Euroopa Liit sellel nädalal: 21. – 27. oktoober 2019

21. Oct 2019

Sellel nädalal on fookuses Euroopa Parlamendi täiskogu: Euroopa Komisjoni president Jean-Claude Juncker võtab kokku oma viie-aastase ametiaja ja ratifitseerimist ootab lahkumiskokkuleppe Ühendkuningriigiga.

Üritused Eestis

24.-25. oktoobril toimub Tallinnas Nordic Hotel Forumis Põhja-Balti energiakonverents „Missugust poliitikat on vaja, et saaksime vajalikud lahendused 2030. aastaks?“, et vahetada kogemusi energia- ja kliimakavade koostamisel ja rakendamisel – seda nii valitsuste kui ka ettevõtete vahel.

24. oktoobril kell 14.30–16.00 korraldab Eesti Välispoliitikainstituut koostöös Friedrich Eberti Fondiga ingliskeelse seminari „The EU as a Trade Superpower: Defending Free Trade in an Increasingly Protectionist World“. ELi kaubanduspoliitikast vestlevad välisministeeriumi välismajanduspoliitika ja arengukoostöö osakonna peadirektor Jüri Seilenthal ja Euroopa välissuhete nõukogu  poliitikateadur Pawel Zerka.

Euroopa Liidu institutsioonid

Euroopa Komisjon

22. oktoobril on oodata komisjoni hinnagut, kas Horvaatia on valmis liituma Schengeni viisaruumiga. Lisaks hindab komisjon, kas ELi ja USA andmekaitseraamistik Privacy Shield on taganud piisava isikuandmete kaitse ning kuidas on Bulgaaria ja Rumeenia edenenud  valdkondades, mis nende liitumise hetkel veel järeleaitamist vajasid, nt kohtureform, korruptsiooni tõkestamine ja (Bulgaaria puhul) organiseeritud kuritegevus.

Euroopa Liidu Nõukogu

24. oktoobril kohtub tööhõive, sotsiaalpoliitika, tervise- ja tarbijakaitseküsimuste nõukogu tööhõive ja sotsiaalpoliitika küsimustes. Ministrid võtavad eeldatavasti vastu heaolumajandust ja tuleviku tööd puudutavad järeldused, arutavad tööturu ja oskuste ühildamist muutuvas maailmas ning diskrimineerimise vähendamist ELs.

Euroopa Parlament

21.–24. oktoobril toimub Strasbourgis Euroopa Parlamendi täiskogu istung:

  • Esmaspäeval arutavad saadikud vägivaldse paremäärmuslusega seotud ohtusid Saksamaal Halle sünagoogi juures 9. oktoobril toimunud tulistamiste valguses.
  • Teisipäeval teevad parlamendiliikmed kokkuvõtteid ELi riigi- ja valitsusjuhtide 17.‑18. oktoobri kohtumisest, kaasa arvatud Brexitist. Kell 11.45 võtab oma ametiaja kokku komisjoni president Jean-Claude Juncker. Ülekandeid saab jälgida siin.
  • Parlamendiliikmed soovivad suurendada 2020.a. ELi eelarves vahendeid kliimakaitsele, noorte tööhõivele, Erasmus+ programmi, ettevõtlusele, rändele ja välispoliitikale, sh arengu- ja humanitaarabile minevaid summasid. Arutelu toimub teisipäeval ja hääletus kolmapäeval.
  • Kolmapäeval arutavad parlamendiliikmed Türgi sõjalise operatsiooni tagajärgi Kirde-Süürias. Resolutsiooni hääletatakse neljapäeval.
  • Kolmapäeva pärastlõunal kordavad Euroopa Parlamendi liikmed oma toetust ühinemiskõneluste alustamisele Albaania ja Põhja-Makedoonia Vabariigiga.

24. oktoobril otsustab parlamendi esimeeste konverents, kellele anda 2019.a. Sahharovi mõttevabaduse auhind. Selle aasta nominentideks on Brasiilia poliitik, feminist ja inimõiguste kaitsja Marielle Franco, Brasiilia põlisrahva juht ja keskkonnakaitsja Raoni Metuktire, Brasiilia inimõiguste ja keskkonnakaitsja Claudelice Silva dos Santos, uiguuri inimõiguste kaitsja Ilham Tohti ja Keenia teismeliste rühmitus The Restores.

EL ja Eesti

Riigikogu täiskogu ja komisjonide päevakorrad leiate siit. Muuhulgas peaks riigikogu kolmapäeval, 25. oktoobril vastu võtma seaduse, millega Ühendkuningriigi juhilubade kehtivust aasta võrra peale Ühendkuningriigi lahkumist ELst. Seejärel tuleb juhiluba vahetada Eesti juhiloa vastu.

Euroopa Liidu asjade komisjon arutab esmaspäeval, 22. oktoobril Eesti seisukohti 24. oktoobri ELi tööhõive, sotsiaalpoliitika, tervise- ja tarbijakaitseküsimuste nõukogu istungiks. Lisaks saavad saadikud ülevaate ELi struktuurivahendite, Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi ja Euroopa Maaeluarengu Põllumajandusfondi rakendamisest Eestis perioodil 2014–2020.

Maaelukomisjon arutab esmaspäeval, 22. oktoobril Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika strateegiakava 2021–2027.

Vabariigi Valitsuse detailse nädalakava leiate siit.

Leave a Reply