Euroopa Liit sellel nädalal: 23. – 29. september 2019

23. Sep 2019

Selle nädala läbivad teemad on sarnaselt eelmisega kliimaküsimused ja Brexiti ettevalmistused. Euroopa Komisjoni volinikud eesotsas Frans Timmermansiga osalevad 23. septembril ÜRO kliimakonverentsil New Yorgis. Viimase  eurobaromeetri uuringu järgi arvab pea kuus eestlast kümnest, et kliimamuutus on tõsine probleem. Samas nende osakaal, kes peavad globaalset soojenemist probleemiks, on Eestis endiselt üks Euroopa Liidu madalamaid. Tutvu eurobaromeetri uuringuga siin.

Üritused Eestis

26. septembril toimuvad Euroopa keeltepäeva raames erinevad üritused:

  • Võrus Stedingu majas kell 15–18 leiab Euroopa Komisjoni eestvedamisel aset keeltekohvik, kus saab tasuta osaleda erinevate võõrkeelte tundides. Peale üritust toimub samas ka Euroopa Filmikohvik, kus näidatakse prantsuse komöödiat “Pulmakaos”.
  • 26. septembril kell 7–15 saab Vikerraadio kodulehel kaasa lüüa raadiomängus ja mõistatada, mis keeles kõlab laul Pipist. Laulavad Tallinna Euroopa Kooli õpilased. Auhinnad on välja pannud Euroopa Komisjoni esindus Eestis ja erinevate riikida saatkonnad Eestis.
  • Kuni 26. septembrini saavad kooliõpilased veebiviktoriinil proovile panna oma teadmisi maailma keeltest.

Veel 1. oktoobrini kestab tulevikutegija videokonkurss „Mida teeksid Eesti heaks 3 miljardi euroga?“, mille eesmärk on panna noori mõtlema selle üle, kuidas Eesti oleks ka aastal 2035 parim paik elamiseks, õppimiseks ja töötamiseks.

Samuti 1. oktoobrini ootab Europe Directi Valga teabekeskus fotokonkursile “Euroopa Liit Valga vallas” fotosid ELi toel toetusega objektidest ja sündmustest.

Euroopa Liidu institutsioonid

Euroopa Komisjon

Selle nädala algul osalevad 12 Euroopa Komisjoni volinikku eesotsas Frans Timmermansiga New Yorgis ÜRO kliimatippkohtumisel (23. september) ja üldkogul. Kolmapäeval, 25. septembril ei toimu seetõttu iganädalast komisjoni istungit.

23. septembril kohtuvad Euroopa Komisjoni esindajad Maltal Prantsusmaa, Itaalia, Saksamaa, Malta ja eesistujariik Soome siseministritega, et otsida lahendust pagulasprobleemile Vahemerel. Tegu on Malta valitsuse algatusega.

Reedel, 27.septembril kohtub komisjoni president Jean-Claude Juncker ELi-Jaapani väliskaubandusläbirääkimiste raames Jaapani peaministri Shinzo Abega.

Euroopa Liidu Nõukogu

22.­–24. septembril toimub põllumajanduse ja kalanduse nõukogu mitteametlik istung Helsingis, kus ministrid arutavad mulla süsiniku sidumise rolli kliimapoliitikas.

Teisipäeval, 24. septembril tulevad energeetika nõukogus arutlusele riiklikud energia- ja kliimakavad, mille lõppversioonid tuleb esitada käesoleva aasta lõpuks. Teine arutelu käsitleb 2030. aasta järgset energiasektorit, eelkõige edasist tegevust kliimaneutraalsuse saavutamiseks.

26.-27. septembril toimub konkurentsivõime nõukogu istung, kus ministrid vahetavad mõtteid ELi jätkusuutliku majanduskasvu pikaajalise strateegia üle. Lisaks arutatakse programmi „Euroopa horisont“ ja muude ELi programmide omavaheliste seoste üle.

Euroopa Parlament

Euroopa Parlamendis on komisjonide nädal.

Esmaspäeval, 23. septembril osaleb Euroopa Keskpanga president Mario Draghi viimast korda rahandusalasel dialoogil parlamendi majandus- ja rahanduskomisjoniga, enne teatepulga üleandmist Prantsuse poliitikule Christine Lagarde’ile.

Teisipäeval, 24. septembril arutab kalanduskomisjon ELi kalandussektori valmisolekut Brexitiks.

Neljapäeval, 26. septembril kell 12 annab parlamendi pressiteenistus tehnilise ülevaate eelseisvatest volinike kandidaatide kuulamistest.

EL ja Eesti

Riigikogu täiskogu ja komisjoni päevakorrad leiate siit.

Euroopa Liidu asjade komisjonis toimub esmaspäeval, 23. septembril parlamentaarne kuulamine 2050. aasta kliimapoliitika eesmärkide mõjudest ettevõtetele. Osalevad energiamahukate ja rohetehnoloogia ettevõtete esindajad. Lisaks plaanib komisjon heaks kiita Eesti seisukohad sel nädalal toimuvateks ELi energeetika ja konkurentsivõime nõukogude kohtumisteks ning arutada välispoliitika arengukava aastani 2030. Reedel, 27. septembril osaleb komisjoni istungil keskkonnaminister Rene Kokk, et tutvustada Eesti edusamme 2020. ja 2030. aasta kliimaeesmärkide täitmisel.

Vabariigi Valitsuse detailse nädalakava leiate siit.

26. septembril toimuvad Euroopa keeltepäeva raames erinevad üritused:

Leave a Reply