Archive for juuli 5th, 2021

Euroopa Liit sellel nädalal: 5.–11. juuli

Esmaspäev, juuli 5th, 2021

Sel nädalal tutvustab Euroopa Komisjon kliimaeesmärkide täitmiseks koostatud ELi kestlikku finantsstrateegiat ning ettepanekut roheliste võlakirjade loomiseks. Euroopa Parlamendi täiskogu põhiteemade hulgas on vähemuste õigused Ungaris, Euroopa ühendamise rahastu ning Euroopa Ravimiameti vastutusala laiendamine.

Üritused Eestis

Täna, 5. juulil toimub välisministeeriumis ELi nõukogu Sloveenia eesistumise prioriteete tutvustav üritus. Rahvusraamatukogu ELi infokeskuse veebilehele on lisandunud uus fookusteema, milleks on Euroopa tulevik. Fookuslehelt leiab teemakohaseid viiteid Euroopa tuleviku konverentsiga seotud meediakajastustele, internetiallikatele, teadusartiklitele ja -raamatutele.

Euroopa Liidu institutsioonid

Euroopa Komisjon

Teisipäeval, 6. juulil esitleb Euroopa Komisjon ELi kestlikku finantsstrateegiat, et hõlbustada investeeringuid Euroopa kliimaeesmärkide täitmiseks. Lisaks teeb komisjon ettepaneku Euroopa roheliste võlakirjade loomiseks, et rahastada üleminekut rohelisele majandusele. Kolmapäeval, 7. juulil esitleb komisjon selle aasta suvist majandusprognoosi. Neljapäeval, 8. juulil avaldatakse 2021. aasta ELi õigusemõistmise tulemustabel, mis annab ülevaate liikmesriikide kohtusüsteemide tõhususest, kvaliteedist ja sõltumatusest.

Euroopa Parlament

Sel nädalal toimub Euroopa Parlamendi täiskogu istung. Päevakorras on LGBTIQ kogukonna õigused Ungaris ning arutelu õigusriigi olukorrast Poolas ja Ungaris. Teisipäeval arutatakse Sloveenia peaminister Janez Janšaga Sloveenia ELi nõukogu eesistumise prioriteete. Teisipäeval, 6. juulil hääletatakse internetis laste seksuaalse kuritarvitamise ennetusmeetmete üle. Kolmapäeval, 7. juulil on oodata 30 miljardi eurose Euroopa ühendamise rahastu heaks kiitmist. Neljapäeval, 8. juulil kinnitab parlament seisukoha Euroopa Ravimiameti võimekuse ja volituste suurendamiseks. Loe täpsemalt siit.

Euroopa Liidu Nõukogu

Sel nädalal Euroopa Liidu Nõukogu kohtumisi ei toimu.

Eesti Riigikogu

Reedel, 9. juulil kinnitavad Euroopa Liidu asjade komisjon ja väliskomisjon Eesti seisukohad 12. juuli ELi välisasjade nõukogu istungiks. Lisaks kinnitab Euroopa Liidu asjade komisjon seisukohad 14.–16. juuli justiits- ja siseküsimuste mitteametlikuks kohtumiseks, 12. juuli eurorühma kohtumiseks ning 13. juuli majandus- ja rahandusnõukogu istungiks.