Archive for juuli 15th, 2019

Euroopa Liit sellel nädalal: 15. – 21. juuli 2019

Esmaspäev, juuli 15th, 2019
Euroopa Komisjoni presidendi kandidaat Ursula von der Leyen ja Euroopa Komisjoni president Jean-Claude Juncker 4. juulil Brüsselis.

Sellel nädalal hääletab Euroopa Parlament kas Kadri Simsonist saab novembrikuuni Eesti volinik Euroopa Komisjonis (hääletus neljapäeval, 18. juulil) ning kas Saksamaalt pärit Ursula von der Leyenist saab uus Euroopa Komisjoni president (hääletus teisipäeval, 16. juulil). Euroopa Parlament annab ka oma hinnangu Rumeenia eesistumisele ning arutab Soome eesistumise prioriteete.

Üritused Eestis

18.–21. juulil toimub Põlvas Euroopa Maapiirkondade Harta iga-aastane suurkogunemine, kus lisaks Põlvale osaleb igast Euroopa riigist üks väikemaakond. Kokkutulekut toetab Europe Directi Põlvamaa teabekeskus.

Euroopa Liidu institutsioonid

Euroopa Komisjon

16. juulil toimub Euroopa Komisjoni iganädalane istung, kus kinnitatakse komisjoni tegevuskava õigusriigi tugevdamiseks Euroopa Liidus.

19. juulil tutvustab julgeolekuliidu volinik Julian King soovitusi 5G võrgu turvalisuse tagamiseks.

Euroopa Liidu Nõukogu

  • 15. juulil kohtub välisasjade nõukogu, et arutada  olukorda Kesk-Aafrika Vabariigis, Iraani tuumakokkulepet ja Türgi ebaseaduslikku puurimistegevust Vahemere idaosas ning võtta vastu järeldused pingestunud olukorra üle Iraagis. Lõunalauas kohtuvad ELi välisministrid Moldova Vabariigi välisministri Nicolae Popescuga.
  • 15.-16. juulil arutab põllumajanduse ja kalanduse nõukogu 2020. aasta järgse ühise põllumajanduspoliitika reformi keskkonna- ja kliimaaspekte.
  • 18. juulil tutvub üldasjade nõukogu Soome eesistumise prioriteetidega ning plaanidega viia ellu 2019.–2024. aasta strateegiline tegevuskava ja jõuda aasta lõpuks järgmise pikaajalise eelarve kinnitamiseni. Ministrid arutavad õigusriigi olukorda Poolas ja Euroopa Komisjoni tegevuskava õigusriigi tugevdamiseks Euroopa Liidus.
  • 18.–19. juulil toimub Helsingis mitteametlik justiits- ja siseministrite kohtumine. 18. juulil arutavad siseministrid ELi sisejulgeoleku ja migratsioonipoliitika tulevikku ning mängivad läbi fiktiivse hübriidohu stsenaariumi. 19. juulil arutavad justiitsministrid kriminaalkoostööd ja õigusriigi tugevdamist.
  • 17.–18. juulil toimub Montrealis Euroopa Liidu ja Kanada tippkohtumine, kus  arutatakse omavahelisi kaubandussuhteid, jõupingutusi kliimamuutuste vastu võitlemisel, strateegilist koostööd teaduse, tehnoloogia ja innovatsiooni valdkonnas.

Euroopa Parlament

15.–18. juulil toimub Strasbourgis Euroopa Parlamendi täiskogu istung:

  • Teisipäeval, 16. juulil kell 10 Eesti aja järgi tutvustab Euroopa Komisjoni presidendi kandidaat Ursula von der Leyen täiskogu ees oma nägemust ja plaane komisjoni presidendina. Parlamendiliikmed hääletavad tema kandidatuuri sobivuse üle kell 19 Eesti aja järgi. Saksamaa praegune kaitseminister vajab parlamendi koosseisu enamuse toetust ehk 374 saadiku toetust 751st. Hääletus on salajane.
  • Kolmapäeval, 17. juulil kell 10 Eesti aja järgi kohtub parlamendi komisjoni esimeeste konverents Eesti Euroopa Komisjoni volinikukandidaadi Kadri Simsoni ja rumeenlase Ioan Mircea Pascuga, kes peaksid asendama Euroopa Parlamenti siirdunud volinikke, Andrus Ansipit ja Corina Crețut, kuni uue komisjoni ametisse astumiseni novembris. Kuulamise ülekannet saab jälgida siit. Täiskogu hääletus toimub tõenäoliselt neljapäeval kell 12 Eesti aja järgi.

EL ja Eesti

Riigikogu on suvepuhkusel 9. septembrini.

Vabariigi Valitsuse detailse nädalakava leiate siit.