Euroopa Liit sellel nädalal: 2. – 8. september 2019

2. Sep 2019

Sellel nädalal jätkuvad ettevalmistused Brexitiks. Euroopa Komisjon arutab valmisolekut nii leppega kui leppeta Brexitiks kolmapäeval, 4. septembril ja Eesti valitsus neljapäeval, 5. septembril. Euroopa Parlamendi majandus- ja rahanduskomisjon hääletab kolmapäeval Rahvusvahelise Valuutafondi tegevdirektori Christine Lagarde’i sobivuse üle Euroopa Keskpanga presidendiks.

Üritused Eestis

1. oktoobrini kestab tulevikutegija videokonkurss „Mida teeksid Eesti heaks 3 miljardi euroga?“. Just selles suurusjärgus summa saab Eesti kasutamiseks uuel ELi eelarveperioodil 2021–2027. Riigi Tugiteenuste Keskuse, strateegia „Eesti 2035″ ja Euroopa Komisjoni Eesti esinduse ühise videokonkursi eesmärk on panna noored mõtlema selle üle, kuidas Eesti oleks ka aastal 2035 parim paik elamiseks, õppimiseks ja töötamiseks. Konkurss on mõeldud noortele vanuses 16–25. Vaata lisaks: https://tulevikutegijad.ee/.

1. oktoobrini ootab Europe Directi Valgamaa teabekeskus fotosid Valgamaal ELi toel valminud objektidest ja toimunud sündmustest. Fotokonkursi “Euroopa Liit Valga vallas” kohta leiad rohkem infot siit

20. oktoobrini saavad Eesti koolid registreeruda gümnaasiumiastme õpilastele mõeldud tõlkevõistlusele Juvenes Translatores, mis toimub 21. novembril. Seekord  peavad õpilased tõlkima teksti noorte võimalustest kujundada Euroopa tulevikku. Alates sellest aastast toimub tõlkevõistlus veebis. . Rohkem infot leiad siit.

Euroopa Liidu institutsioonid

4. septembril arutavad Euroopa Komisjoni volinikud oma iganädalasel istungil Brexiti ettevalmistusi, sealhulgas Suurbritannia liidust lahkumise mõju ELi 2020. eelarvele.

Euroopa Liidu Nõukogu kohtumisi sellel nädalal ei ole.

Euroopa Parlament:

  • eelarvekomisjon hääletab teisipäeval ELi solidaarsusfondist 293,5 miljoni euro suuruse abi eraldamist Austriale, Itaaliale ja Rumeeniale 2018. aasta ekstreemsete ilmastikuolude tekitatud kahju hüvitamiseks;
  • majandus- ja rahanduskomisjon hääletab kolmapäeval Rahvusvahelise Valuutafondi tegevdirektori Christine Lagarde’i sobivuse üle Euroopa Keskpanga presidendiks;
  • erinevad komisjonid arutavad ja hääletavad ELi 2020. aasta eelarvet, mis kinnitatakse Strasbourgis 21.–24. oktoobri täiskogu istungjärgul;
  • parlamendi president David Sassoli ja poliitiliste gruppide juhid kohtuvad reedel Soome valitusega, et arutada Soome ELi nõukogu eesistumise prioriteete.

EL ja Eesti

Riigikogu on suvepuhkusel9. septembrini.

Vabariigi Valitsus arutab 5. septembril Eesti valmisolekut Brexitiks. Valitsusliikmete detailse nädalakava leiate siit.

Leave a Reply