Euroopa Liit sellel nädalal: 18. – 25. november 2019

18. Nov 2019

Selle nädala peamiseks teemaks on eelarve: esmaspäeval jätkavad Euroopa Liidu Nõukogu ja Euroopa Parlament järgmise aasta eelarveläbirääkimisi, kolmapäeval avalikustab Euroopa Komisjon oma hinnangu eurotsooni riikide 2020. aasta eelarvekavadele. Uut eelarveraamistikku (2021-2027) arutab sellel nädalal nii üldasjade nõukogu, põllumajandusnõukogu kui ka president Kersti Kaljulaid 18. novembri kohtumisel tulevase Euroopa Komisjoni presidendi Ursula von der Leyeniga.

Üritused Eestis

 • Koostöös Eesti Filmi Instituudiga toob Euroopa Komisjoni Eesti esindus PÖFFile eriprogrammi „Meedia ja vabadused“, mis räägib meedia ja informatsiooni rollist ühiskonnas ning väärteabe võimest kõigutada ühiskonna alustalasid.
 • 18. novembril arutavad kolme Balti riigi esindajad Vilniuses, kuidas kaasata sotsiaalpartnereid ja kohalikke omavalitsusi paremini Euroopa Semestri majanduskoordinatsioonprotsessi. Eesti poolt osalevad lisaks Euroopa Komisjoni Eesti esindusele veel Eesti Linnade ja Valdade Liit, Riigikantselei ja ametiühingute esindajad.
 • 19. novembril kell 19 linastub Võru kohvikus „Kannel“ Euroopa väärtfilm „Tantsija“. Filmiõhtu on tasuta ja toimub koostöös Europe Directi Võru teabekeskuse ja Võrumaa Arenduskeskusega.
 • 21. novembril on Euroopa Komisjoni Eesti esindus kohal Tallinnas Alexela kontserdimajas toimuval noortekonverentsil „Milline on jätkusuutlik maailm“.
 • Samal päeval kell 14.00–15.45 toimub välisministeeriumis seminar „EU after 2019 – A Year Full of Fate Elections and a Lasting Impact for the Future“. Euroopas sellel aastal toimunud valimistest ja nende mõjust vestlevad Euroopa välisteenistuse, Saksamaa föderaalse välisbüroo ja Soome välisministeeriumi esindajad. Vestluse juhatab sisse välisminister Urmas Reinsalu.
 • 22. novembril tutvustab Euroopa Komisjoni Eesti esinduse asejuht ja majandusnõunik Katrin Höövelson Viljandi Park Hotellis Põlvamaa ettevõtjatele komisjoni sügisest majandusprognoosi ja ELi järgmise eelarveraamistiku läbirääkimiste seisu. Üritust korraldab Europe Directi Põlva teabekeskus.
 • Kuni 22. novembrini on Valga vallavalitsuse esimesel korrusel üleval fotokonkursile „Euroopa Liit Valga Vallas“ laekunud fotod. Näituse külastajad saavad anda oma hääle lemmikfotole.
 • 22.–24. novembril tutvustab Euroopa Komisjoni Eesti esindus Kohtla-Järve kultuurikeskuses filmifestival KinoFF raames EUandMe kampaania lühifilme.

Euroopa Liidu institutsioonid

Euroopa Komisjon

 • Kolmapäeval, 20. novembril avalikustab Euroopa Komisjon oma hinnangu eurotsooni riikide 2020. aasta eelarvekavadele ja Kreeka edusammudele kokkulepitud reformide elluviimisel.
 • Samal päeval avalikustab komisjon Eurobaromeetri rahvusvahelise kaubanduse uuringu tulemused.
 • Neljapäeval, 21. novembril jõustub ELi ja Singapuri vaheline vabakaubanduslepe.
 • Reedeks, 22. novembriks ootab komisjon Ühendkuningriigilt vastust eelmisel neljapäeval (14. novembril) algatatud rikkumismenetluse raames saadetud kirjale. Komisjon ootab brittide vastust, miks nad ei ole vastavalt ELi aluslepingule esitanud volinikukandidaati.

Euroopa Liidu Nõukogu

 • 18. novembril on Euroopa Nõukogu ja Euroopa Parlamendi lepituskomiteel viimane tärmin, et kokku leppida ELi 2020. aasta eelarves. Kui kokkuleppele ei jõuta, esitab komisjon 14-päeval jooksul uue eelarveprojekti.
 • Samal päeval arutab põllumajanduse ja kalanduse nõukogu 2020. aasta järgse ühise põllumajanduspoliitika keskkonna- ja kliimaaspekte.
 • 19. novembri üldasjade nõukogu keskendub õigusriigi tugevdamisele ELis ja detsembris toimuva Euroopa Ülemkogu kohtumise ettevalmistamisele. Ministrid teevad kokkuvõtte järgmise mitmeaastase finantsraamistikuga tehtud tööst ja laienemise ning stabiliseerimis- ja assotsieerimisprotsessi hetkeseisust.
 • 21. novembril arutab välisasjade nõukogu kaubandusküsimustes Maailma Kaubandusorganisatsiooni (WTO) reformi, kaubandussuhteid USAga ning 2019. aasta Eurobaromeetri rahvusvahelise kaubanduse uuringu tulemusi. Lõunalauas vahetavad ministrid arvamusi kaubandussuhete üle Hiinaga.
 • 21.-22. novembril kohtub hariduse, noorte, kultuuri ja spordi nõukogu. Ministrid võtavad eeldatavasti vastu mitu resolutsiooni ja järeldust, et anda kultuurivaldkonna panus kestlikusse arengusse, parandada noorsootöötajate haridust, võidelda korruptsiooni vastu spordis ja kaitsta spordilapsi kuritarvitamise, hooletuse ja vägivalla eest. Lisaks arutavad ministrid noorte kliimaaktivismi.

Euroopa Parlament

 • Esmaspäeval, 18. novembril otsustab välisasjade komisjon, kas kutsuda Ungari uus naabrus- ja laienemisvoliniku kandidaat Oliver Varhelyi teisele kuulamisele või on tema antud kirjalikud vastused lisaküsimustele piisavad.
 • Samal päeval arutab majandus- ja rahanduskomisjon eurogrupi presidendi Mário Centenoga euroala majanduse olukorda, pangaliidu ja Euroopa hoiuste tagamisskeemi loomist;
 • Neljapäeval, 21. novembril kinnitab parlamendi presidendist ja fraktsioonide esimeestest koosnev esimeeste konverents eeldatavasti volinikukandidaatide kuulamiste lõplikud tulemused.
 • Samal päeval annab ELi eesistujariik Soome kodanikuvabaduste komisjonile ülevaate Ungari suhtes algatatud artikkel 7 lõige 1 menetlusest.

Euroopa Kohus teeb 19. novembril otsuse Poola justiitssüsteemi iseseisvuse kohta.

EL ja Eesti

Esmaspäeval, 18. novembril kohtub president Kaljulaid tulevase Euroopa Komisjoni presidendi Ursula von der Leyeniga. Räägitakse ELi järgmisest eelarveraamistikust, kliimast ja digivõimalustest. President kohtub ka tulevase Euroopa Ülemkogu eesistuja Charles Micheliga.

Esmaspäeval, 18. novembril annab rahandusminister Martin Helme Riigikogule ülevaate Eesti osalemisest Euroopa stabiilsusmehhanismis ja stabiilsusmehhanismist antud stabiilsustoetustest. Riigikogu täiskogu ja komisjonide päevakorrad leiate siit.

Euroopa Liidu asjade komisjonis toimub esmaspäeval, 18. novembril parlamentaarne kuulamine teemal „Eesti riiklik energia- ja kliimakava aastani 2030″.

Vabariigi Valitsuse detailse nädalakava leiate siit.

Leave a Reply