Euroopa Liit sellel nädalal: 24. – 30. juuni 2019

25. Jun 2019
Fotol eelmised Euroopa Komisjoni presidendid aastatest 1958-2019

Sellel nädalal jätkuvad ELi institutsioonide uute juhtide otsingud – 30. juunil kohtuvad Euroopa Liidu liikmesriikide juhid erakorralisel ülemkogul, et leida kandidaat Euroopa Komisjoni presidendi, Euroopa Ülemkogu eesistuja, ELi välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja, Euroopa Parlamendi presidendi ja ka Euroopa Keskpanga presidendi kohale. Euroopa Parlamendi president valitakse ametisse juba järgmise nädala täiskogul, mis tuleb kokku 2.–5. juulil.

Euroopa Liidu institutsioonid

Euroopa Komisjon

25. juunil kinnitab Euroopa Komisjon ELi 2018.a. eelarve ja siseauditi aruanded, arutab Itaalia eelarvepuudujääki, vabakaubanduslepingut Lõuna-Ameerika majandusühendusega Mercosur ning tutvub Euroopa Eelarvenõukogu hinnanguga euroala 2020.a eelarvepoliitikale.

26. juunil jõustub ELi küberturvalisuse seadus, millega luuakse Euroopas küberturvalisuse sertifikaadid toodetele, protsessidele ja teenustele ning antakse Euroopa Liidu Küberturvalisuse Ametile (ENISA) täiendavad volitused toetada liikmesriike küberohtude ja ‑rünnakute tõrjumisel.

28.-29. juunil arutavad maailma liidrid G20 tippkohtumisel Osakas globaalseid väljakutseid nagu majanduskasv, vabakaubandus, innovatsioon, kliimamuutused, mereprügi, tervishoid ja ebavõrdsus. ELi esindab tippkohtumisel eesistuja Donald Tusk ja Euroopa Komisjoni president Jean‑Claude Juncker.

30. juunil on Andrus Ansipil viimane tööpäev Euroopa Komisjoni asepresidendi ja digitaalvaldkonda kureerival voliniku kohal. Alates juulist alustab Ansip tööd Euroopa Parlamendi saadikuna RE (Renew Europe) fraktsioonis.

Euroopa Liidu Nõukogu

  • 25. juunil arutab üldasjade nõukogu ühtekuuluvuspoliitika küsimustes õigusaktide paketti, mille kohaselt tuleb 2021–2027 programmide koostamisel lähtuda 2019.aasta riigipõhistest soovitustest.
  • 25. juunil toimub transpordi, telekommunikatsiooni ja energeetika nõukogu istung, kus energeetika eest vastutavad ministrid võtavad eeldatavalt vastu järeldused energiasüsteemide tuleviku kohta ning arutavad energiaalaseid välissuhteid.
  • 26. juunil kohtub keskkonnanõukogu, kus ministrid plaanivad jõuda poliitilise kokkuleppeni vee taaskasutuse määruse osas, võtta vastu järeldused keskkonnasäästlike kemikaalide laiema kasutamise kohta ning arutada, kuidas võidelda mereprügi ning ühekordselt kasutatava plastiga.
  • 30. juunil tuleb erakorraliselt kokku Euroopa Ülemkogu, et leida uued juhid ELi institutsioonidele.

Euroopa Parlamendi VIII koosseis on oma töö lõpetanud. Uue koosseisu esimene istung toimub 2. juulil.

EL ja Eesti

Riigikogu on suvepuhkusel9. septembrini.

Vabariigi Valitsuse detailse nädalakava leiate siit.

Leave a Reply