Archive for detsember, 2019

Euroopa Liit sellel nädalal: 16. – 22. detsember 2019

Esmaspäev, detsember 16th, 2019

Sellel nädalal teeb Euroopa Komisjoni Eesti esindus kokkuvõtteid ja vaatab tulevikku. Koos Euroopa Komisjoni praeguste ja endiste kolleegide ning Riigikogu Euroopa Liidu asjade komisjoni esindajatega hindame neljapäeval Jean‑Claude Junckeri komisjoni pärandit ning vaatame ette Ursula von der Leyeni juhitava komisjoni viiele aastale.

Read the full entry

Euroopa Liidu roheline kokkulepe on Eesti võimalus

Kolmapäev, detsember 11th, 2019

Täna avaldas Euroopa Komisjon rohelise kokkuleppe ettepaneku, mille suur siht on muuta Euroopa Liidu majandus 2050. aastaks kliimaneutraalseks. Loodetavasti lepivad valitsusjuhid homme-ülehomme selles eesmärgis Brüsselis toimuval ülemkogul kokku. Roheline kokkulepe keskendub praktilistele sammudele, mis on vajalikud kliimaneutraalsuse saavutamiseks. Mida siis Euroopa Komisjon välja pakub?

Read the full entry

Euroopa Liit sellel nädalal: 9. – 15. detsember 2019

Esmaspäev, detsember 9th, 2019

Euroopa rohelise kokkuleppe lühikirjeldus Komisjoni veebis.

Sellel kolmapäeval, 11. detsembril teeb uus Euroopa Komisjon teatavaks oma esimese suure algatuse – Euroopa rohelise kokkuleppe. Leppe eesmärk on pidurdada globaalset soojenemist, elavdada majanduskasvu ning muuta Euroopa Liit 2050. aastaks  kliimaneutraalseks. Kliimapoliitika on teemaks ka 12. ja 13. detsembril toimuval Euroopa Ülemkogu istungil, kus otsitakse konsensust lisaks kliimapoliitikale ka ELi uue perioodi eelarve osas.

Üritused Eestis

 • Teisipäeval, 10. detsembril kell 13 korraldab Pärnumaa Europe Directi teabekeskus Pärnu Koidula Gümnaasiumi keskkooliõpilastele Euroopa Liidu mälumängu.
 • Kolmapäeval, 11. detsembril tähistatakse pidulikult Soome ja Eesti vahelise gaasitoru Balticconnectori valmimist. 
 • Samal päeval kell 10 toimub välisministeeriumis Eesti, ELi ja Aafrika arengukoostööle pühendatud seminar „Eesti arengukoostöö vaade Aafrikale“, mille korraldavad välisministeerium ja Hollandi mõttekoda European Centre of Development Policy Management.
 • Samal päeval kell 17 tutvustatakse rahvusraamatukogus ELi eesistujariigi Soome autori Timo Honkela värsket raamatut „Rahumasin: Tehisintellekti uurija testament“ ning järgneval vestlusõhtul arutletakse laiemalt tehisintellekti üle, mis on ka üheks ELi prioriteetidest. Üritus on tasuta.

Euroopa Liidu institutsioonid

Euroopa Komisjon

 • Kolmapäeval, 11. detsembril avaldab Euroopa Komisjon rohelise kokkuleppe teatise, et muuta EL kliimaneutraalseks vastavalt Pariisi kliimakokkuleppele. Samuti tutvustab komisjon meetmeid väliskaubanduslepingute paremaks toimimiseks.  
 • 9. ja 13. detsembril osaleb Euroopa rohelise kokkuleppe valdkonna juhtiv asepresident Frans Timmermans Madridi kliimakonverentsil.

Euroopa Liidu Nõukogu

 • 9.-10. detsembril plaanib tööhõive, sotsiaalpoliitika, tervise- ja tarbijakaitseküsimuste nõukogu vastu võtta järeldused soolise võrdõiguslikkuse, töötervishoiu ning kaitsetute inimeste tööhõive kohta.
 • 9. detsembril arutab välisasjade nõukogu suhteid Aafrikaga ning inimõiguste kaitsmist maailmas, kaasa arvatud olukorda Hongkongis ja Xinjiangi piirkonnas Hiinas.
 • 9. detsembril käsitlevad riikidevahelisi suhteid ELi ja Kõrgõzstani ning 10. detsembril ELi ja Tadžikistani koostöönõukogud.
 • 10. detsembril arutab üldasjade nõukogu eesistujariigi Soome ettepanekuid EL 2021–2027 eelarve jaotamiseks ning õigusriigi põhimõtete järgimist Ungaris ja Poolas.
 • 12.-13. detsembri Euroopa Ülemkogu eesmärgiks on saavutada  kokkulepe ELi 2050. aasta kliimaneutraalsuse osas ja liidu pikaajalistes (2021–2027) eelarveplaanides. EL27 riigijuhid arutavad ka ettevalmistusi Brexitiks ning euroala riigijuhid Euroopa stabiilsusmehhanismi, lähenemise ja konkurentsivõime eelarvelist toetusvahendit ja pangandusliidu tugevdamist.

Euroopa Parlament

 • Esmaspäeval, 9. detsembril annab põhiseaduskomisjon oma soovitused parlamendi esimeeste konverentsile, et alates 2020. aastast koos Euroopa Komisjoni ja ELi Nõukoguga korraldada ELi kodanikke kaasav Euroopa tuleviku konverents.
 • Kolmapäeval, 11. detsembril kell 15–17 toimub parlamendi erakorraline plenaaristung, millel komisjoni president Ursula von der Leyen ja Euroopa rohelise kokkuleppe valdkonna juhtiv asepresident Frans Timmermans tutvustavad rohelist kokkulepet ja sellega seotud initsiatiive. Ülekannet saab jälgida siit.
 • Euroopa Parlament jätkab kohtumist volinikega: 9. detsembril on siseasjade volinik Ylva Johansson kodanikuvabaduste ning justiits- ja siseasjade komisjonis.

EL ja Eesti

Riigikogu täiskogu ja komisjonide päevakorrad leiate siit.

Teisipäeval, 10. detsembril kell 10 arutab Riigikogu täiskogu valitsuse ELi poliitikat. Ettekandjad on peaminister Jüri Ratas ja Euroopa Liidu asjade komisjoni esimees Anneli Ott.

Euroopa Liidu asjade komisjon kinnitab esmaspäeval, 9. detsembril Eesti seisukohad  Euroopa Ülemkogu 12.-13. detsembri istungiks ja arutab Eesti Euroopa Liidu poliitika 2020–2021. aasta prioriteete. Komisjoni on kutsutud peaminister Jüri Ratas. Reedel, 13. detsembril kinnitab komisjon Eesti seisukohad ELi põllumajanduse ja kalanduse nõukogu 16.‑17. detsembri istungiks.

Vabariigi Valitsuse detailse nädalakava leiate siit.

Euroopa Liit sellel nädalal: 2. – 8. detsember 2019

Esmaspäev, detsember 2nd, 2019
Ursula Von Der Leyen

Sellel nädalal on kõigi silmad ÜRO kliimakonverentsil Madriidis, kus ligi 200 riigi esindajad arutavad Pariisi kliimakokkuleppe rakendamist. Konverentsil osalevad ka Euroopa Komisjoni uus president Ursula von der Leyen, Euroopa Ülemkogu eesistuja Charles Michel ja Euroopa Parlamendi president David Sassolini. Keskkonnateemasid arutavad nii Euroopa Liidu Nõukogu kui Euroopa Parlamendi komisjonid.

Üritused Eestis

3.-4. detsembril külastab Eestit Euroopa Komisjoni transpordi peadirektoraadi asepeadirektor Matthew Baldwin, kes osaleb Tallinnas TalTechi konverentsil Vision Zero for Sustainable Road Safety in the Baltic Sea Region 2019 ning kohtub maanteeameti ja Tallinna linnavalitsuse esindajatega.

3. detsembril kell 19 esilinastub Tallinnas kinos Sõprus Euroopa Filmiöö programmi raames väärtfilm „Kahjuks ei olnud teid kohal“,  mis pakub mõtteainet tarbimisühiskonna üle.

6.–8. detsembril linastuvad kinos Artis 2019. aasta LUX filmiauhinnale kandideerinud filmid.  Lux filmipäevad on publikule tasuta.  

Euroopa Liidu institutsioonid

Euroopa Komisjon

Esmaspäeval, 2. detsembril algab esimene töönädal uuel Euroopa Komisjon. Presidendi ja volinike töökalendreid saab näha siin.

 • President  Ursula von der Leyen osaleb Madriidi kliimakonverentsil.
 • Kolmapäeval, 4. detsembril toimub uue komisjoni esimene istung;
 • Euroopa Parlamendi komisjoni liikmed kohtuvad sellel nädalal volinikega: 2. detsembril on kriisivolinik Lenarčič arengukomisjonis, 4. detsembril on tööhõive ja sotsiaalõiguste volinik Schmit eelarvekomisjonis, ELi välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja Borrell ning naabruspoliitika ja laienemise volinik Várhelyi on välisasjade komisjonis; 5. detsembril on energeetikavolinik Simson tööstus, teadusuuringud ja energeetika komisjonis ning haldusevolinik Hahn eelarvekomisjonis.

Euroopa Liidu Nõukogu

Euroopa Parlament

 • Esmaspäeval, 2. detsembril arutavad majandus- ja rahanduskomisjoni liikmed Euroopa Keskpanga presidendi Christine Lagarde’ga euroala majanduse tulevikku ja keskpanga rahapoliitikat.
 • Teisipäeval, 3. detsembril tutvustavad oma prioriteete petitsioonikomisjoni avalikul kuulamisel Euroopa ombudsmani kandidaadid, kelle seas on ka Euroopa Inimõiguste Kohtu kohtunik eestlane Julia Laffranque.
 • Samal päeval hääletab majandus- ja rahanduskomisjon meetmete üle, et vähendada käibemaksupettuseid e-kaubanduses. Keskkonnakomisjon kinnitab tegevuskava takistamaks mesilaste arvukuse vähendamist ja kuulab Euroopa Investeerimispanga president Werner Hoyeri ideid, kuidas aidata Euroopa majandusi üleminekul keskkonnasäästlikule majandusele.

EL ja Eesti

Riigikogu täiskogu ja komisjonide päevakorrad leiate siit. Muuhulgas tuleb Riigikogu täiskogus 4. detsembril lõpphääletusele:

 • Karistusseadustiku ja teiste seaduste muutmise seadus, mille võetakse üle ELi finantshuvide kaitse ja alaealiste menetlusõiguste direktiivid, et tagada ELi finantshuvidele kohane karistusõiguslik kaitse ning luua eeldused Euroopa Prokuratuuri toimimiseks.
 • Käibemaksumuutmise seadus, millega võetakse üle ELi käibemaksudirektiivi muudatused ja ühtlustatakse nõudmiseni varu ja aheltehingute maksukäsitlust.

Euroopa Liidu asjade komisjon kinnitab reedel, 6. detsembril Eesti seisukohad ELi välisasjade nõukogu (9. detsember), tööhõive, sotsiaalpoliitika, tervise- ja tarbijakaitseküsimuste nõukogu (9.–10. detsember) ja üldasjade nõukogu (10. detsember) istungiteks.

Vabariigi Valitsuse detailse nädalakava leiate siit. Muuhulgas osaleb peaminister Ratas reedel, 6. detsembril Riias Baltimaade peaministrite Rail Balticu teemalisel kohtumisel.