Eesti ettevõtjad näevad kliimaneutraalsusele üleminekus võimalusi majanduse ja oma ettevõtete arenguks

10. Oct 2019

Euroopa Komisjoni ametisseastuv president Ursula von der Leyen on teatanud, et tema üks peamisi eesmärke on teha tööd selle nimel, et Euroopast saaks maailma esimene täielikult kliimaneutraalne maailmajagu aastaks 2050. Eesti valitsus võttis 03. oktoobril vastu otsuse toetada Euroopa kliimaneutraalsuse eesmärki. Siht on võimalik saavutada siis, kui nii valitsused kui ettevõtted astuvad praktilisi samme ja näevad uutes vajalikes investeeringutes ja ärimudelites majanduslikku kasu.   Täna korraldame koostöös Soome ja Hollandi suursaatkondadega Tallinnas kliimaseminari „Roheline ja puhas majandus: kliimamuutused kui võimalus“, kus arutame, mida on hollandlased ja soomlased nii ühiskonnana kui konkreetsetes ettevõtetes kliimaneutraalse majanduseni jõudmiseks teinud ja milliseid samme plaanivad veel astuda.

Ka Eesti ettevõtjad näevad kliimaneutraalsusele üleminekus võimalusi majanduse ja oma ettevõtete arenguks.

17. septembril 2019 allkirjastasid Tallinn Digital Summitil 33 Eesti tehnoloogiaettevõtet roheleppe Tech Green Pledge, millega lubatakse viia ettevõtete tegevus 2030. aastaks täielikult keskkonnasäästlikele alustele. Leppega liitunud ettevõtteid sundis otsustavalt tegutsema globaalsete kliima- ja keskkonnaprobleemide ulatus ning ühine soov leida murekohtadele uuenduslikke lahendusi. Sõlmitud roheleppega tähtsustab tehnoloogiasektor keskkonda kui äritegevuse lahutamatut osa ning seab 2019. aasta lõpuks konkreetsed eesmärgid ja tegevuskava, mille täitmist hakatakse pidevalt jälgima.

Luukas Ilves, algatuse üks eestvedajatest, räägib ettevõtmise järgmistest sammudest: „Hetkel on Tech Green Pledge-ga liitunud ligikaudu 90 ettevõtet, kellest üle kolmandiku on mujalt Euroopast, eeskätt Põhjala-Balti piirkonnast.

Roheleppes oleme lubanud parandada oma enda ettevõtete keskkonna jalajälge, sh saavutades kliimaneutraalsuse aastaks 2030. Ent palju olulisem on meie kavatsus leida oma ärimudelitega viise, kuidas aidata laiemalt maailmal keskkonnasõbralikult käituda. Näiteid on palju, alates Bolti otsusest pakkuda süsiniku-neutraalseid sõite Euroopas kuni e-Agronomi teenusteni, mis aitavad põllumeestel kokkuhoidu saavutada läbi targema tööde planeerimise, kasutades sealjuures vähem kütust ning agrokeemiat.

Oktoobri lõpus tulevad leppega liitunud firmad kokku, et kindlamat tegevuskava paika panna. Seal hulgas kavatseme juhtivate kliimaekspertidega töötada välja paremad mõju hindamise ja mõõtmismeetodid ning kaardistada ettevõtete konkreetseid samme. Anname esimestest tulemustest aasta lõpuks teada.“

Algatusega liitunud ettevõtjad usuvad, et uued tehnoloogiad ning ärimudelid saavad kiirendada üleminekut kliimaneutraalsele ja loodust säästvale majandusele.

Leave a Reply