Euroopa Liit sellel nädalal: 1. – 7. juuli 2019

1. Jul 2019

Aitäh Rumeeniale ja palju õnne meie põhjanaabritele! Soome võtab 1. juulil Rumeenialt üle Euroopa Liidu Nõukogu eesistuja rolli, et Euroopat edasi viia küsimustes, mis puudutavad eelkõige kliimat, õigusriiki ja küberjulgeolekut.

Õnne soovime ka uuele Euroopa Parlamendi koosseisule, kes koguneb avaistungile 2.–4. juulil Strasbourgis ning valib endale presidendi, asepresidendid, kvestorid ning kinnitab komisjonide koosseisud. Milline Euroopa Parlament järgmisele viiele aastale vastu läheb ja mida see Eestile tähendab, sellest kirjutab Euroopa Komisjoni Eesti esinduse juht Keit Kasemets Minu Euroopa blogis.

Euroopa Liidu institutsioonid

Euroopa Komisjon

2. juulil kohtuvad Euroopa Komisjoni volinikud Strasbourgis, et muuhulgas arutada Itaalia eelarvepuudujääki, vabakaubanduslepingut Lõuna-Ameerika majandusühendusega Mercosur ning G20 tippkohtumise tulemusi.

4. ja 5. juulil on volinike kolleegium Helsingis, et võtta osa Soome ELi nõukogu eesistumise avatseremooniast ning kohtuda Soome valitsuse ja presidendiga. Komisjoni president Jean-Claude Juncker kohtub kahepoolselt ka Soome peaministri Antti Rinnega.

Euroopa Liidu Nõukogu

1. juulist saab Soomest ELi nõukogu eesistujariik järgmiseks kuueks kuuks. Soome eesistumise põhiteemadeks on kliima, õigusriigi põhimõtted, konkurentsivõime, sotsiaalne sidusus ja julgeolek. Täpsema programmi ja esialgse ajakava leiate siit (inglise keeles).

4.-5. juulil toimub Helsingis mitteametlik konkurentsivõime ministrite nõukogu. 4. juulil arutavad teadusministrid ELi teadus- ja innovatsioonipoliitikat ning uut teadusuuringute ja innovatsiooniprogrammi „Euroopa horisont“. 5. juulil arutavad ühtse turu, tööstuse ja konkurentsivõime eest vastutavad ministrid siseturu, tööstuse ning vähese CO2-heitega majanduse tulevikku.

Euroopa Parlament

2.–4. juulil koguneb esimest korda Euroopa Parlamendi uus koosseis. Esimesel kohtumisel valitakse parlamendile president ja 14 asepresidenti, kinnitatakse komisjonide koosseisud, tehakse kokkuvõte Rumeenia ELi nõukogu eesistumisperioodist ning tutvutakse järgmise eesistujariigi, Soome, programmiga.

EL ja Eesti

Üritused Eestis. 2.–7. juulil tähistab Lääne-Virumaa koos Saksamaal asuva Plöni maakonnaga sõprussuhte 30. aastapäeva. Nädala jooksul toimuvad mitmesugused üritused, mille korraldamisel lööb kaasa ka Europe Directi Ida-Virumaa teabekeskus.

Riigikogu on suvepuhkusel9. septembrini.

Euroopa Liidu asjade komisjon kohtub 1. ja 5. juulil, et kinnitada Eesti seisukohad mitteametliku konkurentsivõime nõukogu istungiks (4.-5. juuli), Euroopa Liidu tööhõive, sotsiaalpoliitika, tervise- ja tarbijakaitseküsimuste (EPSCO) nõukogu istungiks (8. juuli), eurorühma kohtumiseks (8. juuli), majandus- ja rahandusnõukogu (ECOFIN) istungiks (9. juuli) ja mitteametliku keskkonnanõukogu kohtumiseks (11.-12. juuli). Lisaks saavad saadikud ülevaate Soome Euroopa Liidu Nõukogu eesistumise prioriteetidest.

Vabariigi Valitsuse detailse nädalakava leiate siit.

Soome eesistumine

______________________________________________________________

Leave a Reply