Archive for ’Euroopa kalender’

Euroopa Liit sellel nädalal: 6. – 12. aprill 2020

Esmaspäev, aprill 6th, 2020

Sellel nädalal jätkuvad kriisiarutelud Euroopa Liidu Nõukogu erinevates koosseisudes ja Euroopa Komisjonis. Eurorühm arutab teisipäeval komisjoni eelmisel nädalal esitatud seninägematut majanduskriisi leevendamispaketti –ELi ühtekuuluvuspoliitika eelarve kasutamata vahendid suunatakse ümber kriisi  ohjamiseks, kaasfinantseerimisnõudest soovitatakse loobuda, 100 miljardit eurot eraldatakse tööhõive toetamise erakorralisse rahastusse (TERA), 3 miljardit eurot tervishoiusüsteemidesse ning 300 miljonit meditsiinivahendite strateegilise varu soetamiseks.

Tänases Postimehes kirjutab komisjoni president Ursula von der Leyen olukorrast ELis ja kriisirahastust. Sellest ja teistest komisjoni sammudest saab lugeda COVID-19 reageerimisrühma kodulehelt.

Euroopa Liidu institutsioonid

Euroopa Komisjon arutab oma iganädalasel videoistungil, 8. aprillil koroonaviiruse puhangut ja ELi meetmeid kriisiga toimetulekuks. Volinikud arutavad ELi kriisist väljumise strateegiat ja teevad ettepaneku mitteoluliste reiside peatamiseks ELi.

Kolmapäeval, 8. aprillil kell 16.30 esineb õigusküsimuste volinik Didier Reynders veebiseminaril The relevance of safeguarding the rule of law for the future of Europe.

Euroopa Liidu Nõukogu erinevad koosseisud otsivad videokonverentsidel lahendusi COVID-19 kriisile erinevates sektorites. Videokonverentsid on mitteametlikud ja ametlikud otsused võetakse vastu kirjaliku menetlusega.

Esmaspäeval, 6. aprillil arutavad justiitsministrid peamiselt kohtusüsteemi toimimisega seotud meetmeid, sealhulgas täite- ja maksejõuetusmenetluste peatamist, olukorda vanglates ja piiriülest koostööd. Samal päeval käsitlevad kaitseministrid pandeemia mõju ELi julgeoleku- ja kaitsepoliitikamissioonidele kolmandates riikides ning riikliku sõjalist abi viiruse leviku piiramiseks.

Teisipäeval, 7. aprillil arutavad teadusministrid COVID-19 seotud teadus- ja innovatsiooniprojektide rahastamist ning teadusinfo ja -taristu jagamist. Eurot kasutavate riikide rahandusministritest koosnev eurorühm keskendub kriisi majanduslike tagajärgede leevendamisele.

Kolmapäeval, 8. aprillil kohtuvad virtuaalselt kultuuriministrid ja arengukoostööministrid.

7. aprillil arutab Euroopa Parlamendi kalanduskomisjon Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi muutmist, et leevendada koroonakriisi negatiivset mõju kalandussektoris.

EL ja Eesti

Riigikogu täiskogu ja komisjonide päevakorrad leiate siit.

Euroopa Liidu asjade komisjon kinnitab esmaspäeval, 6. aprillil Eesti seisukohad ELi justiitsministrite (6. aprill), teadusministrite (7. aprill) ja kultuuriministrite (8. aprill)  videokonverentsideks. Samal päeval arutab väliskomisjon Eesti seisukohti 8. aprillil ELi välisministrite (arengukoostöö) videokohtumiseks.

Vabariigi Valitsuse detailse nädalakava leiate siit.

Euroopa Liit sellel nädalal: 30. märts – 5. aprill 2020

Esmaspäev, märts 30th, 2020

Komisjon tegeleb iga päev kriisist väljumise plaani ettevalmistusega. Esimese sammuna otsitakse viise, kuidas kasutada juba olemasolevaid vahendeid – struktuurifonde – kohe ja võimalikult paindlikult.

Eelmisel nädalal tegi Euroopa Komisjon ka ettepaneku eraldada ELi eelarvest 75 miljonit eurot, et aidata liikmesriikidel maailmast tagasi tuua oma kodanikud ja suurendada meditsiinivahendite varu. Lisaks alandas komisjon isikukaitsevahendite standardeid, et suurendada nende tootmist Euroopas, ning kutsus liikmesriike üles looma rohelist koridori kaubanduse toimimiseks. Jälgi komisjoni COVID-19 reageerimisrühma tegevust siit.

Kas need ja eelnevad meetmed on piisavad? Kuidas on Euroopa Liit Covid-19 kriisiga hakkama saanud? Selle üle arutavad 31. märtsi veebiseminaril Henrik Hololei, Marten Kokk ja Keit Kasemets.

Read the full entry

Euroopa Liit sellel nädalal: 23. – 29. märts 2020

Esmaspäev, märts 23rd, 2020

Euroopa Liit otsib lahendusi koroonaviiruse puhangu ohjeldamiseks ja majanduse toetamiseks. Euroopa Komisjon on välja pakkunud mitmeid erakorralisi meetmeid pandeemia peatamiseks ja mõju leevendamiseks: ajutiselt on lubatud riigiabi ettevõtetele, kaotatud on riigieelarvete tasakaalunõue, käivitatud on ELi ühine meditsiinivahendite hange ja palju muud (jälgi komisjoni COVID-19 reageerimisrühma tegevust siit). Neid ja teisi meetmeid arutavad sellel nädalal liikmesriikide riigipead, ministrid ja Euroopa Parlamendi saadikud.

Read the full entry

Euroopa Liit sellel nädalal: 16. – 23. märts 2020

Esmaspäev, märts 16th, 2020

Euroopa Liit otsib lahendusi koroonaviiruse puhangu piiramiseks ja majanduse toetamiseks. Euroopa Komisjon on juba välja käinud erakorralised meetmed COVID-19 puhangu sotsiaal-majandusliku mõju leevendamiseks, riikide tervishoiusüsteemide toetamiseks ning siseturu toimimiseks (vaata president Ursula von der Leyeni videopöördumist siit ja jälgi komisjoni COVID-19 reageerimisrühma tegevust siit).

Euroopa Liidu institutsioonid on igal võimalusel oma kohtumisi piiranud. Euroopa Parlament sellel nädalal kohtumisi ei plaani, ELi transpordiministrid arutavad tekkinud olukorda veebi vahendusel 18. märtsil ja sotsiaalministrid 19. märtsil. ELi nõukogude istungite ettevalmistavad kohtumised ning rahandusministrite 16. ja 17. märtsi istung Brüsselis toimuvad, viimasel arutatakse Euroopa finantsstabiilsuse tagamist.

Read the full entry

Euroopa Liit sellel nädalal: 9. – 15. märts 2020

Esmaspäev, märts 9th, 2020
Dacia autotehas Rumeenias. Foto © Euroopa Liit 2004

Sellel nädalal tutvustab Euroopa Komisjon uut Euroopa tööstusstrateegiat, mis tagab tööstuse konkurentsivõime ka kliimaneutraalses majanduses. Lisaks esitleb ta ELi Aafrika strateegiat, väikeste ja keskmise suurusega ettevõtete strateegiat ning kolmapäeval uut ringmajanduse tegevuskava, et kiirendada ELi üleminekut säästvamale majandusele.

Euroopa Parlament arutab lisaks komisjoni algatustele ka koroonaviiruse levikut ja migratsioonisurvet Kreekale.

Read the full entry