Archive for detsember 9th, 2019

Euroopa Liit sellel nädalal: 9. – 15. detsember 2019

Esmaspäev, detsember 9th, 2019

Euroopa rohelise kokkuleppe lühikirjeldus Komisjoni veebis.

Sellel kolmapäeval, 11. detsembril teeb uus Euroopa Komisjon teatavaks oma esimese suure algatuse – Euroopa rohelise kokkuleppe. Leppe eesmärk on pidurdada globaalset soojenemist, elavdada majanduskasvu ning muuta Euroopa Liit 2050. aastaks  kliimaneutraalseks. Kliimapoliitika on teemaks ka 12. ja 13. detsembril toimuval Euroopa Ülemkogu istungil, kus otsitakse konsensust lisaks kliimapoliitikale ka ELi uue perioodi eelarve osas.

Üritused Eestis

 • Teisipäeval, 10. detsembril kell 13 korraldab Pärnumaa Europe Directi teabekeskus Pärnu Koidula Gümnaasiumi keskkooliõpilastele Euroopa Liidu mälumängu.
 • Kolmapäeval, 11. detsembril tähistatakse pidulikult Soome ja Eesti vahelise gaasitoru Balticconnectori valmimist. 
 • Samal päeval kell 10 toimub välisministeeriumis Eesti, ELi ja Aafrika arengukoostööle pühendatud seminar „Eesti arengukoostöö vaade Aafrikale“, mille korraldavad välisministeerium ja Hollandi mõttekoda European Centre of Development Policy Management.
 • Samal päeval kell 17 tutvustatakse rahvusraamatukogus ELi eesistujariigi Soome autori Timo Honkela värsket raamatut „Rahumasin: Tehisintellekti uurija testament“ ning järgneval vestlusõhtul arutletakse laiemalt tehisintellekti üle, mis on ka üheks ELi prioriteetidest. Üritus on tasuta.

Euroopa Liidu institutsioonid

Euroopa Komisjon

 • Kolmapäeval, 11. detsembril avaldab Euroopa Komisjon rohelise kokkuleppe teatise, et muuta EL kliimaneutraalseks vastavalt Pariisi kliimakokkuleppele. Samuti tutvustab komisjon meetmeid väliskaubanduslepingute paremaks toimimiseks.  
 • 9. ja 13. detsembril osaleb Euroopa rohelise kokkuleppe valdkonna juhtiv asepresident Frans Timmermans Madridi kliimakonverentsil.

Euroopa Liidu Nõukogu

 • 9.-10. detsembril plaanib tööhõive, sotsiaalpoliitika, tervise- ja tarbijakaitseküsimuste nõukogu vastu võtta järeldused soolise võrdõiguslikkuse, töötervishoiu ning kaitsetute inimeste tööhõive kohta.
 • 9. detsembril arutab välisasjade nõukogu suhteid Aafrikaga ning inimõiguste kaitsmist maailmas, kaasa arvatud olukorda Hongkongis ja Xinjiangi piirkonnas Hiinas.
 • 9. detsembril käsitlevad riikidevahelisi suhteid ELi ja Kõrgõzstani ning 10. detsembril ELi ja Tadžikistani koostöönõukogud.
 • 10. detsembril arutab üldasjade nõukogu eesistujariigi Soome ettepanekuid EL 2021–2027 eelarve jaotamiseks ning õigusriigi põhimõtete järgimist Ungaris ja Poolas.
 • 12.-13. detsembri Euroopa Ülemkogu eesmärgiks on saavutada  kokkulepe ELi 2050. aasta kliimaneutraalsuse osas ja liidu pikaajalistes (2021–2027) eelarveplaanides. EL27 riigijuhid arutavad ka ettevalmistusi Brexitiks ning euroala riigijuhid Euroopa stabiilsusmehhanismi, lähenemise ja konkurentsivõime eelarvelist toetusvahendit ja pangandusliidu tugevdamist.

Euroopa Parlament

 • Esmaspäeval, 9. detsembril annab põhiseaduskomisjon oma soovitused parlamendi esimeeste konverentsile, et alates 2020. aastast koos Euroopa Komisjoni ja ELi Nõukoguga korraldada ELi kodanikke kaasav Euroopa tuleviku konverents.
 • Kolmapäeval, 11. detsembril kell 15–17 toimub parlamendi erakorraline plenaaristung, millel komisjoni president Ursula von der Leyen ja Euroopa rohelise kokkuleppe valdkonna juhtiv asepresident Frans Timmermans tutvustavad rohelist kokkulepet ja sellega seotud initsiatiive. Ülekannet saab jälgida siit.
 • Euroopa Parlament jätkab kohtumist volinikega: 9. detsembril on siseasjade volinik Ylva Johansson kodanikuvabaduste ning justiits- ja siseasjade komisjonis.

EL ja Eesti

Riigikogu täiskogu ja komisjonide päevakorrad leiate siit.

Teisipäeval, 10. detsembril kell 10 arutab Riigikogu täiskogu valitsuse ELi poliitikat. Ettekandjad on peaminister Jüri Ratas ja Euroopa Liidu asjade komisjoni esimees Anneli Ott.

Euroopa Liidu asjade komisjon kinnitab esmaspäeval, 9. detsembril Eesti seisukohad  Euroopa Ülemkogu 12.-13. detsembri istungiks ja arutab Eesti Euroopa Liidu poliitika 2020–2021. aasta prioriteete. Komisjoni on kutsutud peaminister Jüri Ratas. Reedel, 13. detsembril kinnitab komisjon Eesti seisukohad ELi põllumajanduse ja kalanduse nõukogu 16.‑17. detsembri istungiks.

Vabariigi Valitsuse detailse nädalakava leiate siit.