Euroopa Liit sellel nädalal: 18.– 24. veebruar 2019

18. Feb 2019

Selle nädala peamised teemad on Brexit ja Ukraina. Samal ajal kui Brüsseli ja Londoni vahel jätkuvad kõnelused leppeta Brexiti vältimiseks, külastab Eestit Euroopa Komisjoni Brexiti ettevalmistusrühma delegatsioon eesotsas komisjoni asepeasekretäri Céline Gaueriga. Delegatsioon selgitab nii leppega kui leppeta Brexiti mõjusid 21. veebruaril Euroopa Liidu Majas Tallinnas.

Maidanist ja Krimmi annekteerimisest on möödunud viis aastat. Euroopa Ülemkogu eesistuja Donald Tusk on 18.–20. veebruaril Kiievis ja Lvivis ning kohtub Ukraina presidendi Petro Porošenkoga. Samas kaaluvad välisministrid oma 18. veebruari kohtumisel täiendavate Vene kodanike nimede lisamist sanktsioneeritute nimekirja.

Üritused Eestis

19. veebruaril kell 11 esitleb Euroopa Komisjoni Eesti esindus Tallinnas Eurobaromeetri uuringul põhinevat raportit, milles käsitletakse väärinfo tajumist ja meedia usaldusväärsust Eestis. Raportit tutvustab Aivar Voog Kantar Emorist ja kommenteerib meediaekspert Raul Rebane. Huvilistel palume saata kiri e-posti aadressile COMM‑REP‑TLL@ec.europa.eu.

21. veebruaril külastavad Eestit Euroopa Komisjoni Brexiti ettevalmistusrühma eksperdid. Euroopa Komisjoni esindus ja välisministeerium korraldavad Brexiti-teemalise pressikonverentsi kell 11.15 ja kohtumise huvirühmadega kell 15.30 Euroopa Liidu Majas (Laikmaa 15). Osalemine kutsetega. Huvilistel palume saata kiri e-posti aadressile COMM‑REP‑TLL@ec.europa.eu.

Neljapäeval, 21. veebruaril kell 16.30 toimub Tartu Ülikooli Narva Kolledžis aruteluõhtu teemal „Kuidas kaitsta end küberohtude ja väärteabe eest?”. Tegemist on viienda üritusega sarjast „EL – koos oleme kaitstud” ja sellele on võimalik registreeruda siin: http://tinyurl.com/EUProtects.

21.–25. veebruarini on Eestis visiidil Euroopa Komisjoni asepresident Andrus Ansip, kes kohtub ettevõtjatega ja osaleb Eesti Vabariigi 101. aastapäevale pühendatud üritustel.

 

Euroopa Liidu institutsioonid

Euroopa Liidu Nõukogu

18. veebruaril toimuva välisasjade nõukogu põhifookus on Ukrainal – Krimmi annekteerimisest saab sellel kevadel 5 aastal. Ministrid otsustavad sanktsioneeritute nimekirja täiendamise üle, mis on vastus Venemaa agressioonile Aasovi merel 2018. aasta novembris. Lisaks käsitletakse nõukogus poliitilist olukorda Venezuelas ja olukorda Süürias.

18. ja 19. veebruari konkurentsivõime nõukogu (siseturg, tööstus ja teadustegevus) arutab muuhulgas tehisintellekti mõju Euroopa Liidu tööstusele ja hindab programmi Horisont 2020 edenemist.

19. veebruari üldasjade nõukogu jätkab arutelu mitmeaastase finantsraamistiku üle (2021‑2027) ja valmistub Euroopa Ülemkogu 21.-22. märtsi kohtumiseks, mille põhiteemad on siseturg, kliima, ELi-Hiina tippkohtumine ja väärinfo.

21. ja 22. veebruaril toimuv kaubandusministrite mitteametlik nõukogu arutab Bukarestis Maailma Kaubandusorganisatsiooni (WTO) kaasajastamist ja ELi-USA kaubandussuhteid.

24. ja 25. veebruaril toimub Sharm el Sheikhis esimene ELi ja Araabia Riikide Liiga tippkohtumine.

 

Euroopa Komisjon

18. veebruaril kohtub komisjoni president Jean-Claude Juncker Brüsselis USA demokraadist esindajatekoja spiikri Nancy Pelosiga.

20. veebruaril teeb komisjon oma iganädalasel koosolekul ettepaneku muuta ELi õiguse rikkumise korral kohaldatavate rahaliste sanktsioonide arvutamise meetodit.

 

Euroopa Parlamendis toimub töö komisjonides ja fraktsioonides:

  • veebruaril hääletab kodanikuvabaduste komisjon Varjupaiga- ja Rändefondi 2021‑2027 rahastamisreeglite üle. Fondist toetatakse liikmesriike nii seadusliku kui ka ebaseadusliku rändega toimetulemisel. Fondi eelarve kasvab uuel eelarveperioodil 7,3 miljardilt 10,4 miljardi euroni.
  • veebruaril hääletab rahvusvahelise kaubanduse komisjon Euroopa Komisjoni ettepanekut taasalustada kaubandusläbirääkimisi USAga.
  • veebruaril hääletab kultuuri- ja hariduskomisjon Erasmuse programmi 2021–2027 rahastamisreeglite üle. Euroopa Komisjon soovib Erasmus+ programmi eelarvet kahekordistada 30 miljardi euroni.
  • veebruaril plaanib tarbijakaitsekomisjon heaks kiita täiendavate ohutussüsteemide lisamise sõidukitele, et liiklust turvalisemaks muuta. Ettepanek sillutab teed ka isesõitvate sõidukite ilmumisele tänavapilti.

 

EL ja Eesti

Riigikogus tuleb 21. veebruaril lõpphääletusele nn Brexiti seadustepakett, millega  tagatakse Ühendkuningriigi kodanikele Brexiti-järgsed õigused. Näiteks arvatakse Ühendkuningriigi kodanikud välja sisserände piirarvu alt. 20. veebruaril pannakse lõpphääletusele  isikuandmete kaitse rakendamise seadus, millega täpsustatakse isikuandmete käitlemist avaliku sektori poolt.

18. veebruaril arutab õiguskomisjon Euroopa Prokuratuuri pädevuse laiendamist. Samal päeval kinnitab Euroopa Liidu asjade komisjon Eesti seisukohad järgmiste ELi õigusaktide suhtes:

  • ELi käibemaksusüsteemi muutmise eelnõude pakett, millega kehtestatakse nõuded makseteenuse pakkujatele;
  • e-kaubanduse käibemaksu rakenduspakett, millega teatud tingimustel laieneb käibemaksu tasumise kohustus internetiportaalidele;
  • keskkonnasõbralike ja energiatõhusate maanteesõidukite kasutuselevõtu edendamise eelnõu, millega püütakse vähendada kasvuhoonegaaside heidet ja parandada õhukvaliteeti;
  • Brexiti-järgse lennuühenduse tagamise eeskirjad.

Vabariigi Valitsuse detailse nädalakava leiate siit

 

 

 

Leave a Reply