Archive for juuli 12th, 2021

Euroopa Liit sellel nädalal: 12.–18. juuli

Esmaspäev, juuli 12th, 2021

Selle nädala keskmes on Euroopa Komisjoni seadusandlik pakett „Eesmärk 55“ (Fit for 55), millega uuendatakse ELi kõiki olulisi kliima- ja energiaalaseid õigusakte saavutamaks 2030. aasta kliimaeesmärki. Avaldatakse ka ELi uus metsanduse strateegia. Lisaks toimuvad välisasjade, majandus- ja rahandusküsimuste ning justiits- ja siseküsimuste nõukogu kohtumised.

Üritused Eestis

Kolmapäeval, 14. juulil korraldab Keskkonnaministeerium pressibriifi, et jagada esmaseid kommentaare Euroopa Komisjoni värske seadusandliku paketi „Eesmärk 55“ (Fit for 55) kohta. Osalevad ka Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi ning Rahandusministeeriumi esindajad.

Euroopa Liidu institutsioonid

Euroopa Komisjon

Kolmapäeval, 14. juulil esitleb Euroopa Komisjon seadusandlikku paketti „Eesmärk 55“. Sellega uuendatakse asjaomaseid kliima- ja energiaalaseid õigusakte, et viia need kooskõlla eesmärgiga vähendada 2030. aastaks kasvuhoonegaaside heidet 55%. Ettepanekud hõlmavad muu hulgas

  • ELi heitkogustega kauplemise süsteemi (ETS) reformi ning uue sotsiaalse kliimafondi loomist;
  • süsinikdioksiidi piirimaksu mehhanismi ettepanekut;
  • uusi siduvaid eesmärke liikmesriikidele kasvuhoonegaaside heitmete vähendamiseks (nn jõupingutuste jagamise määrus);
  • uusi CO2 heite norme uutele sõiduautodele ja väikestele tarbesõidukitele;
  • ettepanekut taastuvatest energiaallikatest toodetud energia kasutamise edendamiseks;
  • muudatusi taastuvenergia, hoonete energiatõhususe ja energia maksustamise direktiivides.

Tutvustatakse ka uut metsanduse strateegiat, mille sihiks on tagada metsanduse jätkusuutlikkus, bioloogiline mitmekesisus ning kliimaeesmärkidele vastavus.

Euroopa Parlament

Euroopa Parlamendis on komisjonide töönädal. Keskkonnakomisjoni istungil osaleb Euroopa Komisjoni asepresident Frans Timmermans, et vahetada mõtteid uue kliima- ja energiapaketi „Eesmärk 55“ kohta. Välisasjade komisjonis on teemaks suhted Venemaa ja Hiinaga. Loe täpsemalt siit.

Euroopa Liidu Nõukogu

Täna, 12. juunil koguneb välisasjade nõukogu, et arutada arenguid Afganistanis, Lõuna-Kaukaasias ja Liibanonis. Päevakavas on ka digitehnoloogiate geopoliitika ja julgeolekupoliitiline strateegiline kompass. Sama päeva eurorühma istungil tulevad jutuks pangandusliidu ja euroala eelarvepoliitika hetkeseis ning digitaalse euro mõjud. Teisipäevase (13. juuli) majandus- ja rahandusküsimuste nõukogu fookuses on taaste- ja vastupidavusrahastu rakendamine. 14.–16. juunil leiavad aset justiits- ja siseküsimuste nõukogu mitteametlikud kohtumised.

Riigikogu

Reedel, 16. juulil kinnitab Euroopa Liidu asjade komisjon Eesti seisukohad põllumajandus- ja kalandusnõukogu (19. juuni), majandus- ja rahandusnõukogu (23. juuli), üldasjade (22.–23. juuli), konkurentsivõime (19. ja 21.–22. juuli) ning keskkonna nõukogude istungiteks.