Euroopa Liit sellel nädalal: 17. – 23. juuni 2019

17. Jun 2019

Nädala olulisimaks kohtumiseks on Euroopa Ülemkogu kohtumine 20.-21. juunil, kus EL riigijuhid plaanivad heaks kiita ELi järgmise viie aasta strateegilise tegevuskava, mille alusel koostatakse teiste ELi institutsioonide tööprogrammid, ning otsustada, kellest saavad järgmiseks viieks aastaks ELi institutsioonide juhid. 

Üritused Eestis

20. juunil on Eestis visiidil Euroopa Komisjoni majandus- ja rahandusküsimuste peadirektoraadi (ECFIN) riigikassa ja finantstehingute direktor Benjamin Angel, et vestelda Eesti kolleegidega eelarve- ja majanduspoliitikast ning ELi investeerimiskava tulevikust.  

Euroopa Liidu institutsioonid

Euroopa Komisjon

18. juunil toimub Euroopa Komisjoni volinike iganädalane koosolek. Volinikud valmistavad ette Euroopa Ülemkogu 20.-21. juuni kohtumist, annavad oma hinnangu riiklikele energia- ja kliimakavadele (2021–2030) ning kinnitavad euroala rahanduspoliitika 3. vahearuande.

20. juunil kell 10.00–14.15 toimub Öpiku konverentsikeskuses (Valukoja 8, Tallinn) ettevõtjatele suunatud infopäev, kus tutvustatakse Eurostars programmi tootearendustoetust väikese ja keskmise suurusega ettevõtetele. Eesti ettevõtetel on võimalus saada toetust kuni 300 000 eurot kuni 60% määraga projektile kestvusega kuni 3 aastat. Järgmise vooru taotluste esitamise tähtaeg on 12. september 2019. Infopäeva korraldab EAS.

Euroopa Liidu Nõukogu

Euroopa Parlamendi VIII koosseis on oma töö lõpetanud. Uue koosseisu esimene istung toimub 2. juulil.

EL ja Eesti

Riigikogu on suvepuhkusel9. septembrini.

23.­–25. juunil toimub Bukarestis Rahvusparlamentide Euroopa Liidu asjade komisjonide täiskogu (COSAC) istung, kus räägitakse ELi kaubandussuhetest, innovatsioonist, haridusest, Brexitist ja Rumeenia eesistumisest.

Vabariigi Valitsuse detailse nädalakava leiate siit.

Leave a Reply