Archive for ’Euroopa kalender’

Euroopa Liit sellel nädalal: 24. – 30. juuni 2019

Teisipäev, juuni 25th, 2019
Fotol eelmised Euroopa Komisjoni presidendid aastatest 1958-2019

Sellel nädalal jätkuvad ELi institutsioonide uute juhtide otsingud – 30. juunil kohtuvad Euroopa Liidu liikmesriikide juhid erakorralisel ülemkogul, et leida kandidaat Euroopa Komisjoni presidendi, Euroopa Ülemkogu eesistuja, ELi välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja, Euroopa Parlamendi presidendi ja ka Euroopa Keskpanga presidendi kohale. Euroopa Parlamendi president valitakse ametisse juba järgmise nädala täiskogul, mis tuleb kokku 2.–5. juulil.

Read the full entry

Euroopa Liit sellel nädalal: 17. – 23. juuni 2019

Esmaspäev, juuni 17th, 2019

Nädala olulisimaks kohtumiseks on Euroopa Ülemkogu kohtumine 20.-21. juunil, kus EL riigijuhid plaanivad heaks kiita ELi järgmise viie aasta strateegilise tegevuskava, mille alusel koostatakse teiste ELi institutsioonide tööprogrammid, ning otsustada, kellest saavad järgmiseks viieks aastaks ELi institutsioonide juhid. 

Read the full entry

Euroopa Liit sellel nädalal: 10. – 16. juuni 2019

Esmaspäev, juuni 10th, 2019

Sellel nädalal plaanib Eesti esitada oma kandidaadi Euroopa Komisjoni voliniku ametikohale järgmiseks viieks aastaks. 6. juunil kinnitas valitsus voliniku kandidaadiks Kadri Simsoni, kes tutvustab oma nägemust volinikutööst 12. juunil Riigikogus. Uued volinikud ja nende portfellid kinnitab Euroopa Parlament tuginedes Euroopa Komisjoni presidendi kandidaadi ettepanekule. Tutvu volinike ametissenimetamise korraga siin.

Kõigil soovijatel on võimalik aidata valida „Aasta eurooplane“. Auhinnaga tunnustatakse isiku panust Euroopa ideaalide ja Eesti rolli edendamisel ELis. Tutvu kandidaatidega ja vali oma lemmik siin.

Read the full entry

Euroopa Liit sellel nädalal 27. mai – 2. juuni 2019

Esmaspäev, mai 27th, 2019

Sellel nädalal kohtuvad Brüsselis ELi liikmesriikide riigipead ja valitsusjuhid, et hinnata Euroopa Parlamendi valimiste tulemusi ning arutada, kellest võiksid saada ELi institutsioonide järgmised juhid. Pühapäeval kulmineerunud valimiste tulemusi kommenteerib Euroopa Komisjoni Eesti esinduse juht Keit Kasemets esinduse blogis.

Üritused Eestis

28. mail kell 12.30–16.30 toimub Tallinnas Energia Avastuskeskuses seminar „Kuidas investeerida innovatsiooni?“. Euroopa Innovatsiooninõukogu rahastusvõimalusi aastatel 2019-2020 tutvustab ettevõtjatele Euroopa Komisjoni teaduse ja innovatsiooni peadirektoraadi asepeadirektor Signe Ratso.

29. mail algusega kell 9.00 toimub TalTech Mektory Innovatsiooni- ja ettevõtluskeskuses rahvusvaheline konverents „Industry 4.0 In Practice“, mis sellel aastal keskendub tehisintellekti ja masinõppe rollile tööstuses. Tööstusinnovatsiooni toetamisest räägib Euroopa Komisjoni teaduse ja innovatsiooni peadirektoraadi asepeadirektor Signe Ratso.

29.–31. maini on Eestis visiidil Euroopa Komisjoni liikuvuse ja transpordi peadirektoraadi peadirektor Henrik Hololei.

Euroopa Liidu institutsioonid

Euroopa Komisjon

28. mail kohtub Brüsselis Euroopa Komisjoni president Jean-Claude Juncker peaminister Jüri Ratasega, arutades muu hulgas Eesti uue valitsuse plaane ning päevakajalisi teemasid ELis. Samuti tulevad arutlusele ELi järgmise viie aasta olulised sihid ning liidu järgmine eelarvekava.

29. mail jõustuvad ELis uued normid, millega lihtsustakse ametkondade ligipääsu isikustamata andmetele teises ELi riigis. Reform toetab andmepõhise majanduse arengut ning ettevõtlust – enam ei ole vahet, kus ELis oma andmeid talletatakse ja töödeldakse.

Euroopa Liidu Nõukogu

  • 27.-28. mail toimub konkurentsivõime nõukogu istung, kus eeldatavasti võetakse vastu järeldused ELi turismisektori konkurentsivõime, ühtse turu ja tööstuspoliitika tuleviku kohta ning arutatakse teadusuuringute ja innovatsiooni mõju ELi konkurentsivõimele. Lisaks arutatakse, milline on ELi roll ülemaailmses kosmosepoliitikas.
  • 27. mail arutab välisasjade nõukogu kaubandusküsimustes Maailma Kaubandusorganisatsiooni (WTO) reformi, kaubandussuhteid USAga ning teeb ettevalmistusi ELi ja Vietnami kaubanduslepingute allkirjastamiseks.
  • 28. mail arutavad ELi liikmesriikide riigipead ja valitsusjuhid mitteametlikul Euroopa Ülemkogu istungil Euroopa Parlamendi valimiste tulemusi ja alustavad ELi institutsioonide juhtide ametisse nimetamise protsessi.

Euroopa Parlamendi VIII koosseis on oma töö lõpetanud. Uue koosseisu esimene instung toimub 2. juulil.

EL ja Eesti

Vabariigi Valitsus

27.-28. mailviibib peaminister Brüsselis, kus osaleb mitteametlikul Euroopa Ülemkogu istungil. Lisaks kohtub peaminister Euroopa Komisjoni presidendi Jean-Claude Junckeriga, Euroopa Ülemkogu eesistuja Donald Tuskiga ning NATO peasekretäri Jens Stoltenbergiga.

Riigikogu XIV täiskogu töönädala info leiate siit.

Euroopa Liit sellel nädalal: 13.–19. mai 2019

Esmaspäev, mai 13th, 2019

Euroopa Parlamendi valimised algavad Eestis juba sellel neljapäeval. Need, kes 26. mail Euroopa Parlamenti valima minna ei saa, saavad 16.–19. maini eelhääletada maakonnakeskustes ning 16.22. maini elektrooniliselt.

ELis on sellel nädalal tähelepanu keskmes välispoliitika. 13.14. mail tähistatakse mitmel pool Euroopas idapartnerluse 10. aastapäeva ning ELi välisministrid arutavad 13., 14. ja 16. mai kohtumistel julgeolekuolukorda Saheli piirkonnas Aafrikas.

17.–19. mail toimub Tallinnas rahvusvaheline kõrgetasemeline Lennart Meri konverents, kus muuhulgas uuritakse põhjuseid, miks rahvas tunneb võimust võõrandumist ning on aldis populismile ja äärmuslikele ideedele. Arutatakse ka transatlantilisi suhteid, infoühiskonna probleeme ja selliste suurriikide nagu Hiina, Venemaa, Iraani ja Saudi-Araabia ambitsioonidest tulenevaid väljakutseid läänemaailmale.

Üritused Eestis

13. mail kell 16 toimub Rahvusraamatukogu Milleri salongis (5. korrusel) aruteluõhtu „Eesti 15 aastat Euroopa Liidus“. Euroopa Parlamendi liige Urmas Paet ja ajaloolane David Vseviov räägivad Euroopast, Euroopa väljavaadetest ning sellest, mida liitumine endaga kaasa on toonud.

14. mail kell 18 linastub Tallinnas Euroopa Liidu Majas (Laikmaa 15) Euroopa Parlamendi LUX filmiauhinna pälvinud film “Islandi animatsioon”, mis on tragikoomiline põnevik ühe naise võitlusest Islandi looduse säilimise nimel. Film on tasuta.

15. mail kell 11 esineb Iirimaa keskpanga president ja peatne Euroopa Keskpanga peaökonomist Philip R. Lane Eesti Pangas loenguga „The Euro at 20″. Ettekanne keskendub Euroopa ühisraha ajaloole ja selle tulevikule. Osalemine kutsetega.

16. mail kell 16.30 saab Tallinnas Euroopa Liidu Majas (Laikmaa 15) kuulda Eesti noorte seiklustest, kes sõitsid ratastel 1200 km läbi Euroopa, et kohtuda inimestega, rääkida keskkonnast ning motiveerida inimesi osalema Euroopa valimistel.

17.–19. mail 2019 toimub Tallinnas  Lennart Meri konverents pealkirjaga „Üks minevik, mitu tulevikku“. Välis-, kaitse- ja julgeolekupoliitika üle arutlevad nii praegused riigijuhid, poliitikakujundajad ja tuntud mõttekodalased kui ka noored tulevikutegijad kogu maailmast. Konverentsi avalikke arutelusid saab jälgida veebiülekande vahendusel konverentsi kodulehel: lmc.icds.ee/

Euroopa Liidu institutsioonid

Euroopa Komisjon

  • 13. ja 14. mail tähistab Euroopa ELi idapartnerluse 10. aastapäeva üritustega Brüsselis ja mujal Euroopas. 14. mail alates kella 10.30st toimub Brüsselis idapartnerluskonverents, kus on kohal ka kuue idapartnerlusriigi – Armeenia, Aserbaidžaan, Valgevene, Gruusia, Moldova ja Ukraina – välisministrid ning mida saab otsepildis jälgida siit.  
  • 15. mail kohtuvad Euroopa Komisjoni volinikud, et muuhulgas kinnitada ELi Kesk‑Aasia strateegia.
  • 15. mail kell 22.00–23.30 Eesti aja järgi toimub Brüsselis Euroopa Komisjoni presidendi kandidaatide debatt, kus räägitakse muuhulgas keskkonnast ja ELi väärtustest. Debatti saab jälgida siit.

Euroopa Liidu Nõukogu

Euroopa Parlamendi VIII koosseis on oma töö lõpetanud. Uue Euroopa Parlamendi valimised toimuvad Eestis pühapäeval, 26. mail 2019. Eelhääletamine algab 16. mail (rohkem infot valimistoimingute ja -tähtaegade kohta leiab siit).

EL ja Eesti

Riigikogu XIV täiskogu töönädala info leiate siit.

Vabariigi Valitsuse detailse nädalakava leiate siit.