Euroopa Liit sellel nädalal: 10. – 16. juuni 2019

10. Jun 2019

Sellel nädalal plaanib Eesti esitada oma kandidaadi Euroopa Komisjoni voliniku ametikohale järgmiseks viieks aastaks. 6. juunil kinnitas valitsus voliniku kandidaadiks Kadri Simsoni, kes tutvustab oma nägemust volinikutööst 12. juunil Riigikogus. Uued volinikud ja nende portfellid kinnitab Euroopa Parlament tuginedes Euroopa Komisjoni presidendi kandidaadi ettepanekule. Tutvu volinike ametissenimetamise korraga siin.

Kõigil soovijatel on võimalik aidata valida „Aasta eurooplane“. Auhinnaga tunnustatakse isiku panust Euroopa ideaalide ja Eesti rolli edendamisel ELis. Tutvu kandidaatidega ja vali oma lemmik siin.

Üritused Eestis

13. juunil kell 9.00–13.30 toimub Tallinnas restoranis Kärbes seminar „Puhas ja kliimaneutraalne tulevik: Euroopa Liidu pikaajaline visioon ja keskkonnapoliitika rakendamine“. Arutatakse, kuidas edendada Eestis ring- ja jäätmemajandust ning kuidas tagada majanduse konkurentsivõime teel vähese CO2-heitega majanduseni. Ürituse avab president Kersti Kaljulaid.

11.–14. juunil kohtuvad Eesti Europe Directi teabekeskuse juhid Bukarestis oma Leedu ja Iiri kolleegidega, et tugevdada kontakte ja vahetada kogemusi.

Euroopa Liidu institutsioonid

Euroopa Komisjon

12. juunil avaldab komisjon hinnangu Euroopa majandus- ja rahaliidu süvendamise ning väärinfo vastu võitlemise hetkeseisule. Lisaks kinnitavad volinikud pangaliidu aruande, milles käsitletakse võimalusi halbade laenude ja nende tekkimise riskide vähendamiseks.

Euroopa Liidu Nõukogu

  • 13. juunil arutab eurogrupp Rahvusvahelise Valuutafondi (IMF) hinnangut euroalale, Itaalia riigieelarvet, Kreeka ja Küprose edusamme kokkulepitud reformide elluviimisel ja Euroopa rahaliidu süvendamist.
  • 13.-14. juunil kohtub tööhõive, sotsiaalpoliitika, tervise- ja tarbijakaitseküsimuste nõukogu, kus arutatakse enim puudust kannatavate Euroopa elanike toetamist, soolise palgalõhe vähendamist, võitlust  antimikroobikumiresistentsusega ning tervishoiuinvesteeringute soodustamist. Lisaks arutavad ministrid uutest töövormidest tulenevaid väljakutseid ning valivad asukoha uuele Euroopa Tööjõuametile.
  • 14. juunil arutab majandus- ja rahandusküsimuste nõukogu ELi kliimastrateegia „Puhas planeet kõigi jaoks“ maksustamis- ja finantsaspekte, 2019. aasta Euroopa poolaasta raames esitatavaid riigipõhiseid soovitusi ning finantstehingute maksustamist.

Euroopa Parlamendi VIII koosseis on oma töö lõpetanud. Uue koosseisu esimene istung toimub 2. juulil.

EL ja Eesti

Riigikogu XIV täiskogu töönädala info leiate siit.

11. juunil tutvustab Euroopa Komisjoni Eesti esinduse asejuht Katrin Höövelson rahanduskomisjonile Euroopa Komisjoni riigipõhiseid soovitusi Eestile.

12. juunil arutab Riigikogu Kadri Simsoni kandidatuuri Euroopa Komisjoni voliniku kohale. Kolmandale lugemisele tuleb ka jäätmeseaduse muutmise eelnõu, millega võetakse üle ELi elektroonikaromudirektiiv 2018/2364 ning piiratakse teatavate ohtlike ainete kasutamist elektri- ja elektroonikaseadmetes.

Vabariigi Valitsuse detailse nädalakava leiate siit.

Leave a Reply