Euroopa Liit sellel nädalal: 1.–7. aprill 2019

1. Apr 2019

Üritused Eestis

Teisipäeval, 2. aprillil toimub Tallinnas seminar “Eesti majanduse konkurentsivõime ja tuleviku investeeringud”, kus Euroopa Komisjoni esindajad soovitavad millistesse valdkondadesse võiks Eesti ELi eelarvevahendeid suunata.

Euroopa Liidu institutsioonid

Euroopa Komisjon

Kolmapäeval, 3. aprillil plaanivad Euroopa Komisjoni volinikud vastu võtta teatised tehisintellekti ning õigusriigi põhimõtete tugevdamise kohta; kinnitada energialiidu 4. aruande ning energia- ja kliimapoliitika tulevikusuunised.

5. aprillil avalikustab komisjon oma hinnangu keskkonnapoliitika rakendamise üle ELi liikmesriikides.

 

Euroopa Parlament

2. aprillil hääletab põllumajanduse ja maaelu arengu komisjon 2021-2027 põllumajanduspoliitika reformi muudatusettepanekuid. Samal päeval kohtub ELi pealäbirääkija Michael Barnier välisasjade komisjoniga, et rääkida Brexitist.

3. – 4. aprillil toimub Brüsselis Euroopa Parlamendi täiskogu istung, kus muuhulgas arutatakse:

  • Kolmapäeval, 3. aprillil arutavad saadikud Brexitit ja ELi-Hiina kaubandussuhteid. Oma visiooni Euroopa tulevikust tutvustab Rootsi peaminister Stefan Löfven.
  • Neljapäeval, 4. aprillil hääletab parlament selle üle, kas lühendada võimalikke ajutisi piirikontrolle Schengeni alas ühele aastale ning külmutada ELi vahendid riikidele, kes rikuvad õigusriigi põhimõtteid ega tegele korruptsiooni väljajuurimisega. Samuti tulevad hääletusele ettepanekud, parema töö ja eraelu tasakaalu tagamiseks, võrdsed reeglid ELi gaasiturul ning maanteetranspordisektori reformid.

 

Euroopa Liidu Nõukogu

 

EL ja Eesti

4. aprillil peab Riigikogu XIV koosseis esimese istungi ja valib juhatuse. Vastavalt põhiseadusele teatab peaminister Jüri Ratas valitsuse tagasiastumisest.

Vabariigi Valitsuse detailse nädalakava leiate siit.

 

 

Leave a Reply