Archive for aprill, 2021

Euroopa Liit sellel nädalal: 26. aprill–2. mai

Esmaspäev, aprill 26th, 2021

Sel nädalal täitub 17 aastat Eesti liitumisest Euroopa Liiduga. Euroopa Komisjoni päevakorras on parema õigusloome algatus ning kolmandate riikide kodanike tagasipöördumist toetav strateegia. Euroopa Komisjoni president Ursula von der Leyen osaleb Euroopa Parlamendi täiskogu istungitel, kus arutatakse Ühendkuningriigi lahkumislepingu jõustamist, ELi ja Türgi suhteid ning Euroopa Ülemkogu kohtumise järelkajasid.

Read the full entry

Euroopa Liit sellel nädalal: 19.–25. aprill

Esmaspäev, aprill 19th, 2021

Täna lõunal avaneb Euroopa tuleviku konverentsi veebiplatvorm, kus igaüks saab kaasa rääkida ELi tuleviku teemadel. Homme, 20 aprillil plaanivad Euroopa Parlamendi ja Euroopa Nõukogu läbirääkijad kokku leppida ELi kliimaseaduses, mis muudaks 2050. aasta kliimaneutraalsuse eesmärgi õiguslikult siduvaks. Samuti tuleb Euroopa Komisjon välja algatustega paremaks rahaliste vahendite suunamiseks Euroopa rohelisse kokkuleppesse ning tehisintellekti arendamiseks ELis.

Read the full entry

Euroopa Liit sellel nädalal: 12.–18. aprill

Esmaspäev, aprill 12th, 2021

Sel nädalal tuleb välja Euroopa Komisjoni teatis taasterahastu „NextGenerationEU“ finantseerimise kohta. Lisaks avaldatakse uuendatud strateegiad võitluseks organiseeritud kuritegevuse ja inimkaubanduse vastu. Euroopa Parlamendi kodanikuvabaduste komisjon arutab Euroopa Komisjoniga rohelise digitõendi ettepanekut (13. aprill). Euroopa Liidu Nõukogu kohtumiste fookuses on finants- ja majandusküsimused.

Read the full entry

Euroopa Liit sellel nädalal: 5. aprill–11. aprill

Esmaspäev, aprill 5th, 2021

Sel nädalal esitleb Euroopa Komisjon 123 miljoni eurost uute viirusetüüpide uurimiseks loodud teadusrahastut ning uut kestlikku vesiviljeluspoliitikat.

Read the full entry