Euroopa Liit sellel nädalal: 16. – 22. detsember 2019

16. Dec 2019

Sellel nädalal teeb Euroopa Komisjoni Eesti esindus kokkuvõtteid ja vaatab tulevikku. Koos Euroopa Komisjoni praeguste ja endiste kolleegide ning Riigikogu Euroopa Liidu asjade komisjoni esindajatega hindame neljapäeval Jean‑Claude Junckeri komisjoni pärandit ning vaatame ette Ursula von der Leyeni juhitava komisjoni viiele aastale.

Digitaalsete võimaluste parim ärakasutamine ja keskkonnateadlikkus on kindlasti uue komisjoni märksõnad. Viimase osas on komisjon juba astunud esimesi samme. Eelmisel nädalal tutvustas komisjon Euroopa rohelist kokkulepet. Mis see täpsemalt on, sellest kirjutab Euroopa Komisjoni Eesti esinduse juht Keit Kasemets meie blogis.

Üritused Eestis

  • Neljapäeval, 19. detsembril kell 12.30 toimub Tallinnas F-hoones Euroopa Komisjoni esinduse seminar „Euroopa majanduse tulevik“, kus hindame ELi kliimapoliitika mõju Euroopa majandusele ning ennustame Euroopa majanduse ja transpordisektori tulevikku. Vestlusringis osalevad komisjoni transpordi ja liikuvuse peadirektoraadi peadirektor Henrik Hololei, siseturu, tööstuse, ettevõtluse ja VKEde peadirektoraadi peadirektor Timo Pesonen ning teaduse ja innovatsiooni peadirektoraadi asepeadirektor Signe Ratso.
  • Samal päeval kell 15 toimub Tallinnas Vabal laval Riigikantselei Euroopa Liidu sekretariaadi ja Euroopa Komisjoni esinduse aastalõpuseminar. Vastne energeetikavolinik Kadri Simson tutvustab Euroopa Komisjoni prioriteete järgmisel viiel aastal ning uue komisjoni ees seisvaid väljakutseid arutavad Maive Rute, Keit Pentus‑Rosimannus, Anneli Ott ja Riina Sikkut. Rahvusvaheline Euroopa Liikumine kuulutab välja aasta eurooplase.

Euroopa Liidu institutsioonid


Euroopa Komisjon

17. detsembril avalikustab komisjon Euroopa semestri sügispaketi. Paketi erinevad osad –jätkusuutliku majanduskasvu strateegia, poliitikasoovitused euroalale, tööhõivearuanne ja muud dokumendid – aitavad liikmesriikidel kujundada oma majandus-, sotsiaal- ja eelarvepoliitikat.

Euroopa Liidu Nõukogu

  • 16.-17. detsembril plaanib põllumajanduse- ja kalanduse nõukogu kinnitada ELi 2020. aasta kalapüügikvoodid Põhjamerel ja Atlandi ookeanil ning kokku leppida tursapüügi piirangute tõttu seisma jääva laevastiku lammutamise kompenseerimises Euroopa Merendus- ja Kalandusfondist.
  • 19. detsembril arutab keskkonnanõukogu Euroopa rohelist kokkulepet ja võtab vastu poliitilised suunised elurikkuse hoidmiseks.

Euroopa Parlament

16.–19. detsembril toimub Strasbourgis Euroopa Parlamendi täiskogu istung:

  • Teisipäeval, 17. detsembril valib parlament viieks aastaks uue Euroopa ombudsmani. Ametikohale kandideerib ka eestlane Julia Laffranque. Samal päeval arutavad saadikud ka õigusriigi olukorda Maltal.
  • Kolmapäeval, 18. detsembril annab parlament üle Sahharovi mõttevabaduse auhinna praegu Hiinas eluaegset vangistust kandvale Uiguuri teadlasele ja inimõiguste aktivistile Ilham Tohtile. Neljapäeval võtavad saadikud eeldatavasti vastu resolutsiooni uiguuride represseerimise kohta Hiinas.
  • Kolmapäeval arutavad saadikud ka 12.-13. detsembri Euroopa Ülemkogu tulemusi ning hääletavad LGBTI kogukondade diskrimineerimise ja nende vastu suunatud vihakõnesid hukka mõistva resolutsiooni üle.

Euroopa Parlament jätkab kohtumist uue Euroopa Komisjoni liikmetega: 16. detsembril on euroopaliku eluviisi edendamise valdkonna asepresident Margaritis Schinas kodanikuvabaduste ning justiits- ja siseasjade komisjonis ning Euroopa rohelise kokkuleppe valdkonna juhtiv asepresident Frans Timmermans keskkonna, rahvatervise ja toiduohutuse komisjonis.

EL ja Eesti

Riigikogu täiskogu ja komisjonide päevakorrad leiate siit. Muuhulgas tuleb Riigikogu täiskogus 16. detsembril lõpphääletusele:

Euroopa Liidu asjade komisjon kinnitab esmaspäeval, 16. detsembril Eesti seisukohad  ELi keskkonnanõukogu 19. detsembri istungiks ja arutab, kuidas paremini kaasata ja muuta nähtavamaks Euroopa Liidu suunalist tööd Riigikogus.

Vabariigi Valitsuse detailse nädalakava leiate siit.

Leave a Reply