Archive for märts, 2021

Euroopa Liit sellel nädalal: 22.–28. märts

Esmaspäev, märts 22nd, 2021

Neljapäeval ja reedel, 25.–26. märtsil toimub Euroopa Ülemkogu kohtumine, kus peateemad on COVID-19 pandeemia, vaktsineerimine ning digipööre. Euroopa Komisjonis esitletakse laste õiguste strateegiat ja mahepõllunduse arendamise tegevuskava. Euroopa Parlament hääletab ELi omavahendite üle.

Read the full entry

Euroopa Liit sellel nädalal: 15.–21. märts

Esmaspäev, märts 15th, 2021

Sel nädalal esitleb Euroopa Komisjon oma ettepanekut COVID-19 rohelise digitõendi kasutuselevõtuks Euroopas ning pakub välja regulaarsete reoveeuuringute korraldamise kogu ELis, et täpsemini tuvastada SARS-CoV-2 viiruse levikut. Täna, 15. märtsil toimuval välis- ja siseministrite mitteametlikul ühisistungil vahetatakse mõtteid ELi rändepoliitika välisaspektide üle.

Euroopa Liidu institutsioonid

Euroopa Parlament

Euroopa Parlamendis on komisjonide nädal. Täna, 15. märtsil on keskkonna, rahvatervise ja toiduohutuse komisjonis arutelu COVID-19 uute tüvede ja vaktsiinide tõhususe üle. Euroopa Komisjon esitleb saadikutele COVID-19 uute tüvedega võitlemiseks loodud programmi HERA. Teisipäeval on majandus- ja rahanduskomisjonis Euroopa Keskpanga president Christine Lagarde, et arutada saadikutega eurotsooni seisu ning rahapoliitika tulevikku. Rohkem infot parlamendi töönädala kohta leiab siit.

Euroopa Komisjon

Sel nädalal esitleb komisjon oma uut teatist COVID-19 kohta, teeb ettepaneku rohelise digitõendi kasutuselevõtuks ELis ning regulaarsete reoveeuuringute korraldamiseks, et tuvastada SARS-CoV-2 levikut Euroopas. Teisipäeval, 16. märtsil osaleb asepresident Margarethe Vestager Põhjamaade Ministrite Nõukogu virtuaalsel kohtumisel.

Euroopa Liidu Nõukogu

Täna, 15. märtsil arutatakse eurorühma videokonverentsil COVID-19 mõju erinevatele tegevusvaldkondadele ning majanduse tugimeetmeid. Tööhõive, sotsiaalpoliitika, tervise- ja tarbijakaitseküsimuste nõukogus räägitakse Euroopa sotsiaalõiguste samba tegevuskavast aastani 2030. Samuti kohtuvad välis- ja siseministrid mõttevahetuseks ELi rändepoliitika välisaspektide üle.

Teisipäeval, 16. märtsil arutab majandus- ja rahandusnõukogu digitaalmajanduse maksustamise ja majanduse taastumise küsimusi. Neljapäevase (18. märts) tervishoiuministrite kohtumise päevakorras on vähktõvevastase võitluse kava ja edasine tegevus seoses COVID-19 pandeemiaga. Samal päeval kogunevad keskkonnaministrid oma mitteametlikule koosolekule, et vahetada arvamusi ELi kliimamuutustega kohanemise strateegia üle.

EL ja Eesti

Eesti Riigikogu Täna, 15. märtsil arutatakse Euroopa Liidu asjade komisjonis Eesti seisukohti ELi sise- ja välisministrite kohtumiseks ning Euroopa Liidu keskkonnanõukogu istungiks. Reedel, 19. märtsil kinnitatakse seisukohad konkurentsivõime, põllumajandus- ja kalandusnõukogu ning üldasjade nõukogu istungiteks. Lisaks kinnitatakse Eesti seisukoht Euroopa transpordivaldkonna strateegia „Säästev ja arukas liikuvus“ kohta.

Euroopa Liit sellel nädalal: 8.–14. märts

Esmaspäev, märts 8th, 2021

Reedel, 12. märtsil toimub Baltimaade peaministrite kohtumine, kus osaleb ka Euroopa Komisjoni president Ursula von der Leyen. Komisjon esitleb uut digikompassi algatust digitaalvaldkonna eesmärkidega aastaks 2030. Euroopa Parlamendi täiskogu hääletab Euroopa investeerimiskava EUInvest ning tervishoiuprogrammi EU4Health üle. ELi institutsioonide juhid allkirjastavad Euroopa tuleviku teemalise konverentsi ühisdeklaratsiooni, et lükata käima rahvaarutelu Euroopa tuleviku teemal.

Read the full entry

Euroopa Liit sellel nädalal: 1.–7. märts

Esmaspäev, märts 1st, 2021

Selle nädala kolmapäeval, 5. märtsil toimub Eestis veebiseminar “Rohepööre ja Ida-Virumaa tulevik”, millest võtavad osa ka Euroopa Komisjoni energeetikavolinik Kadri Simson ja riigihalduse minister Jaak Aab. Euroopa Komisjon esitleb oma teatist eelarvepoliitika kohta COVID-19 ajastul ning soovitusi tööhõive suurendamiseks kriisi järel. Euroopa Parlament valmistub järgmise nädala plenaaristungiks, kus tuleb muuhulgas arutusele Euroopa tervishoiusüsteemide tulevik ning hääletatakse programmide EU4Health ja InvestEU üle. Tänasest hakkavad ELis kehtima uued Euroopa koduelektroonika energiamärgised: pöördutakse tagasi lihtsamale A-G skaalale ning muudetakse märgise kujundust.

Read the full entry