Archive for ’Euroopa kalender’

Euroopa Liit sellel nädalal: 1. – 7. juuli 2019

Esmaspäev, juuli 1st, 2019

Aitäh Rumeeniale ja palju õnne meie põhjanaabritele! Soome võtab 1. juulil Rumeenialt üle Euroopa Liidu Nõukogu eesistuja rolli, et Euroopat edasi viia küsimustes, mis puudutavad eelkõige kliimat, õigusriiki ja küberjulgeolekut.

Õnne soovime ka uuele Euroopa Parlamendi koosseisule, kes koguneb avaistungile 2.–4. juulil Strasbourgis ning valib endale presidendi, asepresidendid, kvestorid ning kinnitab komisjonide koosseisud. Milline Euroopa Parlament järgmisele viiele aastale vastu läheb ja mida see Eestile tähendab, sellest kirjutab Euroopa Komisjoni Eesti esinduse juht Keit Kasemets Minu Euroopa blogis.

Euroopa Liidu institutsioonid

Euroopa Komisjon

2. juulil kohtuvad Euroopa Komisjoni volinikud Strasbourgis, et muuhulgas arutada Itaalia eelarvepuudujääki, vabakaubanduslepingut Lõuna-Ameerika majandusühendusega Mercosur ning G20 tippkohtumise tulemusi.

4. ja 5. juulil on volinike kolleegium Helsingis, et võtta osa Soome ELi nõukogu eesistumise avatseremooniast ning kohtuda Soome valitsuse ja presidendiga. Komisjoni president Jean-Claude Juncker kohtub kahepoolselt ka Soome peaministri Antti Rinnega.

Euroopa Liidu Nõukogu

1. juulist saab Soomest ELi nõukogu eesistujariik järgmiseks kuueks kuuks. Soome eesistumise põhiteemadeks on kliima, õigusriigi põhimõtted, konkurentsivõime, sotsiaalne sidusus ja julgeolek. Täpsema programmi ja esialgse ajakava leiate siit (inglise keeles).

4.-5. juulil toimub Helsingis mitteametlik konkurentsivõime ministrite nõukogu. 4. juulil arutavad teadusministrid ELi teadus- ja innovatsioonipoliitikat ning uut teadusuuringute ja innovatsiooniprogrammi „Euroopa horisont“. 5. juulil arutavad ühtse turu, tööstuse ja konkurentsivõime eest vastutavad ministrid siseturu, tööstuse ning vähese CO2-heitega majanduse tulevikku.

Euroopa Parlament

2.–4. juulil koguneb esimest korda Euroopa Parlamendi uus koosseis. Esimesel kohtumisel valitakse parlamendile president ja 14 asepresidenti, kinnitatakse komisjonide koosseisud, tehakse kokkuvõte Rumeenia ELi nõukogu eesistumisperioodist ning tutvutakse järgmise eesistujariigi, Soome, programmiga.

EL ja Eesti

Üritused Eestis. 2.–7. juulil tähistab Lääne-Virumaa koos Saksamaal asuva Plöni maakonnaga sõprussuhte 30. aastapäeva. Nädala jooksul toimuvad mitmesugused üritused, mille korraldamisel lööb kaasa ka Europe Directi Ida-Virumaa teabekeskus.

Riigikogu on suvepuhkusel9. septembrini.

Euroopa Liidu asjade komisjon kohtub 1. ja 5. juulil, et kinnitada Eesti seisukohad mitteametliku konkurentsivõime nõukogu istungiks (4.-5. juuli), Euroopa Liidu tööhõive, sotsiaalpoliitika, tervise- ja tarbijakaitseküsimuste (EPSCO) nõukogu istungiks (8. juuli), eurorühma kohtumiseks (8. juuli), majandus- ja rahandusnõukogu (ECOFIN) istungiks (9. juuli) ja mitteametliku keskkonnanõukogu kohtumiseks (11.-12. juuli). Lisaks saavad saadikud ülevaate Soome Euroopa Liidu Nõukogu eesistumise prioriteetidest.

Vabariigi Valitsuse detailse nädalakava leiate siit.

Soome eesistumine

______________________________________________________________

Euroopa Liit sellel nädalal: 24. – 30. juuni 2019

Teisipäev, juuni 25th, 2019
Fotol eelmised Euroopa Komisjoni presidendid aastatest 1958-2019

Sellel nädalal jätkuvad ELi institutsioonide uute juhtide otsingud – 30. juunil kohtuvad Euroopa Liidu liikmesriikide juhid erakorralisel ülemkogul, et leida kandidaat Euroopa Komisjoni presidendi, Euroopa Ülemkogu eesistuja, ELi välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja, Euroopa Parlamendi presidendi ja ka Euroopa Keskpanga presidendi kohale. Euroopa Parlamendi president valitakse ametisse juba järgmise nädala täiskogul, mis tuleb kokku 2.–5. juulil.

Read the full entry

Euroopa Liit sellel nädalal: 17. – 23. juuni 2019

Esmaspäev, juuni 17th, 2019

Nädala olulisimaks kohtumiseks on Euroopa Ülemkogu kohtumine 20.-21. juunil, kus EL riigijuhid plaanivad heaks kiita ELi järgmise viie aasta strateegilise tegevuskava, mille alusel koostatakse teiste ELi institutsioonide tööprogrammid, ning otsustada, kellest saavad järgmiseks viieks aastaks ELi institutsioonide juhid. 

Read the full entry

Euroopa Liit sellel nädalal: 10. – 16. juuni 2019

Esmaspäev, juuni 10th, 2019

Sellel nädalal plaanib Eesti esitada oma kandidaadi Euroopa Komisjoni voliniku ametikohale järgmiseks viieks aastaks. 6. juunil kinnitas valitsus voliniku kandidaadiks Kadri Simsoni, kes tutvustab oma nägemust volinikutööst 12. juunil Riigikogus. Uued volinikud ja nende portfellid kinnitab Euroopa Parlament tuginedes Euroopa Komisjoni presidendi kandidaadi ettepanekule. Tutvu volinike ametissenimetamise korraga siin.

Kõigil soovijatel on võimalik aidata valida „Aasta eurooplane“. Auhinnaga tunnustatakse isiku panust Euroopa ideaalide ja Eesti rolli edendamisel ELis. Tutvu kandidaatidega ja vali oma lemmik siin.

Read the full entry

Euroopa Liit sellel nädalal 27. mai – 2. juuni 2019

Esmaspäev, mai 27th, 2019

Sellel nädalal kohtuvad Brüsselis ELi liikmesriikide riigipead ja valitsusjuhid, et hinnata Euroopa Parlamendi valimiste tulemusi ning arutada, kellest võiksid saada ELi institutsioonide järgmised juhid. Pühapäeval kulmineerunud valimiste tulemusi kommenteerib Euroopa Komisjoni Eesti esinduse juht Keit Kasemets esinduse blogis.

Üritused Eestis

28. mail kell 12.30–16.30 toimub Tallinnas Energia Avastuskeskuses seminar „Kuidas investeerida innovatsiooni?“. Euroopa Innovatsiooninõukogu rahastusvõimalusi aastatel 2019-2020 tutvustab ettevõtjatele Euroopa Komisjoni teaduse ja innovatsiooni peadirektoraadi asepeadirektor Signe Ratso.

29. mail algusega kell 9.00 toimub TalTech Mektory Innovatsiooni- ja ettevõtluskeskuses rahvusvaheline konverents „Industry 4.0 In Practice“, mis sellel aastal keskendub tehisintellekti ja masinõppe rollile tööstuses. Tööstusinnovatsiooni toetamisest räägib Euroopa Komisjoni teaduse ja innovatsiooni peadirektoraadi asepeadirektor Signe Ratso.

29.–31. maini on Eestis visiidil Euroopa Komisjoni liikuvuse ja transpordi peadirektoraadi peadirektor Henrik Hololei.

Euroopa Liidu institutsioonid

Euroopa Komisjon

28. mail kohtub Brüsselis Euroopa Komisjoni president Jean-Claude Juncker peaminister Jüri Ratasega, arutades muu hulgas Eesti uue valitsuse plaane ning päevakajalisi teemasid ELis. Samuti tulevad arutlusele ELi järgmise viie aasta olulised sihid ning liidu järgmine eelarvekava.

29. mail jõustuvad ELis uued normid, millega lihtsustakse ametkondade ligipääsu isikustamata andmetele teises ELi riigis. Reform toetab andmepõhise majanduse arengut ning ettevõtlust – enam ei ole vahet, kus ELis oma andmeid talletatakse ja töödeldakse.

Euroopa Liidu Nõukogu

  • 27.-28. mail toimub konkurentsivõime nõukogu istung, kus eeldatavasti võetakse vastu järeldused ELi turismisektori konkurentsivõime, ühtse turu ja tööstuspoliitika tuleviku kohta ning arutatakse teadusuuringute ja innovatsiooni mõju ELi konkurentsivõimele. Lisaks arutatakse, milline on ELi roll ülemaailmses kosmosepoliitikas.
  • 27. mail arutab välisasjade nõukogu kaubandusküsimustes Maailma Kaubandusorganisatsiooni (WTO) reformi, kaubandussuhteid USAga ning teeb ettevalmistusi ELi ja Vietnami kaubanduslepingute allkirjastamiseks.
  • 28. mail arutavad ELi liikmesriikide riigipead ja valitsusjuhid mitteametlikul Euroopa Ülemkogu istungil Euroopa Parlamendi valimiste tulemusi ja alustavad ELi institutsioonide juhtide ametisse nimetamise protsessi.

Euroopa Parlamendi VIII koosseis on oma töö lõpetanud. Uue koosseisu esimene instung toimub 2. juulil.

EL ja Eesti

Vabariigi Valitsus

27.-28. mailviibib peaminister Brüsselis, kus osaleb mitteametlikul Euroopa Ülemkogu istungil. Lisaks kohtub peaminister Euroopa Komisjoni presidendi Jean-Claude Junckeriga, Euroopa Ülemkogu eesistuja Donald Tuskiga ning NATO peasekretäri Jens Stoltenbergiga.

Riigikogu XIV täiskogu töönädala info leiate siit.