Archive for september, 2020

Euroopa Liit sellel nädalal: 28. september – 2. oktoober

Esmaspäev, september 28th, 2020
Ursula von der Leyen

Selle nädala fookuses on (nädala võrra edasi lükkunud) Euroopa Ülemkogu erakorraline kohtumine 1. ja 2. oktoobril, kus tulevad arutusele välispoliitilised sõlmküsimused. Algab ka viimane voor ELi ja Ühendkuningriigi vahelise Brexiti-järgse kokkuleppe läbirääkimistel. Kolmapäeval, 30. septembril on Euroopa Komisjoni laual aruanne õigusriigi olukorrast Euroopa Liidus. Reedel, 2. oktoobril kogunevad Euroopa Parlamendi komisjonid, et kuulata volinikukandidaate Valdis Dombrovskist ja Mairead McGuinnessi ja anda nende sobivuse kohta oma hinnang.

Read the full entry

Euroopa Liit sellel nädalal: 21.–25. september 2020

Esmaspäev, september 21st, 2020

Selle nädala keskmes on 24. ja 25. septembril toimuv Euroopa Ülemkogu erakorraline istung, kus peale ühtse turu, tööstuspoliitika ja digiülemineku arutatakse välissuhteid ning olukorda COVID-19 pandeemiaga. 23. septembril on oodata Euroopa Komisjoni uut rände- ja varjupaigalepet.

Read the full entry

15 mõtet komisjoni presidendi kõnest olukorrast Euroopa Liidust

Kolmapäev, september 16th, 2020

© Euroopa Liit

Ursula von der Leyeni kõne oli ühtpidi alalhoidlik, aga samas ka julge. Seda nii komisjoni suurte eesmärkide – rohe- ja digipöörde – poolest kui ka selles, mis puudutab Euroopa väärtuste ja põhimõtete kaitsmist ning nende juurde jäämist Euroopa Liidu sees ja väljaspool. Noppisin kõnest 15 olulisemat mõtet.

Read the full entry

Euroopa Liit sellel nädalal: 14. – 18. september 2020

Esmaspäev, september 14th, 2020

Selle nädala keskmes on komisjoni presidendi Ursula von der Leyeni iga-aastane kõne olukorrast Euroopa Liidus #SOTEU Euroopa Parlamendis (kolmapäev, 16. september). Neljapäeval, 17. septembril on oodata komisjoni uusi ettepanekuid ELi 2030. a. kliimaeesmärkide ambitsioonikamaks muutmiseks. Euroopa Parlament hääletab sel nädalal selliste oluliste teemade üle nagu majanduse taastekava ja õiglase ülemineku fond. Jätkuvad ka kolmepoolsed läbirääkimised uue seitsmeaastase eelarve ja majanduse taastekava üle.

Meie Euroopa-teemalise, õpetajatele abivahendiks mõeldud uudiskirja leiate siit.

Read the full entry

Euroopa Liit sellel nädalal: 7. – 13. september 2020

Esmaspäev, september 7th, 2020

Selle nädala läbivad teemad on ELi seitsmeaastase eelarve ja Brexiti läbirääkimiste jätkamine ning sanktsioonide kehtestamine Valgevene suhtes. Komisjoni presidendi Ursula von der Leyeni laual on Iirimaa poolt pakutud uued volinikukandidaadid pärast kaubandusvoliniku Phil Hogani tagasiastumist 26. augustil. Ettevalmistamisel on ka iga-aastane komisjoni presidendi kõne olukorrast ELis ja järgnev debatt 16. septembril Euroopa Parlamendis #SOTEU. Tallinnas toimub väliskaubandus­seminar.

Read the full entry