Euroopa Liit sellel nädalal: 18.–24. märts 2019

18. Mar 2019

Selle nädala neljapäeval ja reedel (21.-22. märts) kohtuvad ELi riigijuhid Brüsselis, et muu hulgas otsustada Ühendkuningriigi lahkumise edasilükkamine. Selleks on vaja kõigi 27 liikmesriigi nõusolekut.

18.–22. märtsil tähistatakse Eestis esimest korda üleeuroopalist meediapädevuse nädalat „Enne mõtlen, siis jagan“. Nädala eesmärk on õpetada inimesi kriitiliselt analüüsima erinevates meediakanalites esitatavat sisu ning ära tundma valeuudiseid ja väärinfot. Üritusi toimub üle Eesti. #EuMediaLiteracyWeek

Üritused Eestis

Neljapäeval, 21. märtsil kell 16.30 toimub Viljandi lennukitehases aruteluõhtu teemal “Kuidas kaitsta kohalikku ettevõtjat üleeuroopalises konkurentsis?”. Iga ettevõte – asugu ta Viljandis või Jõhvis – konkureerib ELi siseturul kõigi Euroopa ettevõtetega. Kuidas jääda ellu avatud turul? Kuidas hoida Eesti turgu ebaausa konkurentsi eest? Tegemist on kaheksanda ja viimase üritusega sarjast „EL – koos oleme kaitstud” ja sellele on võimalik registreeruda siin.

 

Euroopa Liidu institutsioonid

Nädala olulisimaks kohtumiseks on Euroopa Ülemkogu kohtumine 21.–22. märtsil, kus EL riigijuhid plaanivad heaks kiita soovitused euroala majanduspoliitika parandamiseks. Lisaks arutatakse samme Pariisi kliimakokkuleppe täitmiseks, valmistutakse eelseisvaks ELi ja Hiina tippkohtumiseks ja arutatakse, kuidas võidelda Euroopa valimiste lähenedes väärinfoga. 21. märtsil kohtuvad EL 27 juhid, et arutada Brexiti edasilükkamist.

 

Euroopa Komisjon

Esmaspäeval, 18. märtsil esitleb teaduse- ja innovatsioonivolinik Carlos Moedas Euroopa uut Innovatsiooninõukogu, mis toetab Euroopa teadusuuringuid ja –ettevõtmisi 2019. ja 2020.aastal 2 miljardi euroga.

Teisipäeval, 19. märtsil tutvustavad Euroopa Komisjoni asepresident Jyrki Katainen ning siseturu, tööstuse, ettevõtluse ja VKEde volinik Elżbieta Bieńkowska Euroopa Kaitsefondi 525 miljoni euro suurust investeeringut ühistesse teadusuuringutesse ja tööstusprojektidesse.

Kolmapäeval, 20. märtsil toimub Euroopa Komisjoni volinike iganädalane koosolek. Volinikud valmistavad ette Euroopa Ülemkogu 21.-22. märtsi kohtumist ning kinnitavad julgeolekuliidu loomise 18. vahearuande.

 

Euroopa Liidu Nõukogu

18. märtsil kohtuv välisasjade nõukogu valmistub eelseisvaks ELi ja Hiina tippkohtumiseks, arutab Moldova parlamendivalimiste tulemusi, humanitaarolukorda Jeemenis ning meenutab 5. aasta möödumist Krimmi annekteerimisest.

18. märtsil jätkab põllumajanduse ja kalanduse nõukogu arutelu ELi ühise põllumajanduspoliitika reformipaketi üle. Arutusele tuleb ka kestliku biomajanduse tegevuskava.

19. märtsil koguneb üldasjade nõukogu, kus valmistutakse Euroopa Ülemkogu kohtumiseks 21.-22. märtsil. Nõukogu arutab järgmist mitmeaastast finantsraamistikku ja komisjoni iga-aastast liikmesriikide majandusliku ja sotsiaalse olukorra hinnangut.

 

Euroopa Parlamendis toimub töö komisjonides ja fraktsioonides:

 

EL ja Eesti

Riigikogu XIII koosseis on oma töö lõpetanud.

Vabariigi Valitsuse detailse nädalakava leiate siit.

 

 

 

Leave a Reply