Euroopa Liit sellel nädalal: 14. – 20. oktoobril 2019

14. Oct 2019

Selle nädala olulisim kohtumine on 17.‑18. oktoobri Euroopa Ülemkogu, kus otsitakse läbimurret järgmise ELi pikaajalise eelarve kõnelustes. Lisaks on laual Brexit, Christine Lagarde’i nimetamine Euroopa Keskpanga presidendiks ja ELi tulevikuplaanid. 15. oktoobril otsustab üldasjade nõukogu, kas esitada laienemiskutse Albaaniale ja Põhja-Makedoonia Vabariigile.

Üritused Eestis

 • 14. oktoobril autasustatakse tulevikutegija videokonkursi „Mida teeksid Eesti heaks 3 miljardi euroga?“ võitjaid. Nõuetekohaseid töid laekus 19, millest üks huvitavam kui teine. Vaata töid ja auhinnasaajaid siit. #tulevikutegijad
 • Oktoober on Euroopa küberturvalisuse kuu, mille eesmärgiks on juhtida tähelepanu turvalisele käitumisele digimaailmas. Eestis tasub jälgida Riigi Infosüsteemi Ameti (RIA) tegemisi, näiteks toimub 14. oktoobril kell 11-13 Tallinna Keskraamatukogus nutiasjade töötuba ja 15. oktoobril talgupäev riigi-, meditsiini- ja haridusasutustele. Oma teadmisi digiturvalisusest saab kontrollida siin. #CyberSecMonth
 • 14.–18. oktoobril tähistatakse üle-euroopalist kutseoskuste nädalat, mille teemaks on „Kutseharidus ja -õpe kõigile – oskused kogu eluks“. Koostöös SA Innovega korraldavad Eesti kutsekoolid 14. oktoobril Oskuste ÖÖ raames praktilisi töötubasid ning 15. oktoobril toimub Tartus Sihtasutuse Archimedese ja Tartu Kutsehariduskeskuse eestvedamisel kutsehariduse rahvusvahelistumise päev, et tuua tähelepanu rahvusvahelisele kutsehariduskoostööle. #EUVocationalSkills
 • 16. oktoobril korraldab Euroopa IT-amet (eu-LISA) koostöös ELi eesistujamaa Soomega Tallinnas rahvusvahelise konverentsi “The new information architecture as a driver for efficiency and effectiveness in internal security”. Konverentsil käsitletakse uusi arengusuundi sisejulgeoleku tagamisel ja uue teabearhitektuuri pakutavaid võimalusi. #eulisaconference
 • Reedel, 18. oktoobril kell 18 linastub Rakvere Teatrikinos Itaalia väärtfilm “Mina, Leonardo”, mis on pühendatud ajaloolise suurkuju Leonardo da Vinci 500ndale surma-aastapäevale. Filmi toob kinolinale Europe Direct Lääne-Virumaa teabekeskus koostöös Rakvere Teatrikino ja Kultuurikeskusega ning see on kõigile tasuta.

Euroopa Liidu institutsioonid

Euroopa Komisjon

16. oktoobril avaldab komisjon Euroopa rändealase tegevuskavarakendamise aruande.

Euroopa Liidu Nõukogu

 • 14.-15. oktoobril arutab põllumajanduse ja kalanduse nõukogu järgmise aasta kalapüügikvoote Läänemerel, ELi metsastrateegiat pärast 2020. aastat ning Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi ja ühise põllumajanduspoliitika tulevikku.
 • 14. oktoobril arutab välisasjade nõukogu olukorda Afganistanis, Süürias ning Türgi ebaseaduslikku puurimistegevust Küprose majandusvetes. Lõunalauas kohtuvad ELi välisministrid Ukraina välisministri Vadõm Prõstaikoga.
 • 15. oktoobril otsustab üldasjade nõukogu, kas esitada laienemiskutse Albaaniale ja Põhja-Makedoonia Vabariigile.
 • 17.-18. oktoobri Euroopa Ülemkogul otsivad riigipead läbimurret ELi pikaajalise  eelarve läbirääkimistel. Lisaks arutatakse rahvusvahelist kliimakoostööd ning strateegilist tegevuskava 2019–2024. Euroopa Komisjoni ametisseastuv president Ursula von der Leyen tutvustab uue komisjoni prioriteete ning loodetavasti nimetatakse Christine Lagarde Euroopa Keskpanga presidendiks. EL27 formaadis on võtmeteemaks Brexit.

Euroopa Parlament

 • Eelarvekomisjon hääletab esmaspäeval, 14. oktoobril, kas Suurbritannia saab osaleda Erasmus, Horisont ja teistes ELi programmides ka kokkuleppeta Brexiti korral – seda eeldusel, et ta panustab oma osa ELi eelarvesse.
 • Kolmapäeval, 16. oktoobril vahetavad parlamendi president David Sassoli ja fraktsioonide juhid mõtteid tulevase komisjoni asepresidentide Valdis Dombrovskise (majandusvaldond), Margrethe Vestageri (digiajastu) ja Frans Timmermansiga (roheline kokkulepe).

EL ja Eesti

Riigikogu täiskogu ja komisjonide päevakorrad leiate siit.

Euroopa Liidu asjade komisjon hääletab esmaspäeval Eesti seisukoha üle Euroopa Ülemkogu 17.-18. oktoobri kohtumiseks, k.a. ELi 2050 kliimaneutraalsus. Lisaks arutavad saadikud, kas ja kuidas tugevdada Riigikogu osalust ELi tippametikohtade kandidaatide määramisel.

Vabariigi Valitsuse detailse nädalakava leiate siit.

Leave a Reply