Archive for aprill, 2020

Signe Ratso: Eesti ettevõtted võiksid raha kaasamisel olla veelgi aktiivsemad

Esmaspäev, aprill 27th, 2020

Euroopa Komisjoni teaduse ja innovatsiooni peadirektoraadi asepeadirektor Signe Ratso.

Taasavaldame autori loal muutmata kujul ajakirjas Eesti Tööstus (talv 2019/2020) ilmunud intervjuu, mille autor on ajakirjanik Tanel Saarmann.

“Eesti teadusasutused ja ettevõtted on Euroopast saanud sadade miljonite eest toetust. Järgmisel perioodil võib vabalt tulla uus rekord. Signe Ratso on Euroopa Liidu struktuurides üks kõige kõrgemal ametikohal asuvaid eestlasi. Ta on teaduse ja innovatsiooni peadirektoraadi üks kolmest asepeadirektorist. Ratso sõnul katavad nad neljakesi sisuliselt kõiki teadus- ja innovatsioonipoliitika valdkondi. Peale selle on aga igaühel oma spetsiifilised vastutusvaldkonnad. Ratsol on nendeks innovatsioon, rahvusvaheline koostöö ja kodanike kaasamine. Eesti Tööstusele antud intervjuus ütleb Ratso, et ehkki meie ettevõtted on olnud seni Euroopa teadus- ja innovatsiooniraha kaasates tegusad, siis järgmisel perioodil ootab ta veelgi suuremat aktiivsust. Euroopas on üldine probleem see, et kõrgtasemel teadust küll tehakse, aga rakendatakse seda vähe.

Read the full entry

Euroopa Liit sellel nädalal: 27. aprill – 3. mai 2020

Esmaspäev, aprill 27th, 2020

Euroopa Liidu institutsioonid keskenduvad sellel nädalal vaba liikumise taastamisele liidus. ELi siseministrid arutavad teisipäeval, 28. aprillil ELi sisepiiride taasavamist, transpordiministrid kaaluvad neljapäeval piirangute leevendamist transpordisektoris ja turismiministrid otsivad lahendusi kriisis kõige enam kannatada saanud sektoris. 

Üritused Eestis

Koostöös Eesti Rahvusringhäälinguga toob Euroopa Komisjoni Eesti esindus vaatajateni populaarse telesaate “Eesti mäng“ Euroopa päevale pühendatud erisaate „Eesti mäng. Euroopa eri“. Venekeelset versiooni “Galopom po Evropam” saab ETV+ kanalis jälgida igal reedel. Eestikeelne saade stardib ETVs 7. mail.

Alates kolmapäevast, 29. aprillist loeb näitleja Karl Robert Saaremäe oma Instagrami kontol Euroopa rahvaste muinasjutte. Jälgi ka Euroopa Komisjoni Eesti esinduse Instagrami kontot.

8. mail toimub veebiseminar, kus president Kesti Kaljulaid ja Euroopa Komisjoni asepresident Frans Timmermansiga vestlevad Euroopa Liidu ees seisvatest väljakutsetest. Samal päeval räägivad Euroopast ja Euroopa päevast Eestimaa kooliõpilastele Euroopa Komisjoni Eesti esinduse juht Keit Kasemets ja Eesti alaline esindaja Euroopa Liidu juures Rein Tammsaar.

9. mail on kõigil võimalik mängida „Minu Euroopa“ digimängu, mille auhinnaks on seitse 200-eurost Estraveli kinkekaarti, mida saab kasutada reisimiseks järgmisel viiel aastal nii Eestis kui mujal maailmas.

Euroopa päevale pühendatud ürituste kohta leiab rohkem infot siit.

Euroopa Liidu institutsioonid

Euroopa Komisjon arutab 29. aprillil ELi järgmist pikaajalist eelarvet (2021–2027) ja Euroopa majanduse taaskäivitamise fondi. Lisaks arutavad volinikud turismisektori toetamist ning valmistavad ette ELi ja Balkani 6. mai tippkohtumist.

Euroopa Liidu Nõukogu. Täna, 27. aprillil otsivad ELi turismiministrid võimalusi kriisis kõige enam kannatada saanud sektori väikeste ja keskmise suurusega ettevõtete abistamiseks. Teisipäeval, 28. aprillil arutavad siseministrid lisaks kriisimeetmetele rändeküsimusi ning energeetikaministrid arutavad liikmesriikide energia- ja kliimakavasid ning pikaajalisi renoveerimisstrateegiaid. 29. aprillil koordineerivad transpordiministrid omavahel piirangute leevendamist transpordisektoris.

Euroopa Parlament. Esmaspäeval, 27. aprillil arutab majandus- ja rahanduskomisjon Euroopa Komisjoni asepresident Valdis Dombrovskise ning majandusvoliniku Paolo Gentiloniga ELi majanduse toetamist. Samal päeval arutab kodanikuvabaduste komisjon olukorda Liibüas ja rändekriisi Vahemerel. Teisipäeval, 28. aprillil hindavad transpordi- ja turismikomisjoni liikmed koos transpordivoliniku Adina-Ioana Văleaniga ELi toetust sektorile.

EL ja Eesti

Riigikogu täiskogu ja komisjonide päevakorrad leiate siit.

Täna, 27. aprillil kinnitab Euroopa Liidu asjade komisjon Eesti seisukohad ELi turismiministrite (27.04), siseministrite (28.04), energeetikaministrite (28.04) ja transpordiministrite (29.04) kohtumisteks.

Vabariigi Valitsuse detailse nädalakava leiate siit.

Euroopa Liit sellel nädalal: 20. – 26. aprill 2020

Esmaspäev, aprill 20th, 2020

EL-i riigijuhid 26. märtsil eelmisel Ülemkogu virtuaalkohtumisel

Sellel neljapäeval, 23. aprillil, toimub Euroopa Ülemkogu kohtumine, et leppida kokku koroonapiirangute väljumise strateegias ning üle 500 miljardi euro suurustes majandusmeetmetes. Samuti annavad riigijuhid oma suunised ELi uue pikaajalise eelarve (2021–2027) ning majanduse taastamise fondi sisu ning suuruse kohta.

Euroopa Liidu väljapakutud abimeetmeid saab ka Eesti kriisist väljumiseks kasutada. Eelmisel nädalal rääkisid nendest ja Eesti oma võimalustest ettevõtteid toetada majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi, Swedbanki ja Euroopa Komisjoni Eesti esinduse esindajad. Veebiseminari saab järele vaadata siit.

24.–26. aprillil saab aga igaüks välja pakkuda oma ideid, kuidas koroonakriisis Euroopat aidata. #EUvsVirus häkaton otsib lahendusi sellistes valdkondades nagu tervis, äri, haridus ja kaugtöö, sotsiaalne ja poliitiline ühtekuuluvus ning digitaalne rahandus. Parimad ideed viiakse ellu.

Read the full entry

Euroopa Liit sellel nädalal: 13. – 19. aprill 2020

Esmaspäev, aprill 13th, 2020

Alates kriisi puhkemisest on Euroopa Liit astunud erakorralisi samme, et kriisi mõju ettevõtetele ja majandusele leevendada. Näiteks toetab komisjon uue 1,2 miljardi euro suuruse investeerimisstrateegiaga ESCALAR innovaatilisi ettevõtteid ning koos Euroopa Investeerimisfondiga eraldatakse väikestele ja keskmise suurusega ettevõtetele 8 miljardit eurot. Lisaks sellele on Eesti riik käivitanud terve rea ettevõtjaid toetavaid majandusmeetmeid.

Read the full entry

Euroopa Liit sellel nädalal: 6. – 12. aprill 2020

Esmaspäev, aprill 6th, 2020

Sellel nädalal jätkuvad kriisiarutelud Euroopa Liidu Nõukogu erinevates koosseisudes ja Euroopa Komisjonis. Eurorühm arutab teisipäeval komisjoni eelmisel nädalal esitatud seninägematut majanduskriisi leevendamispaketti –ELi ühtekuuluvuspoliitika eelarve kasutamata vahendid suunatakse ümber kriisi  ohjamiseks, kaasfinantseerimisnõudest soovitatakse loobuda, 100 miljardit eurot eraldatakse tööhõive toetamise erakorralisse rahastusse (TERA), 3 miljardit eurot tervishoiusüsteemidesse ning 300 miljonit meditsiinivahendite strateegilise varu soetamiseks.

Tänases Postimehes kirjutab komisjoni president Ursula von der Leyen olukorrast ELis ja kriisirahastust. Sellest ja teistest komisjoni sammudest saab lugeda COVID-19 reageerimisrühma kodulehelt.

Euroopa Liidu institutsioonid

Euroopa Komisjon arutab oma iganädalasel videoistungil, 8. aprillil koroonaviiruse puhangut ja ELi meetmeid kriisiga toimetulekuks. Volinikud arutavad ELi kriisist väljumise strateegiat ja teevad ettepaneku mitteoluliste reiside peatamiseks ELi.

Kolmapäeval, 8. aprillil kell 16.30 esineb õigusküsimuste volinik Didier Reynders veebiseminaril The relevance of safeguarding the rule of law for the future of Europe.

Euroopa Liidu Nõukogu erinevad koosseisud otsivad videokonverentsidel lahendusi COVID-19 kriisile erinevates sektorites. Videokonverentsid on mitteametlikud ja ametlikud otsused võetakse vastu kirjaliku menetlusega.

Esmaspäeval, 6. aprillil arutavad justiitsministrid peamiselt kohtusüsteemi toimimisega seotud meetmeid, sealhulgas täite- ja maksejõuetusmenetluste peatamist, olukorda vanglates ja piiriülest koostööd. Samal päeval käsitlevad kaitseministrid pandeemia mõju ELi julgeoleku- ja kaitsepoliitikamissioonidele kolmandates riikides ning riikliku sõjalist abi viiruse leviku piiramiseks.

Teisipäeval, 7. aprillil arutavad teadusministrid COVID-19 seotud teadus- ja innovatsiooniprojektide rahastamist ning teadusinfo ja -taristu jagamist. Eurot kasutavate riikide rahandusministritest koosnev eurorühm keskendub kriisi majanduslike tagajärgede leevendamisele.

Kolmapäeval, 8. aprillil kohtuvad virtuaalselt kultuuriministrid ja arengukoostööministrid.

7. aprillil arutab Euroopa Parlamendi kalanduskomisjon Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi muutmist, et leevendada koroonakriisi negatiivset mõju kalandussektoris.

EL ja Eesti

Riigikogu täiskogu ja komisjonide päevakorrad leiate siit.

Euroopa Liidu asjade komisjon kinnitab esmaspäeval, 6. aprillil Eesti seisukohad ELi justiitsministrite (6. aprill), teadusministrite (7. aprill) ja kultuuriministrite (8. aprill)  videokonverentsideks. Samal päeval arutab väliskomisjon Eesti seisukohti 8. aprillil ELi välisministrite (arengukoostöö) videokohtumiseks.

Vabariigi Valitsuse detailse nädalakava leiate siit.