Archive for juuni 8th, 2018

Euroopa kalender (4.06–8.06): Nurgakivi Balti riikide energiasüsteemide eraldatuse lõpetamisele

Reede, juuni 8th, 2018

Euroopa Komisjoni esinduse juhi Keit Kasemetsa nädala ülevaade

Täna pannakse Soomes Inkoos nurgakivi gaasijuhtmele Balticconnector, mis valmimisel lõpetab Soome turu eraldatuse ELi maagaasi siseturust ja suurendab varustuskindlust Balti riikides. Balticconnectoril on väga suur roll ka Eesti gaasituru konkurentsile avamisel. Gaasijuhet rahastatakse 75% ulatuses Euroopa ühendamise rahastust (Connecting Europe Facility, CEF). Üleeile tegi Euroopa Komisjoni ettepaneku CEFi uue rahastamisperioodi (2021–2027) kohta, mis näeb muuhulgas ette 8,65 miljardit eurot energiainvesteeringuteks ja tagab eeldused Balti suurima transpordiprojekti Rail Balticu rahastamiseks. Read the full entry