeile tegi Euroopa Komisjoni ettepaneku CEFi uue rahastamisperioodi (2021–2027) kohta, mis näeb muuhulgas ette 8,65 miljardit eurot energiainvesteeringuteks ja tagab eeldused Balti suurima transpordiprojekti Rail Balticu rahastamiseks. Read the full entry