Archive for märts, 2020

Euroopa Liit sellel nädalal: 30. märts – 5. aprill 2020

Esmaspäev, märts 30th, 2020

Komisjon tegeleb iga päev kriisist väljumise plaani ettevalmistusega. Esimese sammuna otsitakse viise, kuidas kasutada juba olemasolevaid vahendeid – struktuurifonde – kohe ja võimalikult paindlikult.

Eelmisel nädalal tegi Euroopa Komisjon ka ettepaneku eraldada ELi eelarvest 75 miljonit eurot, et aidata liikmesriikidel maailmast tagasi tuua oma kodanikud ja suurendada meditsiinivahendite varu. Lisaks alandas komisjon isikukaitsevahendite standardeid, et suurendada nende tootmist Euroopas, ning kutsus liikmesriike üles looma rohelist koridori kaubanduse toimimiseks. Jälgi komisjoni COVID-19 reageerimisrühma tegevust siit.

Kas need ja eelnevad meetmed on piisavad? Kuidas on Euroopa Liit Covid-19 kriisiga hakkama saanud? Selle üle arutavad 31. märtsi veebiseminaril Henrik Hololei, Marten Kokk ja Keit Kasemets.

Read the full entry

Euroopa Liit sellel nädalal: 23. – 29. märts 2020

Esmaspäev, märts 23rd, 2020

Euroopa Liit otsib lahendusi koroonaviiruse puhangu ohjeldamiseks ja majanduse toetamiseks. Euroopa Komisjon on välja pakkunud mitmeid erakorralisi meetmeid pandeemia peatamiseks ja mõju leevendamiseks: ajutiselt on lubatud riigiabi ettevõtetele, kaotatud on riigieelarvete tasakaalunõue, käivitatud on ELi ühine meditsiinivahendite hange ja palju muud (jälgi komisjoni COVID-19 reageerimisrühma tegevust siit). Neid ja teisi meetmeid arutavad sellel nädalal liikmesriikide riigipead, ministrid ja Euroopa Parlamendi saadikud.

Read the full entry

Euroopa Liit sellel nädalal: 16. – 23. märts 2020

Esmaspäev, märts 16th, 2020

Euroopa Liit otsib lahendusi koroonaviiruse puhangu piiramiseks ja majanduse toetamiseks. Euroopa Komisjon on juba välja käinud erakorralised meetmed COVID-19 puhangu sotsiaal-majandusliku mõju leevendamiseks, riikide tervishoiusüsteemide toetamiseks ning siseturu toimimiseks (vaata president Ursula von der Leyeni videopöördumist siit ja jälgi komisjoni COVID-19 reageerimisrühma tegevust siit).

Euroopa Liidu institutsioonid on igal võimalusel oma kohtumisi piiranud. Euroopa Parlament sellel nädalal kohtumisi ei plaani, ELi transpordiministrid arutavad tekkinud olukorda veebi vahendusel 18. märtsil ja sotsiaalministrid 19. märtsil. ELi nõukogude istungite ettevalmistavad kohtumised ning rahandusministrite 16. ja 17. märtsi istung Brüsselis toimuvad, viimasel arutatakse Euroopa finantsstabiilsuse tagamist.

Read the full entry

Euroopa Liit sellel nädalal: 9. – 15. märts 2020

Esmaspäev, märts 9th, 2020
Dacia autotehas Rumeenias. Foto © Euroopa Liit 2004

Sellel nädalal tutvustab Euroopa Komisjon uut Euroopa tööstusstrateegiat, mis tagab tööstuse konkurentsivõime ka kliimaneutraalses majanduses. Lisaks esitleb ta ELi Aafrika strateegiat, väikeste ja keskmise suurusega ettevõtete strateegiat ning kolmapäeval uut ringmajanduse tegevuskava, et kiirendada ELi üleminekut säästvamale majandusele.

Euroopa Parlament arutab lisaks komisjoni algatustele ka koroonaviiruse levikut ja migratsioonisurvet Kreekale.

Read the full entry

Euroopa Liit sellel nädalal: 2 – 8. märts 2020

Esmaspäev, märts 2nd, 2020

Sellel nädalal arutavad kõik kolm Euroopa Liidu peamist institutsiooni meetmeid koroonaviirus COVID-19 leviku pidurdamiseks. Esmaspäeval kell 13 võtab pressikonverentsil sõna ka Euroopa Komisjoni president Ursula von der Leyen.

Kolmapäeval, 4. märtsil esitleb Euroopa Komisjon kliimaseaduse eelnõu, et muuta Euroopa majandus ja ühiskond 2050. aastaks kliimaneutraalseks. Seaduse eelnõu tutvustab komisjon 5. märtsil ka Tallinnas.

Read the full entry