Euroopa Liit sellel nädalal: 14.–18. jaanuar 2019

14. Jan 2019

Millised on tähtsamad kõrgetasemelised kohtumised Brüsselis, Strasbourgis ja Tallinnas? Milliseid küsimusi arutavad ELi liikmesriikide ministrid, peaministrid ja riigipead? Milliseid eurooplastele olulisi otsuseid vaevad Euroopa Parlamendi ja Eesti Riigikogu saadikud? Teeme kokkuvõtte alanud nädala tähtsamatest üritustest ja kohtumistest Euroopa Liidu institutsioonides ja Eestis.

Üritused Eestis

16. jaanuaril kell 17:30 korraldab MTÜ Tegusad Eesti Noored Euroopa Liidu Majas (Laikmaa 15, Tallinn) noorte debati Euroopa Liidu teemadel. Väitlevad Eesti erakondade noortekogude liikmed, kes esindavad debatil Euroopa Parlamendi fraktsioone. Avalikule üritusele on võimalik registreeruda siin.

 

Euroopa Liidu institutsioonid

Selle nädala fookuses on Euroopa Parlamendi täiskogu istung (14.–18. detsember, Strasbourg).

Euroopa Parlamendi täiskogu:
• Esmaspäeval, 14. jaanuaril arutab parlament, kuidas parandada ELis kasutatavate pestitsiidide heakskiitmismenetlust, muuta see läbipaistvamaks ja kontrollitavaks.
• 15. jaanuari hommikul toimub arutelu Austria kantsleri Sebastian Kurziga möödunud Austria Euroopa Liidu Nõukogu eesistumisperioodi saavutuste üle (1. juuli – 31. detsember 2018). Sama päeva pärastlõunal kohtuvad parlamendiliikmed Rumeenia peaministri Viorica Dăncilăiga, et vahetada mõtteid Rumeenia eesistumisperioodi (1. jaanuar – 31. juuni 2019) prioriteetide üle. Samal päeval toimub tseremoonia euro kasutuselevõtu 20. aastapäeva tähistamiseks. Euroopa Parlamendi ruumides on näha ka euroteemalist näitust. 15. jaanuaril arutavad saadikud ka InvestEU programmi aastateks 2021–2027, mille eesmärk on luua kuni 700 miljardi väärtuses investeeringuid, et luua uusi töökohti ja võimaldada majanduskasvu.
• 16. jaanuaril arutlevad saadikud Hispaania peaministri Pedro Sánchezi ja Euroopa Komisjoni presidendi Jean-Claude Junckeriga Euroopa tuleviku üle. Samal päeval – päev peale Ühendkuningriigi parlamendi hääletust – arutab parlament Ühendkuningriigi EList lahkumise seisu. Lisaks on päevakorras ELi eeskirjad, mille eesmärk on vähendada eelfinantseerimist või peatada ELi eelarvelised maksed liikmesriikidele, kes sekkuvad kohtute töösse või eiravad pettusi ja korruptsiooni. Samuti hääletab parlament ELi õiguste ja väärtuste programmi rahastuse suurendamise üle. Programmiga edendatakse demokraatiat, õigusriiki ja põhiõigusi kõikjal liidus.

Euroopa Komisjon

Euroopa Komisjoni volinikud kohtuvad 15. jaanuaril Strasbourgis, et muuhulgas võtta vastu teatis ELi maksupoliitika otsustusprotsessi tõhusamaks ja demokraatlikumaks muutmise kohta.

Euroopa Liidu Nõukogu

Nõukogul see nädal kohtumisi pole.

 

EL ja Eesti

Eesti Riigikogu

14. jaanuaril toimub maaelukomisjoni istung, kus maaeluministeeriumi esindajad annavad ülevaate Eesti seisukohtadest ELi ühise põllumajanduspoliitika reformipaketi kohta aastateks 2021–2027.
18. jaanuaril toimub Euroopa Liidu asjade komisjoni istung, mille päevakorras on Eesti seisukohad 21. jaanuari eurorühma ja ELi välisasjade nõukogu ning 22. jaanuari ELi majandus- ja rahandusnõukogu (ECOFIN) kohtumisel. Külas on ka Euroopa Kontrollikoja liige Juhan Parts, kes esitleb Euroopa Kontrollikoja 2017. aasta aruannet.
Riigikogu XIII täiskogu 14.–18. jaanuari töönädal hõlmab muuhulgas täiskogu hääletust Eesti Vabaerakonna algatatud ettepaneku üle eurotoetuste tõhusamaks ja regionaalselt tasakaalustatud kasutamiseks (15. jaanuar).
Vabariigi Valitsuse töönädala raames kohtub rahandusminister Toomas Tõniste 14. jaanuaril Euroopa Kontrollikoja liikme Juhan Partsiga ning osaleb 18. jaanuaril riigikogu Euroopa Liidu asjade komisjoni istungil. Valitsuse detailse nädalakava leiate siit.

 

 

 

 

Leave a Reply